Categorieën
lyriek

4 catastrofen (4/4)

4.

God daarentegen zal de geschillen enkel sub specie durationis als uien afschillen.

De tijd, zo heeft het verleden uitgewezen, droogt het gestage afbeelden van het uitdrogende verloop van de uitdrogende tijd dermate uit dat de afbeelding ter stilstand gedwongen fragiel wordt, de status van het tijdsbegrip precair en het geheel tenslotte in het onzichtbare instort.

We verzamelen alsnog conclusief:

  • het tellen dat enkel des mensen is
  • het kijken dat des mensen is
  • het hebreeuws op latijnschen leest geschoeid
  • rijk geworden door zout en haring

“een flard zwart scheurde door het blauw toen hij het schavot opstapte”

Er komt geen einde aan wat nooit begonnen is, en wat niet af is, kan niet worden weggedaan.
Je kan wolken lezen in haar ogen als ze lacht: letters waarheid wit en blauw in stralenpracht. En toen brak de hemel en zij sprak en ze zei:

“dat haar van mij, ’t is echt een ramp”

(refr.)

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.