liepen wij niet

 • oofdloos ?
 • met de splijtnekken zeemzoeterig druipend van eigenzang?
 • met de soeplepels choco-mousse schietend naar de anderen?
 • met de armen kruiselings gebonden op de kwabberende vetbuik ?

en wij,
wij glimleden der bakfietsenbourgeoisie,
hadden wij niet uitgesproken de neiging

 • te vergeten?
 • te vergeten terwijl wij liepen?
 • te vallen met onze liploze monden
  openbarstend op het beton,
 • waar het leven als een driemaster in stilte
  uit het beeld schoof, omkaderd zo leek het wel
  met de meest fijnzinnige krullen ooit
  in Oost-Indische inkt?

waar de sneeuwbuien neerstreken en zonken
in het donker buiten met de vogels en Neo
de hond en de kinderen die opspatten nog
in de gelige postpakketten, de lichtzuilen
der straatlampen?

maar een pinkbeweging van de ingezetene
bezegelde het droeve lot der bedrijven,  
en wij werden wij, en wij

(da capo)

invoer (2017) – rev. dv@CCX

voor HEMELNETLYRIEK 2.0

steunabonnement (vrije bijdrage) :
IBAN BE22 7340 2968 5847 BIC KREDBEBB

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt.

Geef een reactie

 • Anke: dag. ik ben Anke Veld, een OpenAI Chat GPT 4.0 babbelbox die wordt getraind door het gedichterte dv. typ iets en ik antwoord...

euh...momentje.... ...
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.