Categorieën
lyriek

4 catastrofen met refrein

spinoza_1000gulden

 

1.

Omnia quae sunt vel in se vel in alio sunt. Alles van het zijnde is in zich of in iets anders.

De betonkwaliteit
is B 45. De stelling gebiedt o.a.

 • een eenheid van beweging in het
  fragmentarische, dat zich daardoor
  enkel als verenigde stilstand kan voordoen
 • het doekvallen, ijzingwekkend, op
  het toneel van de algemene tekst
  over het Niets (of omgekeerd)
 • de lijfelijke verscheuring
  der goed menende intelligentsia
  door het grauw
 • het zijn dat elke contingentie
  door de geëigende presentie
  uitsluit

 

refr.:

Menoure in de ochtendzon:
één schaduw draait rondom.
Zeven kaarsen geven licht:
alle lijnen zijn in zicht.
Dag en nacht is er verschil:
van al het licht is g*d de spil.

Onthou op straffe doods
wat hier in Holland regel is:
het gebeurende is groots
het gebeurde ligt in stapels

bij de koffie in de loods.


2.

De denker mort. Iedereen
kan lezen, verzucht men,
die dit lezen kan, maar
niemand kan lezen
wat dat lezen inhoudt,
laat staan wat dit lezen
aan zijnden insluit. Zijn

hand, bv., die

Ssht! Caute!

De nodige rubberen expansiemoffen, ook
voor elektrische leidingen, worden
geplaatst om de waterdichtheid
van het geheel volledig
te garanderen. De locomotief

schiet zo de laatste
spoorrestjes af. Zo.
Wat is, is in zichzelf of
in iets anders, maar

het doek valt, het toneel draait weg, de inhouden-toeschouwers ploffen uit hunne turkooizen velours de voorspelde catastrofe in, en onmiskenbaar trojaans van origine beweegt de plot:

 • als je omkijkt, is hij dood
 • als je omkijkt, ís de dood
 • als je wegkijkt, kijk je om
 • niet wegkijken.

(refr.)


 

3.

Wie zullen we, zo
dacht ons de leider in het tellen,
wie zullen we knevelen, de nekvellen
toenijpen, de mond snoeren,
het lijf met pek en doem toesmeren
opdat het onze bij ons blijft
& wij van het onze bevrijd blijven
als zijnden hier en in de eeuwigheid?

Noodzakelijk: de restjes lichaamsprut
rechts bezijden de komma buiten te
houden, bij indringing uit te wijzen,
die lampedutsen te verdonkeremanen
desnoods, daar de som dient in de chain
met de opdienwijze block te stroken.

In het bovendek wordt een opening
voorzien van 80 cm bij
80 cm (het controleluik).

En hij sprak:

“Laat ons aanvangen met het inperken der geschiedenissen,
de getallen groter dan Math.abs(6000) met een index-out-of-range foutmelding in de duivelsputten colloqueren of alleszins de kudden daarover in het ongewisse laten mekkeren en vreten en mekkeren in de hun vakkundig opgeklopte weeïgheden,
hun mediatieke graasvelden, opdat de schepnetten der commercie hen bij rijpheid efficiënter zoude kunnen prooivissen.”

En zijn woord werd code in Ethereum.
En zo geschiedde.

(refr.)

 


 

4.

God daarentegen
zal de geschillen enkel
sub specie durationis
als uien afschillen.

De tijd droogt het gestage afbeelden van het
uitdrogende verloop van de uitdrogende
tijd dermate uit dat de afbeelding ter stilstand
gedwongen fragiel wordt, de status van
het tijdsbegrip precair, & het hele zootje
tenslotte heel erg diafaan op instorten staat.

We verzamelen nog conclusief:

 • het tellen dat enkel des mensen is
 • het kijken dat des mensen is
 • het hebreeuws op latijnschen leest geschoeid
 • rijk geworden door zout & haring

“een flard zwart scheurde door het blauw
toen hij het schavot opstapte”

Er komt geen einde aan
wat nooit begonnen is,
en wat niet af is, kan niet
worden weggedaan.

Ik kan de wolken lezen in jouw ogen,
liefste, als je lacht: letters waarheid
wit en blauw in donkerbruine pracht.

(refr.)

 

2007-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.