Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CHa

T:P2 IT:10 H: ב

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

//het Hexagram van de dag

Schrijfwijze van   Pinyin (3) het karakter voor deze guà1‘guà‘ (“卦”) betekende vroeger ‘veranderen’ en is voor de I Tjing (het ‘Boek der Veranderingen’) de benaming van zowel het ‘Hexagram‘ als het ‘Trigram‘ in het Chinees).

Deze visualisatie gebruikt de Open Source
Hanzi Writer, zie https://hanziwriter.org/

Antonio Porchia
Vertaling dv:
“Mijn eerste wereld vond ik helemaal in mijn karige brood”
tekening dv@CHY – Bron tekst: Porchia, Antonio. Voix Réunies, Ed. Éres, Toulouse 2013, ISBN 978-2-7492-3634-0
gedicht

[verval – 10]

VOEL

als de storm komt, liefste,
en de storm zal weldra komen,
sluit de deuren, de ramen en jouw ogen.

laat los wat niet van jou is: het leven
is een zwoele zucht die eindigt
in ellende en gebrek aan lucht.

het zwart is diep en trekt aan ons,
wij hebben amper in het licht gestaan.
alles haakt in alles, niets wordt overal.

voel hoe vingers nog jouw lippen strelen.

invoertekst (2017) – uitvoer 2020, rev. dv@CHa

journal intime

jt70 – l’ instinct de mon esprit – WA WA WA

“Het instinct van mijn geest”.
Bernard Réquichot wil zich krachtens deze uitspraak de automatismen waarmee hij experimenteert, de heel erg lichamelijke zegging in de spontane erupties van gebaren op doek of papier, als een deel van zijn ‘geest’ toe-eigenen, een onvervreemdbaar onderdeel van zijn Zijn. Een bezit aangewend als artistiek talent.

Au fond is dat een vrij ziekelijke projectie van een ego dat zich lijdend weet aan een voortdurende benauwdheid, een beklemming die maakt dat het naar een elders wil, een chronische beklemming die uiteindelijk bij Réquichot resulteerde in de sprong uit het raam.

Hoe vaak dacht ik al niet bij één van zijn werken: ‘goh dat niemand die man ooit ’s heeft willen helpen!!’. Maakt die gedachte zijn werk ‘minderwaardig’, doet zulks wat af aan de expressieve kracht ervan? In mijn ogen allerminst, en wie, zo vraag ik mij dan verder af, wie heeft daar om welke redenen een waardeoordeel over nodig?

Om te kunnen aanvaarden dat elke individuele creatieve expressie principieel evenwaardig is, een idee dat ik ontving van en deel met Joseph Beuys, moet je natuurlijk eerst van het Zijn af, en in deze vooral van de ‘Kunst’ als gewillige vazal van die ontologische pikorde.

Het heeft evenwel n.m.b.m. weinig zin om dat te gaan propageren, om daar strijd voor te willen gaan leveren, omdat het ‘probleem’ zichzelf wel oplost. Want waar gaan we naartoe? Wel, zoals altijd: naar het onvermijdelijke. Meer wil ik daarover niet kwijt, het gebeurt net zo goed onder uw ogen.


Terug naar Réquichot en de mentale gezondheidsproblematiek.
Wanneer we een humaan psychisme begrijpen als het functionele geheel van het zich spiegelende ego samen met het onderbewuste en de proprioceptie van de lichamelijkheid, dan merken we dat een in zekere mate disfunctioneel psychisme, een min of meer lijdend en ongezond psychisch gebeuren, steevast haar natuurlijke grenzen te buiten gaat: het gaat zich een ‘ego’ spiegelen waar het geen cognitieve controle over kán hebben.

De zieke geest gaat zich een alternatieve ‘ziel’ of ‘geest’ verbeelden waarin het haar veelal lichamelijke maar ook haar verstandelijke beperkingen kan overschrijden.
Dat proces is te verstaan als een echte creatie, want voor de betrokkene is de resultante van al dat verbeeldingswerk écht. Échter dan ‘onze’ werkelijkheid, die verder ook niets meer is dan een ideologische constructie. Het punt is: zo’n creatieve ‘ziel’ of ‘geest’ is pure transgressie.

Nu, daar is op zich niks mis mee, integendeel: zonder transgressie kunnen mensen ook niet functioneren, zonder transgressie waren we als soort al lang van de aardbodem verdwenen. Maar in plaats van daar vanuit een of andere ideologie over te beginnen moraliseren, zouden we misschien gewoon beter vaststellen dát het gebeurt en proberen zo goed mogelijk begrijpen hoe het gebeurt.

Want inzicht daarin is het enige wat ons kan helpen om gebeurlijke gedragshinder bij te kunnen sturen, om het evident ongezonde terug binnen de perken van het gezonde te krijgen. Dat de gezondheid zelf een relatief en vooral ook dynamisch concept is bemoeilijkt de zaken alleen maar als je wil blijven vasthouden aan dat ene onveranderlijke Zijn van die goeie ouwe ontologische pikorde van je. Quousque tandem enzovoort: wanneer gaan we die verstarring in de concepten eindelijk opgeven? Als er iets is wat deze wereld vraagt van ons, waar alles om schreeuwt, is het dat wel: een dynamisch denken op basis van dynamische concepten en een dynamische ethiek.

Voor de gevorderden in mijn Gignomenologische de-ontologie: iets is gezond zolang het gezond is, hoe simpel is dat…

Dus, heel erg cru gezegd, wat gebeurt er? Wat zien we hoe gebeuren?
We zien (in extreme gevallen) dat zieke, lijdende mensen vaak uit pure onmacht egoïstisch en gewelddadig zijn en zichzelf een oppermachtige ziel toe-eigenen.
We zien een algehele inflatie van het cognitieve zelfbeeld in alle regionen, of, schijnbaar tegengesteld daaraan, een algemene inkrimping, deflatie, depressie van het ego tot aan de algehele verlamming toe.
Wat we zien verklaart ons ook deels waarom daders vrijwel altijd begonnen zijn als slachtoffers en het stelt ons op pijnlijke wijze voor momenteel quasi onoplosbare juridische dilemma’s wanneer we onze vervagende begrippen van toerekeningsvatbaarheid in juridische verdicten moeten gaan vertalen.
Dat brengt ons bij een maatschappelijk debat dat heden in alle mogelijke richtingen op explosieve wijze de traditionele ontologische ideologieën verder verzwakt, corrodeert omdat geen enkele bestaande ideologie de schuld als ‘essentie’ van het individu achter zich kan laten: je ‘bent’ schuldig of je ‘bent’ het niet, terwijl het uiteraard enkel het gedrag is dat je als schuldig kan veroordelen. En gedrag kan je genezen, alleen kost dat meer dan het te veroordelen. Het schoentje begint daar danig te wringen.

En stilaan, dat hoop ik althans, daagt het: om tot een rationele benadering en oplossing van deze patstellingen te komen moet je het ‘Zijn’ zelf uitdrukkelijk opgeven, erkennen dat het een functionele fictie is, maar dat we die fictie dringend moeten herschrijven naar een meer werkbare coherentie.

Maar daartoe is de in ‘haar’ essentie nog steeds uiterst ‘mannelijke’ Orde van het Woord, de daadwerkelijke macht, uiteraard niet bereid. De erkenning van het Zijn als fictie (die je vervolgens als dynamisch programma wederom werkzaam kan maken) zou nochtans hetzelfde effect hebben op bestaande onoplosbaarheden als de erkenning van schuld in andere erfzondes zoals die van het kolonialisme: je doorbreekt de spiraal van schuld en boete enkel door de schuld eenzijdig te bekennen in functie van een nieuwe dialoog. Stoppen met naar de ander te wijzen, (stop aub met het wijzen naar de ander, stop er vandaag nog mee), de fouten erkennen en berouw tonen door de fouten te corrigeren. Het is m.i. echt de enige weg die ons nog rest.

Maar ach, ja, de commerciële belangen en het maatschappelijk aanzien vereisen dat men in de Kunst blijft deze transgressies van het ego als ‘geniaal’ appreciëren en aanmoedigen, ook al zijn het evident ziekelijke transgressies.

Men ‘is’ meer ‘Kunstenaar’ dan dat men zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag. En alle gefrustreerde behepten met onderdrukte transgressies die niet dat ene winnende lotje trokken uit de loterij van de ‘erkende’ Kunst juichen volmondig mee.

De MeToo beweging heeft daar in de cultuurindustrie al wel een reactie op ontketend, maar je ziet toch aan het geval Fabre hier te lande dat van het ogenblik er aan de officiële façadekunst van een royaal erkende cultuurambassadeur wordt geraakt de rangen zich sluiten en er massaal wordt gezwegen, want aja, ‘als dat al niet meer mag’ en ‘waar gaan we naartoe’.

Ik produceerde en toonde hier dag na dag bijna een jaar lang belabberd getekende kopieën van Rodin’s ronduit vrouw-minachtende en pornografische tekeningen, en alleen mijn moeder vond het nodig om ’s te vragen hoe het daarmee zat.

Tja, het onderzoek naar de walging moest nou eenmaal ook het ethisch verwerpelijke onderzoeken, maar dat kreeg ik natuurlijk niet uitgelegd.

Dus: die meestal verzwegen verontwaardiging omtrent het aan banden leggen van de creativiteit, zou dan ook zeer terecht zijn mocht ze effectief geuit worden, want elke creativiteit werkt nou eenmaal op basis van transgressies, van het aftasten en overschrijden van elke grens, dat is gewoon de basisbeweging van de expressie. Creativiteit is niet dàt, maar zo gebeurt ze wel.

Maar als je daar wat van zegt krijg je uiteraard heel de MeToo-storm over je heen. Gewoon omdat zulk een label (de hashtag) je dwingt om A of B te zijn, voor of tegen, slachtoffer of dader, terwijl elke dader ook slachtoffer is en elk slachtoffer ook dader (M/V/O). Dus dat slikt men dan ook maar in, met verder stilzwijgen tot gevolg. En heel de sociale programmatie op Facebook en Twitter draait op die perfide hashtag-logica.

Hoe dan ook, dit staat voor mij als een paal boven water: ontoelaatbaar gedrag kan binnen geen enkele werkbare ontologische fictie ontoelaatbaar zijn voor de ene arme klojo en toelaatbaar voor de zeer gewaardeerde Kunstenaar aan het Hof. Dat is gewoon een fatal error in de programmatie, want ontoelaatbaar is en blijft ontoelaatbaar.

Euh, waar gingen we ook weer naartoe?

dv 13-5-2020, rev. dv@CHa

collage 2.0
tekening dv@CHY geïnspireerd door een aquarel van Pamela Colman Smith van 1907. De Reinecke Rare Book and Manuscript van de Yale Universiteit heeft verscheidene aquarellen, brieven en 10 Tarotkaarten van Smith in haar collectie. De kaarten krijgen daar 1937 als vermoedelijk datum van ontstaan mee en Waite als ‘creator’. Pamela dient vrede te nemen met ‘contributor’ als vermelding. Sjonge, sjonge.

i tjing hexagram van de dag

hexagram 10  (lǚ) – ‘Stappen’

LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT
Hexagram 10 – “Lǚ” (訟) – “Stappen”

Het hexagram Lǚ vertegenwoordigt een fase van beweging en vooruitgang, vergelijkbaar met het zetten van stappen op een pad. Dit hexagram laat zien dat er een situatie is ontstaan waarin het nodig is om actie te ondernemen en vooruit te gaan, mogelijk na een periode van conflict of onenigheid.

Dit hexagram suggereert dat je nu de gelegenheid hebt om stappen te zetten om een geschil of onenigheid op te lossen. De nadruk ligt op het vinden van een evenwichtige benadering, waarbij communicatie en begrip centraal staan. Het is belangrijk om voorbijgaande conflicten te overstijgen en te zoeken naar gemeenschappelijke grond.

Net zoals bij het zetten van stappen op een pad, is het belangrijk om consistent en gestaag te bewegen. Dit betekent niet dat je overhaast te werk moet gaan, maar eerder dat je met vastberadenheid en geduldige inzet de situatie benadert. Luister naar alle betrokken partijen en probeer een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is.

herinnert je eraan dat het nemen van stappen in een situatie van conflict of onenigheid geen haastige reacties vereist. In plaats daarvan vraagt het om weloverwogen handelen en het vermogen om kalm te blijven te midden van uitdagingen. Door geduldig en aandachtig te zijn, kun je de weg effenen voor verzoening en vreedzame oplossingen.

Dit hexagram benadrukt ook het belang van zelfreflectie tijdens het proces van stappen zetten. Neem de tijd om je eigen standpunt en motieven te onderzoeken. Door innerlijke helderheid te bereiken, kun je bijdragen aan een positieve uitkomst en harmonie in de situatie.

herinnert je eraan dat stappen zetten een voortdurende reis is, waarbij elke stap leidt tot verdere groei en begrip. Met geduld, mededogen en vastberadenheid kun je obstakels overwinnen en vooruitgang boeken op de weg naar harmonie en oplossingen.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CHa middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

Harusmuze uitspraken bij hexagram 10 – 履
Tarotkaart van de dag

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was Twee van Pentakels (Five of Pentacles).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith en A.E. Waite en op de markt gebracht door de Rider Company.

Op de kaart staat tegen een lichtblauwe hemel een figuur in een oranjebruin kleed met oranje-rode onderkleding en een hoge rode muts. De figuur staat schuin in het midden van een danspas, waarbij het linkerbeen (rechts op de kaart) licht gebogen van de grond is geheven. In elke hand houdt de figuur een grote Pentakelmunt vast, die verbonden zijn met een groene lus in achtvorm. De linkerhand houdt de munt laag bij het middel, terwijl de rechterhand de munt hoog boven de schouder houdt, waardoor de achtvorm schuin afloopt van links naar rechts op de kaart. Achter de figuur is met enkele lijnen een blauwe zee geschilderd, waarbij aan beide zijden van de figuur twee schepen hoge golven trotseren. Rechts ter hoogte van de gebogen knie vaart een groter schip van rechts naar links dichterbij, terwijl links verder weg en kleiner het andere schip van links naar rechts vaart op de kaart. In de rechterbenedenhoek staat de handtekening van Pamela Smith, zoals gebruikelijk.

De Twee van Pentakels vertegenwoordigt balans, dualiteit en het beheersen van tegengestelde krachten. Het toont de jongleur die jongleert met de materiële aspecten van het leven, zoals geld, werk en verantwoordelijkheden. De kaart suggereert dat er een behoefte is om evenwicht te vinden tussen verschillende aspecten van het leven, zoals werk en ontspanning, materiële en spirituele behoeften, en stabiliteit en verandering. Het kan wijzen op een periode van aanpassing en het vinden van harmonie in een dynamische situatie.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief is de Twee van Pentakels verbonden met de Sefirah Chokmah in de Levensboom van de Kabbala. Chokmah vertegenwoordigt wijsheid, creativiteit en intuïtie. De kaart symboliseert de noodzaak om verstandig gebruik te maken van de materiële middelen die tot je beschikking staan en om je intuïtie te gebruiken bij het nemen van beslissingen. Het kan ook duiden op een periode waarin je leert om te gaan met dualiteit en om de complementaire aspecten van het leven te omarmen.

Vanuit een Theosofisch perspectief vertegenwoordigt de Twee van Pentakels de cyclus van opkomst en ondergang, groei en verval. Het herinnert ons eraan dat alles in het leven cyclisch is en dat verandering onvermijdelijk is. Het nodigt ons uit om flexibel te zijn en mee te bewegen met de veranderingen die zich voordoen, terwijl we onze innerlijke kern en balans behouden. Het suggereert dat ware stabiliteit en welvaart voortkomen uit het vermogen om mee te stromen met de eb en vloed van het leven.

In samenvatting toont de Rider-Waite Tarotkaart Twee van Pentakels een figuur in een dansende pose, jonglerend met twee munten. Het symboliseert de behoefte aan balans en het beheersen van tegenstrijdige krachten. Vanuit een Kabbalistisch perspectief is het verbonden met Chokmah en roept het op tot wijsheid en intuïtie bij het omgaan met materiële middelen. Vanuit een Theosofisch perspectief herinnert het ons aan de cyclische aard van het leven en nodigt het uit tot flexibiliteit en innerlijke balans.

Kaartinfo: ChatGPT 3.5 + dv, versie: 0.1
Finale output ChatGPT 3.5: 2023-06-19
Laatste wijziging: dv@CFR

Chatlink(s)

NKdeE Bibliografie Tarot

Deze werken consulteer ik om de info van ChatGPT te fact-checken

 • BANSHAF 1998: Banzhaf, Hajo, De Tarot. Het Grote Levensavontuur, Amsterdam, 1998, ISBN 90 637 8394 9
 • BUTTER 1986: Butter, Maureen: De Tarot als synthese van westerse mystiek, Deventer 1986, ISBN 90 202 3845 5
 • DECKER 2002: Decker, Ronald & Dummett, Michael: A History of the Occult Tarot, Richmond 2019 (re-ed.), ISBN 9780715645727
 • FARLEY 2009: Farley, Helen: A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism, London-New York 2009, ISBN 9781848850538
 • KAPLAN 1997 : Kaplan, Aryeh: Sefer Yetsirah. The Book of Creation In Theory and Practice. Revised Edition, San Francisco 1997, ISBN978-0-87728-855-8
 • POLLACK 1997: Pollack, Rachel: Seventy eight degrees of wisdom. A book of Tarot. Revised with a New Preface, Dublin 1997 ISBN 978-0-7115-3572-1
 • PLACE 2005: Place, Robert M.: The Tarot. History, Symbolism, and Divination, New York 2005, ISBN 1-58542-349-1
 • TON 2001: Ton, Jan: Beeld van Tarot, volledig herziene versie, Hilversum 2001, ISBN 90 73140 63 3
 • WAITE 1910: Waite, A.E.: The original Rider Waite. The Pictorial Key to the Tarot. An illustrated Guide, Rider -Penguin, London 2021, ISBN 9781846047244

noot: Deze bibliografie wordt gaandeweg aangevuld met historisch belangrijke werken, hedendaagse academische studies en werken die naar mijn aanvoelen getuigen van een levende en ernstige Tarotpraktijk. Dat laatste betreft dus een louter subjectieve, en erg contingent bepaalde keuze van mij, dv, uit de schier onverwerkbare massa aan bestaande Tarot-publicaties. Of een bepaald werk al dan niet is opgenomen in deze bibliografie impliceert verder geen enkel waardeoordeel van schrijver dezes.

ChatGPT TAROT prompt

Om tot een basistekst te komen die ik vervolgens bewerkte gebruikte ik de ‘prompt’ hieronder die in overleg met ChatGPT werd en verder wordt ontwikkeld.

Een prompt is hoe je de chatbot een vraag stelt. De uitvoer die u krijgt kan verschillen van wat ik kreeg, daar ChatGPT 3.5 ook de context van onze conversatie(s) gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. Zo geef ik ChatGPT ook telkens een voorbeeld mee van hoe ik de vorige kaart bewerkte en geef ik zoveel ik kan feedback vanuit mijn lectuur en wat ik waarneem.

ChatGPT ‘ziet’ immers niet wat er op de kaart staat afgebeeld maar maakt een eigen synthese van de beschrijvingen in het trainingsmateriaal. Een correcte, objectieve beschrijving van de wat er staat afgebeeld is dan ook cruciaal als feedback. En uiteraard is ook wat ik lees bij vanuit de praktijk van anderen van grote waarde voor het leerproces.

# Beschrijf de Smith-Waite-versie van de Tarotkaart [kaartnaam] in 5 alinea's in het Nederlands. 
 # Eerste alinea: beschrijf wat er te zien is op de kaart. 
 # Tweede alinea: wat de kaart vertegenwoordigt. 
 # Derde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Kabbalistisch perspectief. 
 # Vierde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Theosofisch perspectief. 
 # Vijfde alinea: samenvatting en conclusie.

voor de kaarten uit de Kleine Arcana komt daar nog bij:

# Gebruik in deze versie alstublieft zo goed als het kan genderneutrale taal wanneer u verwijst naar de menselijke figuren die op de kaart worden afgebeeld.
versie van deze kaart in de ‘Testimonial Tarot’:
NKdeE Testimonial Tarot Deck v.0.6 – 2 van PENTAKELS- VERANDERING – C
asemische Tarot

DOCUMENTATIE

Hieronder wat uitleg bij elk onderdeel van de huidige dagroutine. Klik op een titel om de uitleg te lezen.

over het journal intime-programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden2Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

over de Asemische Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus. Bij het tekenen ervan gebruik ik mijn ervaring met en de technieken van de zgn. Asemisch Schriftuur

De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema gebaseerd op de zgn. Gra-versie van de Sefer Yetzirah3op deze Wikipediapagina wordt de Bahir-versie van de Levensboom weergegeven dat licht verschilt in de schematische weergave van de Levensboom zoals de gezaghebbende Kabballist Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’ dat opstelde. Ter wille van de coherentie wisselde ik de letters Zajien en Hee wel van plaats in dat traditiegetrouwe schema.

Dit onderdeel van mijn dagelijkse routine onderzoekt de waarde van deze boud geponeerde associaties.

dv@CHR

over de Tarot routine

Ik ben bezig met het maken van een persoonlijk Tarot-kaartspel, werktitel ‘NKdeE Testimonial Tarot’, en integreer dat in mijn dagelijkse routine samen met de I Tjing.

Beide systemen zijn waardevol cultureel erfgoed met een levende praktijk, waarbij het Chinese systeem duizenden jaren oud is en de Tarot slechts een paar honderd jaar.

Helaas wordt de Tarot nog te weinig naar waarde geschat in wetenschappelijk onderzoek, ondanks de diverse therapeutische toepassingen die hun nut al bewezen hebben. Ook mijn erg donkere ‘hertekening’ van het bekende Smith-Waite deck en het bijhorende Tarot-programma in ontwikkeling heeft een uitdrukkelijke ondersteunende functie.

De integratie van AI biedt veelbelovende perspectieven, ook voor het bevorderen van de Tarot-tradities. Elke ochtend trek ik een kaart uit een Smith-Waite-deck om hier te integreren als Tarotkaart van de dag. In een eerste faze werk ik samen met ChatGPT 3.5 een erg provisoire uitleg van de kaart uit. Die wordt dan later bijgesteld / aangevuld met info uit mijn lectuur en ervaring in de praktijk.

Aansluitend onderzoek ik in de ontwikkeling van een Asemische Tarot een mogelijke associatie/positionering van de kaarten van de Grote Arcana met/in de Levensboom van de Kabbala

Hopelijk draagt dit bij aan een grotere waardering voor de Tarot.

over de I Tjing routine

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing4een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen. De uitkomst van de raadpleging vind u dan s ‘anderendaags hier terug als ‘Hexagram van de Dag’.

Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een interpretatie specifiek in het licht van het Taoistische Neidan-systeem Basistekst die ik dan nakijk en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst, maar ik heb wel al enkele belangrijke correcties dienen aan te brengen. Neem in ieder geval kennis van de Disclaimer die bij elke uitleg staat, het blijft experimentele output. En als je zelf ergens evidente fouten leest, laat het mij weten!

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen hier en daar nog gereviseerd te worden en geven soms nog eerder weer hoe ik toen dacht en schreef, dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Panta rei…

Over mijn dagWERK


LITERATUUR, net als websites, software en andere programma’s, kan worden gezien als een programma op zich. Programma’s verdwijnen niet zomaar, maar kunnen wel in onbruik raken als ze niet meer goed functioneren in een veranderende omgeving.

Het interessante aan humane programma’s is dat zelfs oude, niet meer gebruikte programma’s op elk moment kunnen worden geüpdatet en opnieuw geactiveerd, mits er geïnteresseerde gebruikers zijn.

Onze genetisch-evolutionaire hardware is namelijk al zo’n 10.000 jaar min of meer stabiel. Als literaire programma’s zoals die van Petrarca destijds werkten, kunnen ze nu net zo goed werken. Het vereist alleen de energie en de vastberadenheid van enkele toegewijde auteur-programmeurs met kennis van zaken en een klare kijk op de noden en de behoeftes van de mens vandaag.

Het traditionele idee van “de literatuur” als de Republiek der Letteren is niet langer van toepassing. De ‘Zijnsgrond’, oftewel de goddelijke functie die zulke programma’s in onze samenleving veronderstellen en aanspreken, kan in onze tijd nog niet of niet meer rekenen op een geïnstitutionaliseerde, wetenschappelijk onderbouwde consensus.

Voor mij persoonlijk werkt het programma van “de literatuur” niet meer, of in ieder geval onvoldoende om mijn activiteit als auteur te rechtvaardigen. Ik erken dit en onthoud me van verdere oordelen of meningen, omdat ik geen auctoriële autoriteit heb zonder een werkend literair programma dat maatschappelijke consensus geniet.

Als auteur bevind ik me dus in een patstelling. Geen enkele publicatie in boekvorm of digitaal kan daar iets aan veranderen. Dit besef heeft me er in 2004 toe gebracht om mijn eigen aanvankelijk uitsluitend literaire programma te ontwerpen, genaamd de “Neue Kathedrale des erotischen Elends” of “NKdeE” (ik koos de naam als eerbetoon aan Kurt Schwitters). Sindsdien werk ik er dagelijks aan, met ups en downs. Het is, en ik ben mij daar pijnlijk van bewust, een monstruositeit in het huidige post-literaire landschap, en in dit stadium niet meer dan een curiositeit. Opgeven is echter geen optie voor mij. Als er vandaag de dag geen vraag is naar literatuur, dan moeten we niet met antwoorden komen, maar zelf een betere vraag bedenken.

Geïnspireerd door vele zielsverwante maar helaas veelal overleden auteurs zoek en bouw ik gestaag verder aan mijn “Kathedraal”. Ik ben recent deze zoektocht bewust wat meer verborgen gaan uitvoeren, weg van het tumult op de sociale netwerken, omdat ik heb gemerkt dat het werk en ikzelf niet gebaat waren bij nutteloze blootstelling en al te voorspelbaar hoongelach.

Bernard Réquichot schreef ooit: “Als bepaalde ontdekkingen een bepaald niveau van ernst bereiken, is het goed dat ze in het duister worden gekoesterd, dat ze hun pogingen in het verborgene doen, weg van vele ogen, zodat die overvloedige blikken ze niet bezoedelen als lachen.” [RÉQUICHOT 2002, p.119]

Alles op deze site wordt in het Publiek Domein gepubliceerd. Iedereen mag en kan er mee doen wat zij wensen, je hoeft het mij niet eens te vragen. Wat ik maak, ontstaat doorheen mij, ik ervaar alles ervan als een geschenk, maar niets ervan als mijn eigendom. Ik wil als auteur slechts een doorgeefluik van het humane verlangen naar wijsheid, duurzaamheid en schoonheid zijn, en in die functie streef ik naar zuiverheid, openheid en bruikbaarheid.

Verder in mijn dagroutine momenteel (uitleg zie aldaar):

 • het Gedicht van de Dag programma herschrijft onder de titel ‘HET MOMENT’ teksten van 2020 en herwerkt uitvoer van het journal intime en het MENG-programma uit 2020
 • het Collage 2.0 programma wil bestaande collagepraktijken een nieuw elan geven.
 • ChatGPT 3.5 is ook mijn uitverkoren assistent in een ontdekkingsreis / leertraject doorheen de wonderlijke spirituele wereld van de Tarot. Samen initiëren en perfectioneren we een volledige reeks kaartbeschrijvingen van het Smith-Waite Tarot Deck. Ondertussen werk ik traag maar gestaag verder aan een eigen Tarot ontwerp, het ‘NKdeE Testimonial Tarot Deck’ dat uitdrukkelijk bestemd is voor therapeutische doeleinden. Elke dag wordt er bij het begin van de werkdag 1 van de 78 kaarten getrokken en verwerkt in de dagelijkse Tarot-routine.
 • in het I Tjing programma gebruik ik ChatGPT 3.5 als ‘leermeester’ om mijn bestaande I Tjing praktijk in de traditie te grondvesten en te verdiepen en wordt de uitvoer van het oudere Harusmuze programma geordend, herzien en ontsloten voor verder gebruik. Elke dag wordt besloten met een I Tjing raadpleging, het resulterend advies geldt dan (voor mij) voor de daaropvolgende werkdag.
 • BISTER & CO: de humane handen vormen het onderzoeksobject van deze tekenroutine: ik omlijn, zoals kinderen dat graag doen, een hand in de pose van de dag en vul de lijnen dan op met bister. De uitvoer van deze routine wordt gebruikt in het dagbestand om het Hexagram van de Dag te visualiseren met een getekend hand(en)gebaar. Bister & CO is een breiprogramma, het draagt bij aan de coherentie van het onderzoek..
 • NKdeE datumformaat: om diverse redenen gebruik ik een zelf bedacht, eenvoudig maar universeel bruikbaar formaat om de datum te noteren. Het formaat is een drielettercode in het Romeinse alfabet. De eerste letter verwijst met een hoofdletter naar het jaartal (A=2021, B=2022, C=2023, en zo verder. De code wordt cyclisch toegepast dus 2047 is opnieuw een A-jaar en 2019=Z). De tweede letter geeft met de hoofdletters A-L de maanden aan. De derde letter gebruikt alle 26 hoofdletters plus de kleine letters a-b-c-d-e om tot 31 dagen te komen.

  voorbeeld: CGM= (C=2023 + G=juli + M=13) = 13 juli 2023

Met vriendelijke groet,
dv@CEW

tekstontwerp dv+ChatGPT@CEW – rev. dv@CHI

[klik op de titel om het item te openen / sluiten]

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

Experimentele AI zoekfunctie5Doorzoekt op basis van een Pinecone index met ChatGPT3.5 enkel berichten gepubliceerd na 1 september 2022. Gebruik de WordPress search engine links bovenaan het venster om de ganse site te doorzoeken.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.