Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CGX

T: SQ- IT: 26 – H:מ

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

letter van de dag
gedicht

alomtrent

[moment 28]

6 december 2015. het lichaam dat haar lichaam raakt is algeheel gebrek aan toeval, onafwendbaar als eclips, gehoorzaam aan de wet van elke constellatie en in zijn raken reine ballistiek. de tijd verliest zijn spel.

het is zon en haar maan is in zijn stralen goudomrand. kraters verdwijnen, vlekken slaan als duizend tongen om haar heen. als zon en maan omarmen zij innig het ingekeerde binnenlicht: hun duisternis. haar vingers in de zijne verstrengelen verscheidenheid tot het ene dat smeltend van verwachting op het tipje van tongen ligt.

de mens is een beschrijfenis, onleesbaar gekrabbel in de nevels der gedachten. alleen de vogels hebben weet van wat hier echt gebeurt. en hier en daar een kind misschien dat alles in de dwaze ogen van haar baby-broertje leest.

moge de slokop van het zijn zich hier verbijten,” schrijft het, “in dit moment. moge het flitsende tongpijn ervaren en ogenblikkelijke zinsverbijstering. want het licht waartegen dit gehouden wordt, is niet van hier, kijk maar, het is onzeker en het schuift rood en blauw weg en het twinkelt van vertwijfeling. ” .

droef de minnaars dalen af naar het bestaande.

hier had vast niemand op gerekend”, lacht het nog en, dronken van zichzelf en driekwart vodka: “men noeme het:dit alomtrent‘.

invoer 2015 (privé) – uitvoer 2020, rev. dv@CGX

cdbv99 -2015
over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

Prolegomena voor een Fysica van de Liefde

Over het Beminde

Bekijk wat je hier voor je hebt.

Een ogenschijnlijk alledaags object, een gewoon schelpje van een Belgisch strand. Maar voor jou, alleen voor jou, is het niet zomaar een schelpje. Het was datgene dat je uitkoos, oppakte en mee naar huis nam, waar het een levende herinnering werd en een potentie tot actieve herbeleving kreeg.

Het uitverkoren schelpje wordt het beminde en het beminde draagt altijd een gevoel van ‘aanwezigheid’. Het werkt exclusief op emotie en biedt een zaligheid van het ‘aanvoelen’. Telkens wanneer je het schelpje vanuit je ooghoek ziet liggen, ontvang je onbewust een stroom van vreugdevolle zelfbevestiging. Hoe subtieler deze ontvangst, hoe intenser het effect. Dit is een eigenschap van wat we ‘materie’ noemen, wanneer het zich precies op de ongrijpbare kruising van informatie en energie bevindt.

Elk stukje materie kan deze eigenschap hebben, maar elke configuratie is uniek en de kruising is ongrijpbaar omdat deze niet ‘is’, maar gebeurt. Zodra je het hebt, is het alweer weg.

Het beminde bouwt niets op, het doet niets, het gebeurt gewoon, en je verlangt in de buurt van het beminde te zijn omdat het daar gebeurt, en nergens anders.

Het schelpje heeft door zijn ongrijpbaarheid ook de potentie om een openbaring te zijn, een Apocalyps van de zintuigen. Een dergelijke ervaring is eerder voorbestemd voor mystiek getalenteerde zielen. Vaak zijn dit getraumatiseerde personen, maar we kunnen dit niet als onderscheidend label gebruiken, want elke geboorte is een groot trauma, een ware verschrikking, dus elke mens is getraumatiseerd. Sommigen hebben extra zware lasten te dragen. Deze mensen worden vaak gemeden, soms zelfs vervloekt, omdat ze het eigen trauma te duidelijk weerspiegelen. Men wil niet aan die pijnlijke herinneringen herinnerd worden.

Op zulke magische momenten, bij de gevoelige individuen, lijkt het beminde object plotseling een ‘agent’ te worden, een handelende instantie, misschien wel bezield met intelligentie, een doel en een plan. Het schelpje openbaart zichzelf en verwekt een Joyceaanse epifanie. Dit overkomt je, je ondergaat het en het plaatst alles in het genadeloze licht van het moment. Niet gebonden aan tijd, maar tijd is op zichzelf een rekbaar begrip. Helaas is deze ervaring verder onbeschrijflijk, onmededeelbaar, simpelweg omdat ze uniek is voor het individu dat haar ervaart. Het is niet uit te leggen, omdat je dan ‘alles’ zou moeten kunnen zeggen.

Ja, en hopelijk om troost te bieden aan degenen die zulke ervaringen missen: zelfs wanneer je het beminde object bewust bekijkt, betast en in je handen houdt, geeft het je voldoening, maar dit is al ‘bedachte’ voldoening, een bewuste intentie om zelfbevestigend genot op te roepen. Daar is niets mis mee, maar het verhoudt zich tot de emotionele aanwezigheid zoals religie zich verhoudt tot mystiek. De beweging is georganiseerd, ze ontstaat niet spontaan vanuit de bron, maar wordt bewust geïnitieerd door de ontvanger.

Het koesteren van het beminde is een genot van bezit, van bewuste keuze, van belang en betekenis eraan geven en het gevoel daarvan op herhaalbare wijze kunnen ervaren. Dit betreft uiteraard de ‘zachte’ en volledig positieve variant van menselijke nijd, die het individu enkel tot zorg en toewijding inspireert: liefde. Het onbeschrijflijke beminde object is dan reeds het onderwerp geworden van met taal omzwachtelde liefde, van liefhebben.

Deze microbewegingen in de menselijke ervaring vormen de basis voor hun recursies in de macro-puinhoop van ons relationele gevoelsleven, onze voorkeuren, onze liefdes, onze haatverhoudingen en nijdige vijandschappen. Daarom: wie bij zichzelf het verlangen als productie bestudeert in de ogenschijnlijk onbelangrijke ervaring van het schelpjesrapen, zal veel kunnen leren over de menselijke erotiek en de bikkelharde politiek van het maatschappelijk geregulariseerde geslachtsleven.

Recursies van functies verschillen alleen onder invloed van de TijdRuimte waarin ze plaatsvinden. De natuur of God, om Spinoza maar eens om te draaien, maalt niet om het feit dat het nu schelpjes of mensen als invoer heeft. De natuur maalt. En ze doet dat met eindeloze recursies van haar hoogst eenvoudige malen opdat wij haar verbluffende complexiteit mogen aanschouwen. Elk malen resoneert met elk ander malen dat hetzelfde malen is, maar elders en in elke negentropische resonantieruimte die aangemaakt wordt door de interactieve instanties van het malen ontstaat er weer een nieuw malen dat complexer is dan het voorgaande.

Het is vernietiging, maar niet zoals wij het kennen. Het is creatie, maar niet zoals wij het denken. Het is niet, het gebeurt.

invoer: journal intime 2020 – verwerkt voor leesbaarheid door ChatGPT@CGX – rev. dv@CGX

collage 2.0
over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden1Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

bister & co
//het I Tjing hexagram van gisteren

Gebruikt hexagram grafiek by Ben Finney, Attribution: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iching-hexagram-36.svg?uselang=en#Licensing – tekening en compositie: dv (Public Domain -u dient dus de heer Finney te vermelden zoals hier indien u dit bestand elders wenst te gebruiken)
Adobe AI-comp

Adobe bracht recent een Beta-versie uit van haar vlaggenschip Photoshop met een volwaardige AI-generatieve toolkit. Ter kennismaking dagelijks een high-rez comp gemaakt met het nieuwe speelgoed…


Input:
The drawing in the Collage section above.

Prompt: ‘Two women with a child picking a grape from the ones one woman is holding, just like in the drawing in between the shells, sitting on a bench in a park.’

Assessment remarks:

It’s important to note the ‘known issues’ in the hands; there’s no real sense of anatomy, as it seems to be randomly stitching pixels together until the result meets the user’s expectations. Additionally, the mouths appear ‘odd’ at best. One noticeable mistake that i myself made in the drawing was leaving no room for a second leg for the baby underneath its covering, resulting in a one-legged child in this image.

Blaming the machine for bad input is a known issue amongst humans;-)

As to it being a learning machine, especially when generating representations of humans, it seems we are inadvertently teaching it the worst of our visual biases, primarily in terms of ‘drawing-shape perception.’
I won’t delve into gender or racial discussions here, but it’s evident that we’re training it to simulate images that ‘look good’ rather than replicate reality. The pursuit of pictures that ‘look good’ for commercial purposes can overshadow a genuine attempt to emulate human perception.

However, the pursuit of ‘looking good’ or ‘interesting’ is rapidly leading to utter boredom due to the sheer volume of produced images. Consequently, I find the current state of AI-generated images utterly useless, as its function is rapidly deteriorating into mere repetition. Continuing down this path is driven primarily by commercial interests, which, ironically, may ultimately lead to their own demise.

On the bright side, there’s ample room for experimentation in the ‘improper use’ department, which I intend to clarify with some examples. The improper use of hyped technology is incredibly fun and holds great potential for unlocking new chains of thought.

(dv@CGX – proofread by ChatGPT , using its version with some modification)

Adobe feedback link: https://assets.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:23282692-737a-44b7-905e-9a65f2ccf77a?view=published

i tjing hexagram van de dag

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing2een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen.
Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een uitleg, die ik dan reviseer en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst.

Alle eventuele divinatorische informatie besloten in de I Tjing legging betreffen dus de daaropvolgende dag. Ik gebruik die info effectief als raadgeving in mijn dagelijkse beleving ervan.

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen nog grotendeels gereviseerd te worden en geven derhalve eerder weer hoe ik toen dacht en schreef dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Dat kan danig verschillen.

hexagram 26大畜 (Ta Tsjoe) – “Groot Vergaren”

geheugendeuntje: “Ta Tsjoe, da’s veel vee!”

CHATGPT + CTEXT.ORG

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/xiao-guo

CHATGPT (NED)
Hexagram 26 “Ta Tsjoe” (大畜) – “De Grote Vordering”

Hexagram 26 staat bekend als “Ta Tsjoe” (大畜) in het Chinees en wordt veelal vertaald als “Groot Vergaren”.

In deze interpretatie vertegenwoordigt Hexagram 26 een tijd van accumulatie en verzamelen van kracht. Het beeld van een grote opslagplaats of een veld dat vol vruchtbare gewassen is, toont dat er nu een overvloed aan potentieel beschikbaar is.
Net zoals een boer die de oogst binnenhaalt en zorgvuldig opslaat om zich voor te bereiden op tijden van schaarste, suggereert Ta Tsjoe dat dit het juiste moment is om je hulpbronnen, energie en innerlijke kracht te verzamelen en te bewaren. Het is een tijd van voorbereiding en vooruitzien.

In het Taoïsme herinnert dit hexagram ons eraan dat het belangrijk is om geduldig te zijn en niet overhaast te handelen. We moeten onszelf de tijd gunnen om onze innerlijke bronnen aan te vullen en te versterken, zodat we later optimaal kunnen profiteren van wat we hebben verzameld.

Ta Tsjoe vraagt ons ook om ons bewust te zijn van de manier waarop we onze middelen gebruiken. Het herinnert ons eraan om niet te verspillen en verstandig te beheren wat we hebben vergaard. Net zoals een zorgvuldige rentmeester moeten we onze rijkdommen, vaardigheden en talenten met zorg beheren.

Op een dieper niveau nodigt dit hexagram ons uit om te reflecteren op onze levensdoelen en waarden. Wat willen we echt bereiken en welke waarden zijn voor ons van groot belang? Door te focussen op wat echt waardevol is, kunnen we onze inspanningen beter richten en onze energie verzamelen voor wat er echt toe doet.

Een ander aspect van Ta Tsjoe is het belang van standvastigheid en vastberadenheid. Als we onze hulpbronnen en kracht verzamelen, kunnen er uitdagingen en obstakels op ons pad komen. Het is essentieel om vastberaden te blijven en niet toe te geven aan ontmoediging.

In de praktijk van het Taoïsme kan meditatie en introspectie ons helpen om te begrijpen welke bronnen we moeten vergaren en hoe we ze op een gebalanceerde manier kunnen benutten. Het cultiveren van innerlijke rust en evenwicht zal ons helpen om te gedijen, zelfs in tijden van uitdaging.

Het hexagram Ta Tsjoe herinnert ons eraan dat we altijd kunnen bouwen op onze innerlijke rijkdom en dat door zorgvuldig beheer en geduldige accumulatie we sterker en veerkrachtiger kunnen worden.

tekst gegenereerd door ChatGPT op CGX middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

Bibliografie I Tjing

Dit zijn de boeken die ik gebruik om de gegenereerde tekst te checken en, in een later stadium ev. nog aan te vullen/corrigeren.

 • [HUANG 2010]: Huang, Alfred, The Complete I Ching. 10th Anniversary Edition, Vermont 2010, ISBN 978-1-59477-386-0
 • [RITSEMA 1997]: Ritsema, Rudolf & Karcher, Stephen, I Ching. Het Klassieke Chinese Boek der Veranderingen. Nieuwe vertaling uit het Chinees met Inleiding en Concordantie, Rotterdam 1997, ISBN 90 5637 001 4
 • [WILHELM 1989]: Wilhelm, Richard, I-ging: das Buch der Wandlungen / aus d. Chines. übertr. u. hrsg., München 1989, ISBN 3-424-00061-2
 • [DENING 1995]: Dening, Sarah, The Everyday I Ching, New York 1995, eISBN 9781466833913

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

H A R U S M U Z E
大畜

445 – helden zijn erg gevaarlijke sukkels
419 – ’t gebeuren gebeurt nooit zoals het hoort
413 – de poort is weg voor wie er door gaat
277 – begrip betaal je, verstaan is gratis
203 – verfoei de praal, minacht het pronken
125 – het wilde woeden brengt het schone rust

compiled by dv@CAF

Tarotkaart van de dag

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was de Koningin van Zwaarden (Queen of Swords).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith in opdracht van A.E. Waite en op de markt gebracht door de Rider Company.

Op de Smith-Waite versie van de Tarotkaart “Koningin van Zwaarden” zien we een koningin gezeten op haar stenen troon tegen een helderblauwe hemel. Ze zit in profiel en haar linkerarm maakt een gebaar van goedkeuring of aanwijzing boven de grijze wolken die achter haar opdoemen. Haar rechterarm houdt een groot zwaard loodrecht omhoog. De koningin draagt een lang grijs gewaad met lichtblauwe versieringen en bruine zomen. Op haar hoofd prijkt een glanzend gele kroon met twee rode sterren en een afhangende rode doek. De troon is versierd met een grote arabesk van een gevleugeld gelaat. Achter de koningin zien we nog een landschap met enkele bomen die blijk geven van felle wind, en een riviertje dat erlangs loopt. In de verte vliegt een enkele vogel weg van de aanstormende wolken. Het geheel straalt een sfeer uit van onverstoord rationeel gezag dat elke storm zal doorstaan.

De “Koningin van Zwaarden” vertegenwoordigt een krachtige en intelligente persoonlijkheid. Ze toont moed en vastberadenheid door het grote zwaard dat ze vasthoudt. Haar goedkeurende gebaar suggereert een vermogen om helder te denken en weloverwogen beslissingen te nemen. De koningin belichaamt de eigenschappen van wijsheid, waarheid, en eerlijkheid. Ze handelt op basis van logica en intellect in plaats van emotie, wat haar een scherp oordeel en een analytische geest geeft. Haar vermogen om met nuchterheid en kalmte te reageren, maakt haar een betrouwbare raadgever en een sterke leider.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief vertegenwoordigt de “Koningin van Zwaarden” de sfeer van Binah (Begrip) op de Boom des Levens. Binah staat voor begrip, wijsheid en de goddelijke moederlijke energie. Deze kaart symboliseert het vermogen om kennis te integreren en het begrijpen van de diepere betekenis achter situaties. Het zwaard dat de koningin vasthoudt, staat voor het vermogen om onderscheid te maken tussen waarheid en illusie, en om de waarheid te onthullen met behulp van scherpe intellectuele vermogens.

Vanuit een Theosofisch perspectief belichaamt de “Koningin van Zwaarden” de Tiphereth-sfeer op de Kabbalistische Boom des Levens. Tiphereth vertegenwoordigt de zetel van het hogere zelf en de harmonisatie van de persoonlijkheid met de spirituele aspiraties. De koningin toont het belang van het beheersen van het denken en de rede om de intuïtieve en spirituele inzichten te kanaliseren. Haar troon met het gevleugelde gelaat symboliseert de connectie tussen de innerlijke goddelijke wijsheid en het intellect.

Samenvattend is de “Koningin van Zwaarden” een kaart van rationele kracht, wijsheid en onverstoorbaarheid. Ze vertegenwoordigt een persoon met scherpzinnigheid en intellectuele helderheid, die in staat is om uitdagende situaties met vastberadenheid en eerlijkheid aan te pakken. Haar connectie met de sfeer van Binah en Tiphereth benadrukt het belang van begrip, zelfbeheersing en spirituele inzichten in het nemen van beslissingen en het leiden van anderen.

Kaartinfo: ChatGPT 3.5 + dv, versie: 0.1
Finale output ChatGPT 3.5: 2023-07-23
Laatste wijziging: dv@CGW

chatlink(s)
NKdeE Bibliografie Tarot

Deze werken consulteer ik om de info van ChatGPT te fact-checken

 • BANSHAF 1998: Banzhaf, Hajo, De Tarot. Het Grote Levensavontuur, Amsterdam, 1998, ISBN 90 637 8394 9
 • BUTTER 1986: Butter, Maureen: De Tarot als synthese van westerse mystiek, Deventer 1986, ISBN 90 202 3845 5
 • DECKER 2002: Decker, Ronald & Dummett, Michael: A History of the Occult Tarot, Richmond 2019 (re-ed.), ISBN 9780715645727
 • FARLEY 2009: Farley, Helen: A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism, London-New York 2009, ISBN 9781848850538
 • KAPLAN 1997 : Kaplan, Aryeh: Sefer Yetsirah. The Book of Creation In Theory and Practice. Revised Edition, San Francisco 1997, ISBN978-0-87728-855-8
 • POLLACK 1997: Pollack, Rachel: Seventy eight degrees of wisdom. A book of Tarot. Revised with a New Preface, Dublin 1997 ISBN 978-0-7115-3572-1
 • PLACE 2005: Place, Robert M.: The Tarot. History, Symbolism, and Divination, New York 2005, ISBN 1-58542-349-1
 • TON 2001: Ton, Jan: Beeld van Tarot, volledig herziene versie, Hilversum 2001, ISBN 90 73140 63 3
 • WAITE 1910: Waite, A.E.: The original Rider Waite. The Pictorial Key to the Tarot. An illustrated Guide, Rider -Penguin, London 2021, ISBN 9781846047244

noot: Deze bibliografie wordt gaandeweg aangevuld met historisch belangrijke werken, hedendaagse academische studies en werken die naar mijn aanvoelen getuigen van een levende en ernstige Tarotpraktijk. Dat laatste betreft dus een louter subjectieve, en erg contingent bepaalde keuze van mij, dv, uit de schier onverwerkbare massa aan bestaande Tarot-publicaties. Of een bepaald werk al dan niet is opgenomen in deze bibliografie impliceert verder geen enkel waardeoordeel van schrijver dezes.

ChatGPT TAROT prompt

Om tot een basistekst te komen die ik vervolgens bewerkte gebruikte ik de ‘prompt’ hieronder die in overleg met ChatGPT werd en verder wordt ontwikkeld.

Een prompt is hoe je de chatbot een vraag stelt. De uitvoer die u krijgt kan verschillen van wat ik kreeg, daar ChatGPT 3.5 ook de context van onze conversatie(s) gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. Zo geef ik ChatGPT ook telkens een voorbeeld mee van hoe ik de vorige kaart bewerkte en geef ik zoveel ik kan feedback vanuit mijn lectuur en wat ik waarneem.

ChatGPT ‘ziet’ immers niet wat er op de kaart staat afgebeeld maar maakt een eigen synthese van de beschrijvingen in het trainingsmateriaal. Een correcte, objectieve beschrijving van de wat er staat afgebeeld is dan ook cruciaal als feedback. En uiteraard is ook wat ik lees bij vanuit de praktijk van anderen van grote waarde voor het leerproces.

# Beschrijf de Smith-Waite-versie van de Tarotkaart [kaartnaam] in 5 alinea's in het Nederlands. 
 # Eerste alinea: beschrijf wat er te zien is op de kaart. 
 # Tweede alinea: wat de kaart vertegenwoordigt. 
 # Derde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Kabbalistisch perspectief. 
 # Vierde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Theosofisch perspectief. 
 # Vijfde alinea: samenvatting en conclusie.

voor de kaarten uit de Kleine Arcana komt daar nog bij:

# Gebruik in deze versie alstublieft zo goed als het kan genderneutrale taal wanneer u verwijst naar de menselijke figuren die op de kaart worden afgebeeld.
NKdeE Chalk Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus. De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema van Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’.

Die toewijzingen, waarover men eindeloos zou kunnen discussiëren, hebben m.i. minder belang dan de coherentie die je inhoudelijk en in je praktijk aan het kaartendeck als ‘levend, interactief denkkader’ (als evoluerend programma, dus) toekent en de beste manier om dergelijke coherentie te bereiken en staande te houden is door wat je verkrijgt/ontdekt in de praktijk consequent maar dynamisch en met de nodige openheid te volgen.

Het kan voor de kaartspelgebruiker wel interessant zijn om een bestaand kader aangereikt te krijgen en als bedenker/ontwerper van een Tarotspel kies je dan m.i. best voor ‘systemen’ die de tand des tijds al wat doorstaan hebben zodat het geheel aansluiting kan vinden bij de semantisch expliciete dan wel epigenetisch impliciet getransfereerde traditie (het ‘collectief onderbewuste’, of ‘het archetypische’ zoals men dat vaker noemt).

Al die ‘magische’ of ‘esoterische’ concordanties vallen overigens uiteindelijk, soms na eeuwen van ‘vijven en zessen’, als vanzelf in hun definitieve ‘stand’, een beetje zoals het balletje van een casino-roulette de vreemdste bokkesprongen maakt om uiteindelijk in het ene vakje te vallen waar het, voor de winnaar althans, ’thuis hoort’.

Maar in dit geval zijn we allemaal ‘winnaars: het betreft immers een taal-bepaald gegeven en de humane taal zoekt op elk moment ‘autonoom’ de grootst mogelijke coherentie op…

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.