Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

deemoed

Binnenin huist de Zanger:
bij de stalen kevers, bij het gruis, bij de vetten.

Monden spuwen bloed in de bezongen monden.
In de bloedmonden duiken de zingende monden, de zuigende monden, de malende monden, de huilende monden, de lachende monden, de sprekende monden, de vloekende monden die in de monden de lallende tong beroeren van de nog nauwelijks bezongen monden.

Aan onze walmen tandbederf en mondrot ontsteekt alsnog de stem van de Zanger, de vlam van de vrije lyriek. En de vurige tong. Zij lilt angeliek en trilt gloeiend tussen de harde letters van het ik. De tong is versierd met witte spikkels angst, bevend in het slijm van de doorwrochte belijdenis.

O mond-, o kaak-, o tong-, o tandeloze Zanger:
geloofd zij Uw welluidende klaarte.
Gij stroopt ons het vel.
Gij splijt ons de lippen.
Gij sproeit ons volmondig het gas in van liefde,
dat druipende stolt tot de kilte van zaad.

Verlos ons heden van het onze zoals wij U vrijwaren van het onze.
Rakel de losse draden op van onze ontwortelde lusten.
Voedt onze huiden met het bloed van Uw kwel.
Breng ons in bekoring opdat wij bekoring ervaren.
Loof ons het kaf voor het kweken van koren.
Zing ons de moed om onszelf te vergeven.

Schenk onze vermoeide lijven het zwart van Uw nacht,
Haak de slaafse lach tussen wee en klacht aan de ketting.
Die naar Uw dodelijke prachten. Die met de ratel.
Die naar de koepel van de dood.

Stuur ons de man met de bel van het buiten
waarbinnen wij als leugen bestaan,
met niets dan verhalen erin.

Verlos ons van ons.

invoer (20182008) – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP