Collage 2.0: lijst met probleemgebieden

lijst met mogelijk ‘problematische elementen’ inzake auteursrecht bij het programma ‘Collage 2.0’. links is het probleemgebied omcirkelt in het blauw, rechts een toelichting.

ik heb al jaren een grote doos met diverse materialen speciaal verzameld voor collagedoeleinden, daar zitten de meest uiteenlopende items tussen, vaak dus met onachterhaalbare herkomst.

ik wil hierbij toch een caveat plaatsen: de regelgeving inzake auteursrecht, de complexiteit ervan en de vele onduidelijkheden, lijkt mij hier haar doel (het beschermen van de belangen van de auteurs) voorbij te gaan steken en vormt m. i. eerder een belemmering van het recht op auteurschap en een vrijkaart voor malafide bedrijven om zich te verrijken ten koste van het humane recht op creatieve expressie.

deze kwalijke tendens stoort mij het meest inzake de vertaal- en gebruiksrechten van literaire auteurs, inzonder dan teksten van lyrische aard, die bijzonder moeilijk in de markt liggen. als fervent liefhebber bots je dan op de belangen van advocatenkantoren die de auteursrechten verhandelen ten bate van klanten die soms niet eens familie zijn van lang overleden auteurs1ik maakte het mee toen ik met >Radio Klebnikov een project wou doen ter promotie van het werk van Dylan Thomas.

dat soort praktijk beschermt m.i. niet de dode auteur en zijn werk, het belemmert het vrije gebruik ervan en de liefdevolle promotie van het werk door levende zielsverwanten van de auteur.

zelf publiceer ik principieel alles wat ik maak of schrijf rechtstreeks in het Publieke Domein. dat houdt echter geenszins in dat ik in mijn eigen praktijk de rechten van anderen niet zou erkennen. integendeel, ik doe mijn uiterste best om die te vrijwaren, maar door de onnoemelijk complexiteit en de onduidelijkheid van wat nu wel of niet mag, én door onoplettendheid ten gevolge van mijn ziekte in het verleden kan het zijn dat er hier en daar op deze site toch nog een overtreding kan worden vastgesteld.

later hoop ik daar middels een volledige ‘embedding’ van de site als context voor een AI aan te verhelpen, door de AI een volledige scan van de site te laten uitvoeren om zo mogelijke problemen te detecteren en op te lossen. gezien de omvang van de site is dat voor een mens alleen namelijk onbegonnen werk.

dv@CFN


de foto van de leeuwenhoofden is vermoedelijk afkomstig uit een toeristische publicatie van vorige eeuw
https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CGN-214x300.jpg 214w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />‘Adhemar’ in de rechterbenedenhoek is een iconische creatie van striptekenaar Marc Sleen – de gerokte figuur die de witte bollen aanpast is een cartoon van één der cartoonisten die werk(t)en voor het weekblad ‘De Groene Amsterdammer’
https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CGZ-210x300.jpg 210w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CGZ-715x1024.jpg 715w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CGZ-768x1100.jpg 768w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CGZ-1073x1536.jpg 1073w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CGZ-1430x2048.jpg 1430w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CGZ-1200x1718.jpg 1200w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />De Tarotkaart is een reproductie van een oude (ca. 1452) ‘Visconti’ tarotkaart uitgegeven als ‘Golden Visconti Tarot’ door Lo Scarabeo
https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CHA-kopieren-210x300.jpg 210w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CHA-kopieren-717x1024.jpg 717w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CHA-kopieren-768x1097.jpg 768w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CHA-kopieren-1076x1536.jpg 1076w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CHA-kopieren-1434x2048.jpg 1434w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CHA-kopieren-1200x1713.jpg 1200w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />De Tarotkaart is een reproductie van een oude (ca. 1452) ‘Visconti’ tarotkaart uitgegeven als ‘Golden Visconti Tarot’ door Lo Scarabeo. Ik heb de in Photoshop ingebouwde AI de leeuw op de kaart laten vervangen door een lynx.
https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CHB-210x300.jpg 210w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CHB-718x1024.jpg 718w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CHB-768x1096.jpg 768w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CHB-1076x1536.jpg 1076w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CHB-1435x2048.jpg 1435w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CHB-1200x1712.jpg 1200w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />De Tarotkaart is een reproductie van een oude (ca. 1452) ‘Visconti’ tarotkaart uitgegeven als ‘Golden Visconti Tarot’ door Lo Scarabeo.
https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CG_a-kopieren-212x300.jpg 212w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CG_a-kopieren-724x1024.jpg 724w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CG_a-kopieren-768x1087.jpg 768w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CG_a-kopieren-1086x1536.jpg 1086w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CG_a-kopieren-1447x2048.jpg 1447w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CG_a-kopieren-1200x1698.jpg 1200w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />De Tarotkaart is een reproductie van een oude (ca. 1452) ‘Visconti’ tarotkaart uitgegeven als ‘Golden Visconti Tarot’ door Lo Scarabeo. Ik heb de in Photoshop ingebouwde AI de leeuw op de kaart laten vervangen door een lynx.
https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CG_b-kopieren-213x300.jpg 213w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CG_b-kopieren-726x1024.jpg 726w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CG_b-kopieren-768x1084.jpg 768w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CG_b-kopieren-1088x1536.jpg 1088w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CG_b-kopieren-1451x2048.jpg 1451w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/08/CG_b-kopieren-1200x1693.jpg 1200w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />De Tarotkaart is een reproductie van een oude (ca. 1452) ‘Visconti’ tarotkaart uitgegeven als ‘Golden Visconti Tarot’ door Lo Scarabeo. Ik heb met de in Photoshop ingebouwde AI de mevrouw een laptop gegeven.
https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CG_c-211x300.jpg 211w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CG_c-720x1024.jpg 720w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CG_c-768x1093.jpg 768w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CG_c-1080x1536.jpg 1080w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CG_c-1439x2048.jpg 1439w, https://www.dirkvekemans.be/wp-content/uploads/2023/07/CG_c-1200x1707.jpg 1200w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />De Tarotkaart is een reproductie van een oude (ca. 1452) ‘Visconti’ tarotkaart uitgegeven als ‘Golden Visconti Tarot’ door Lo Scarabeo.
oei, de code slaagt door…

over Collage 2.0


Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden((Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

Het Collage 2.0 programma wordt momenteel louter gebruikt om de P’TiX werking te documenteren.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CJH

Chatlink:

Noten[+]

This website uses the awesome plugin.