Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CGY

T: II- IT: 35 – H: ס

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

//het I Tjing hexagram van gisteren

Gebruikt hexagram grafiekje by Ben Finney, Attribution, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iching-hexagram-35.svg?uselang=en#Licensing – tekening en compositie: dv (Public Domain, maar u dient dus de heer Finney te vermelden zoals hier indien u dit bestand elders wenst te gebruiken)
gedicht

weergaloos

mijn ongeloof is weergaloos.
onthoofding lijkt mij aangewezen.
die blinddoek hoeft dan niet: ik
wil nog rollen tot de schoenen

met woestijnzand in mijn ogen,
en strepen bloed als lokspoor
voor de schorpioenen.

zo kan ik nog mijn lijfje zien
in wilde spartelbogen. ik blaas
dan ‘maria, maria, maria

in de bellen van mijn bloed:
haar zaligheid, haar warme gloed.

2020, rev. dv@CGY

letter van de dag
journal intime

fuga

Waarom kan ik niet uitdrukken wat deze ‘kleine’ fuga in sol klein, BWV 578 van Bach ‘betekent’?

Natuurlijk kan ik uitvoerig vertellen wat dit prachtige muziekstuk voor mij betekent, dat het me nog steeds tranen in de ogen bezorgt als ik het stretto door me heen voel gaan, en ik zou lyrisch worden als ik u mocht vertellen hoe ik het als puber uren- en dagenlang zonder veel resultaat probeerde te spelen op het Hammond-orgel van mijn vader. Maar ondanks de titel van deze serie zal ik u al die intimiteiten besparen. Want dat is geen antwoord op de vraag, het is niet wat deze fuga ‘betekent’, wat hij ‘wil zeggen’…

Waarom horen we bij muziek, dans of een schilderij zo vaak mensen zeggen dat het ‘niet in woorden te vatten is’, dat het ‘onzegbaar’ is, ja zelfs dat het ‘niet van deze wereld’ is?

Het standaard antwoord van de Nieuwe Kathedraal van de Erotische Ellende op alle ‘waarom’-vragen is: “het zal u leren.”

In dit geval zou Ludwig Wittgenstein waarschijnlijk akkoord gaan met deze koan van de Kathedraal. Zoals Christiane Chauviré in haar artikel “Phénoménologie et esthétique. Le mythe de l’indescriptible chez Wittgenstein” [CHAUVIRÉ 2003] heel duidelijk uitlegt, zijn de ideeën over het onzegbare die aan Wittgenstein worden toegeschreven, niet representatief voor zijn werkelijke opvattingen hierover.

Voor Wittgenstein was de behoefte om esthetische ervaringen te verwoorden eenvoudigweg een kunstmatige noodzaak die voortkwam uit filosofisch gepieker. Een normaal persoon luistert naar de fuga en geniet ervan; alleen filosofen of betweterige bloggers zoals ik vragen zich hardop af wat de fuga ‘wil zeggen’… Een normaal persoon zwijgt erover, beleeft de muziek en geniet ervan.

Kierkegaard heeft zeker gelijk wanneer hij beweert dat muziek en dans ‘hogere kunsten’ zijn dan die in het domein van taal, zoals theater of poëzie. Ze hebben een directere impact en hebben het ‘medium’ van taal niet nodig. Wat wil de muziek zeggen? Als ze iets wilde zeggen, zou Bach wel woorden hebben genoteerd in plaats van noten. God spreekt door Zijn muziek, dat zou Johann S. zeker beamen, maar wat Hij zegt is niets anders dan de muziek zelf.

Op 6 januari 1988 voegt Jean Oury zich aan het einde van zijn lezing toe als derde stem te midden van de verstrengelde meningen van Wittgenstein en Kierkegaard. Hij wijst op het grote gevaar van reduceren wanneer je je begint af te vragen wat sommige patiënten doen als ze zich ‘als gedrevenen’ storten op creatieve expressie.

Als het begrijpelijk was, zouden ze het misschien gewoon kunnen zeggen, maar geen van de lijdenden doet dat, dus zou het absurd van ons zijn om hun ‘waanzinnige’ expressie te willen reduceren tot de taalvorm van begrijpelijkheid die duidelijk niet meer voor hen werkt. Voor hen is het de enige mogelijke manier om nog iets ‘gezegd’ te krijgen.

Dus waarom schreef ik deze tekst? Het standaard antwoord van de Nieuwe Kathedraal van de Erotische Ellende op alle ‘waarom’-vragen is: “het zal u leren.”

Maar ik wil de gedachte hierbij niet achterhouden dat mijn inzicht hierover, tot mijn eigen verbazing, vrij goed overeenkomt met wat Wittgenstein en Kierkegaard hierover te zeggen hadden. Ik ben er stellig van overtuigd dat het uiteindelijke doel van elk denken, inclusief filosofie, de inherente deugdzaamheid, de vanzelfsprekendheid van de deugd in het menselijk gedrag is, en niets anders.

En als orgelpunt in deze kleine fuga: het denken is uiteraard zelf ook een vorm van gedrag, een set ‘gewoontes’ die deugdzaam kunnen zijn of volledig zonder deugd. Iets luider nog: gebruik dus uw verstand om uw eigen denken te saneren en gebruik het dan waarvoor het dient.

Dus, ja, ach ja, ik schreef deze onzinnige tekst ter lering, om u al doende te laten zien dat schrijven over de betekenis van dingen die niet bedoeld zijn om betekenis te hebben volstrekt zinloos is en, gezien de urgentie van enkele mondiale problemen, enigszins smakeloos in het verspillen van intellectuele energie.

In het verleden zou dergelijk ondeugdelijk denken en schrijven als ‘zondig’ worden bestempeld, en de Inquisitie zou worden gestuurd om ermee om te gaan. Gelukkig doen we dat niet meer, maar het zou prijzenswaardig zijn om onze intellectuele inspanningen weer in lijn te brengen met de eeuwenoude principes van menselijke deugd. De wijsheid van 5000 jaar geleden over onszelf is nog steeds relevant; iedereen zegt de hele tijd hetzelfde, met kleine verschuivingen naar links of rechts. De fabels van Aesopus werken ook nog steeds, dus het zou niet zo moeilijk moeten zijn om die uitlijning opnieuw te bereiken…

invoer: journal intime 2020 – verwerkt voor leesbaarheid door ChatGPT@CGY – rev. dv@CGY

over ‘journal intime’

‘journal intime’ is een NKdeE routine die ik aanhield van

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

collage 2.0
over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden1Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

i tjing hexagram van de dag

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing2een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen.
Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een uitleg, die ik dan reviseer en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst.

Alle eventuele divinatorische informatie besloten in de I Tjing legging betreffen dus de daaropvolgende dag. Ik gebruik die info effectief als raadgeving in mijn dagelijkse beleving ervan.

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen nog grotendeels gereviseerd te worden en geven derhalve eerder weer hoe ik toen dacht en schreef dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Dat kan danig verschillen.

hexagram 35  (jìn) – “floreren”

JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”

CHATGPT + CTEXT.ORG

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/xiao-guo

CHATGPT (NED)
Hexagram 35, “Djin” (晉) – “Vooruitgang”

Het hexagram Djin vertegenwoordigt vooruitgang en groei. Het toont een situatie waarin er een gestage ontwikkeling en verbetering is. Dit kan zowel op persoonlijk niveau als op collectief niveau plaatsvinden.

Djin symboliseert een tijd van toenemende invloed en vooruitgang. Het geeft aan dat je op de juiste weg bent en dat je inspanningen vruchten afwerpen. Er is een gevoel van geleidelijke groei en expansie, waarbij je stap voor stap dichter bij je doelen komt.

Dit hexagram moedigt aan om volhardend te zijn in je inspanningen en geduld te hebben. Het gaat niet om snelle successen, maar om gestage en duurzame vooruitgang. Het is belangrijk om je focus te behouden en te blijven werken aan je doelen, ook als de weg moeilijk lijkt.

Djin kan ook wijzen op de noodzaak om jezelf voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Het is een tijd waarin je je vaardigheden en kennis kunt vergroten, en nieuwe mogelijkheden kunt verkennen. Sta open voor groei en leerervaringen, en wees bereid om uit je comfortzone te stappen om nieuwe hoogten te bereiken.

In relaties kan Jin duiden op een positieve ontwikkeling en vooruitgang. Er is ruimte voor groei en verdieping in je relaties, of het nu gaat om vriendschappen, romantische relaties of professionele samenwerkingen. Het is een tijd waarin je kunt bouwen aan sterkere en duurzamere verbindingen.

Over het algemeen moedigt het hexagram Djin aan om vertrouwen te hebben in jezelf en je capaciteiten. Blijf jezelf ontwikkelen, werk gestaag aan je doelen en wees open voor de kansen die zich voordoen. Met geduld en doorzettingsvermogen zul je vooruitgang blijven boeken en succes behalen.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CFV middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

H A R U S M U Z E

171 – ’t volmaakte heeft geen bewustzijn nodig
280 – een bron welt zelden op in een moeras
346 – de waarneming is een open spiraal
358 – profeten zijn dom of staatsgevaarlijk
363 – de denker denkt het maar het gebeurt niet
416 – angst maakt spektakel van de ondergang
439 – ‘eeuwig’ is dwaasheid, waanzin of bedrog

compiled by dv@CAK

Tarotkaart van de dag
NKdeE Tarot Testimonial Deck v.0.7- II – De Hogepriesteres – E

De Smith-Waite versie van de Tarotkaart [II – De Hogepriesteres] werd ontworpen door Pamela Colman Smith en A.E. Waite.

Afbeelding
De kaart toont ‘De Hogepriesteres’ zittend tussen twee pilaren: links een zwarte zuil met de letter B, rechts een lichte met de letter J. Het personage draagt een groot wit kruis op een mantel in vloeiende lichtblauwe en witte schakeringen, de kleuren van de Heilige Maagd. Ze draagt een kroon die verwijst naar de maancyclus. In haar handen houdt ze een Thora vast. Achter de figuur zien we tussen de pilaren een verhullend gordijn met een granaatappelmotief. Aan haar voeten ligt een gele hoorn die ook weer naar de wassende maan verwijst.


Betekenis
De kaart van ‘De Hogepriesteres’ symboliseert mysterie, intuïtie en verborgen kennis. Achter het gordijn met de granaatappelen, als symbolen van vruchtbaarheid, vermoeden we met Jan Ton 3[zie TON 2001, p. 30-31] het Heilige der Heiligheden van de tempel van Salomon, waar slechts éénmaal per jaar de hogepriester mocht komen. De letters B en J verwijzen immers naar Boaz en Jachin.

‘De Hogepriesteres’ vertegenwoordigt de innerlijke wijsheid en het vertrouwen op het onbewuste. Sommigen lezen haar als de vrouwelijke tegenhanger van ‘De Magiër’ in een triade met de Dwaas, die dan als eerste androgyne emanatie van het goddelijke de aardse Microcosmos met de hogere orde, de Macrocosmos, verbindt.

In de Grote Arcana nodigt ‘De Hogepriesteres’ uit tot introspectie en het verkennen van het spirituele domein. Het is een kaart van stilte, geduld en het vinden van balans tussen tegenstellingen.

Kabbalistisch perspectief
Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan De Hogepriesteres worden geassocieerd met het tweede pad op de Levensboom, dat het pad van Kether naar Tifaret is. Dit pad symboliseert de overgang van de goddelijke wil naar het goddelijke hart.

De Hogepriesteres vertegenwoordigt zo mee de verbinding tussen het goddelijke en het menselijke, en de innerlijke wijsheid die voortkomt uit deze verbinding.

Theosofisch perspectief
Vanuit een Theosofisch perspectief vertegenwoordigt De Hogepriesteres de goddelijke moeder, het vrouwelijke principe en de intuïtieve kennis. Ze belichaamt het mysterie van het leven en is de bron van creativiteit.

De Hogepriesteres nodigt uit tot het ontwikkelen van innerlijke wijsheid en het vertrouwen op de intuïtieve stem binnenin.

Samenvatting en conclusie
De Smith-Waite Tarotkaart De Hogepriesteres toont een afbeelding van een persoon tussen twee pilaren, met een boek en een scepter in de handen. De kaart vertegenwoordigt mysterie, intuïtie en verborgen kennis. Vanuit een Kabbalistisch perspectief symboliseert De Hogepriesteres de verbinding tussen het goddelijke en het menselijke. Vanuit een Theosofisch perspectief belichaamt ze de goddelijke moeder en nodigt ze uit tot het ontwikkelen van innerlijke wijsheid.

De Hogepriesteres herinnert ons eraan om het mysterie van het leven te respecteren en om te luisteren naar onze intuïtie en te vertrouwen op de innerlijke kennis die we bezitten.

Timestamp ChatGPT: [2023-05-29] – rev. dv@CFA

NKdeE Bibliografie Tarot

Deze werken consulteer ik om de info van ChatGPT te fact-checken

 • BANSHAF 1998: Banzhaf, Hajo, De Tarot. Het Grote Levensavontuur, Amsterdam, 1998, ISBN 90 637 8394 9
 • BUTTER 1986: Butter, Maureen: De Tarot als synthese van westerse mystiek, Deventer 1986, ISBN 90 202 3845 5
 • DECKER 2002: Decker, Ronald & Dummett, Michael: A History of the Occult Tarot, Richmond 2019 (re-ed.), ISBN 9780715645727
 • FARLEY 2009: Farley, Helen: A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism, London-New York 2009, ISBN 9781848850538
 • KAPLAN 1997 : Kaplan, Aryeh: Sefer Yetsirah. The Book of Creation In Theory and Practice. Revised Edition, San Francisco 1997, ISBN978-0-87728-855-8
 • POLLACK 1997: Pollack, Rachel: Seventy eight degrees of wisdom. A book of Tarot. Revised with a New Preface, Dublin 1997 ISBN 978-0-7115-3572-1
 • PLACE 2005: Place, Robert M.: The Tarot. History, Symbolism, and Divination, New York 2005, ISBN 1-58542-349-1
 • TON 2001: Ton, Jan: Beeld van Tarot, volledig herziene versie, Hilversum 2001, ISBN 90 73140 63 3
 • WAITE 1910: Waite, A.E.: The original Rider Waite. The Pictorial Key to the Tarot. An illustrated Guide, Rider -Penguin, London 2021, ISBN 9781846047244

noot: Deze bibliografie wordt gaandeweg aangevuld met historisch belangrijke werken, hedendaagse academische studies en werken die naar mijn aanvoelen getuigen van een levende en ernstige Tarotpraktijk. Dat laatste betreft dus een louter subjectieve, en erg contingent bepaalde keuze van mij, dv, uit de schier onverwerkbare massa aan bestaande Tarot-publicaties. Of een bepaald werk al dan niet is opgenomen in deze bibliografie impliceert verder geen enkel waardeoordeel van schrijver dezes.

ChatGPT TAROT prompt

Om tot een basistekst te komen die ik vervolgens bewerkte gebruikte ik de ‘prompt’ hieronder die in overleg met ChatGPT werd en verder wordt ontwikkeld.

Een prompt is hoe je de chatbot een vraag stelt. De uitvoer die u krijgt kan verschillen van wat ik kreeg, daar ChatGPT 3.5 ook de context van onze conversatie(s) gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. Zo geef ik ChatGPT ook telkens een voorbeeld mee van hoe ik de vorige kaart bewerkte en geef ik zoveel ik kan feedback vanuit mijn lectuur en wat ik waarneem.

ChatGPT ‘ziet’ immers niet wat er op de kaart staat afgebeeld maar maakt een eigen synthese van de beschrijvingen in het trainingsmateriaal. Een correcte, objectieve beschrijving van de wat er staat afgebeeld is dan ook cruciaal als feedback. En uiteraard is ook wat ik lees bij vanuit de praktijk van anderen van grote waarde voor het leerproces.

# Beschrijf de Smith-Waite-versie van de Tarotkaart [kaartnaam] in 5 alinea's in het Nederlands. 
 # Eerste alinea: beschrijf wat er te zien is op de kaart. 
 # Tweede alinea: wat de kaart vertegenwoordigt. 
 # Derde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Kabbalistisch perspectief. 
 # Vierde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Theosofisch perspectief. 
 # Vijfde alinea: samenvatting en conclusie.

voor de kaarten uit de Kleine Arcana komt daar nog bij:

# Gebruik in deze versie alstublieft zo goed als het kan genderneutrale taal wanneer u verwijst naar de menselijke figuren die op de kaart worden afgebeeld.
NKdeE Chalk Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus. De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema van Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’.

Die toewijzingen, waarover men eindeloos zou kunnen discussiëren, hebben m.i. minder belang dan de coherentie die je inhoudelijk en in je praktijk aan het kaartendeck als ‘levend, interactief denkkader’ (als evoluerend programma, dus) toekent en de beste manier om dergelijke coherentie te bereiken en staande te houden is door wat je verkrijgt/ontdekt in de praktijk consequent maar dynamisch en met de nodige openheid te volgen.

Het kan voor de kaartspelgebruiker wel interessant zijn om een bestaand kader aangereikt te krijgen en als bedenker/ontwerper van een Tarotspel kies je dan m.i. best voor ‘systemen’ die de tand des tijds al wat doorstaan hebben zodat het geheel aansluiting kan vinden bij de semantisch expliciete dan wel epigenetisch impliciet getransfereerde traditie (het ‘collectief onderbewuste’, of ‘het archetypische’ zoals men dat vaker noemt).

Al die ‘magische’ of ‘esoterische’ concordanties vallen overigens uiteindelijk, soms na eeuwen van ‘vijven en zessen’, als vanzelf in hun definitieve ‘stand’, een beetje zoals het balletje van een casino-roulette de vreemdste bokkesprongen maakt om uiteindelijk in het ene vakje te vallen waar het, voor de winnaar althans, ’thuis hoort’.

Maar in dit geval zijn we allemaal ‘winnaars: het betreft immers een taal-bepaald gegeven en de humane taal zoekt op elk moment ‘autonoom’ de grootst mogelijke coherentie op…

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.