Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CHb

T:II IT:41 H: ג

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

//het Hexagram van de dag

Schrijfwijze van   Pinyin (3) het karakter voor deze guà1‘guà‘ (“卦”) betekende vroeger ‘veranderen’ en is voor de I Tjing (het ‘Boek der Veranderingen’) de benaming van zowel het ‘Hexagram‘ als het ‘Trigram‘ in het Chinees).

Deze visualisatie gebruikt de Open Source
Hanzi Writer, zie https://hanziwriter.org/

Antonio Porchia
Vertaling dv: “Mijn vader deed, door heen te gaan, mijn kindertijd een halve eeuw cadeau.”2De Porchia’s zagen zich, toen de vader stierf, gedwongen om Italië te verlaten en naar Argentinië te emigreren.
tekening dv@CHY – Bron tekst: Porchia, Antonio. Voix Réunies, Ed. Éres, Toulouse 2013, ISBN 978-2-7492-3634-0
gedicht

[verval – 9]

HAAKS

er zijn profielen, geschreven lijf in tegenlicht.
er is ontelbaarheid die ook geen woorden vindt.
er is een toekomst zonder ons, de weg is vrij.
de dagen korten, ook deze zomer is weldra voorbij.

het ziet mensen in de straten, ratten in de val
van ratten. alles is tot alles opgeteld, niets
van waarde weert zich nog, want alles is goedkoop
en van plastiek. en alles wat is, heeft een code.

het draait de handen af en doet ze in de was.
het geeft de armen aan de armen, maakt ze blij.
er is een strook, het zet zijn haakse streep erbij.

‘s ochtends, mocht de huid nog huid herkennen
en de zon zijn stralen nog door plooien strooien:
het
trekt het slipje uit, het zucht en het bekent.

invoertekst (2017)uitvoer 2020, rev. dv

journal intime

jt69 – dictionnaire de demi-choses – UU PT PT PT

12-05-2020. O nostalgie. De jaren ’50 van de vorige eeuw waren ook de jaren van de grote doorbraak van het Science Fiction genre in de populaire cultuur en congruent met dat gebeuren werd het ‘fantastische’ in de schilderkunst door sommigen gepropageerd als tegenhanger van het voor velen vooral onbegrijpelijke en wereldvreemde cubisme of de celebrale abstracte kunst. Die abstracte kunst begon zich allengs nog meer te ‘conceptualiseren naar het immateriële’ om dan uit te komen bij een soort ‘anything goes‘, waarbij diegene met de meeste marketingtroeven het pleit won en zich ‘befaamd kunstenaar’ mocht noemen.

De surrealistische dogmatiek van Breton verwaterde mee in de fantasmen van de dag. En omdat er in die tijd meer en meer beelden van de (infra)microscopische realiteit van het leven de rondgang deden was dat ook een belangrijke inspiratiebron voor de ‘informele’ kunst waar de immer rijke fantasie vrij spel had in de sterk ideologisch vertekende voorstellingsruimte van het net-niet onzichtbare.

het werkje ‘dictionnaire de demi-choses’ van Réquichot speelt zich af in die nieuwe speelruimte van het ‘nieuwe onechte’, de wetenschappelijke fictie.

Kijklink:
Bernard Requichot 1956,
Dictionnaire de demi-choses, huile sur carton, 53 x 36 cmOverigens. een kleine studie over hoe het corona-virus in de media gevisualiseerd werd van bij het begin tot nu zou heel interessant zijn om te zien hoe ideologisch en infantiel humaan-verkleurd onze visuele voorstellingen van die microwereld wel niet zijn: men beseft te weinig hoe die visualisaties berusten op functionele verklaringsmodellen overgoten met de grafische saus-van-de-dag.
En die saus komt in de meeste gevallen uit hetzelfde potje als die van de sportredactie: de enige functie van die ‘stilering’ is die van de ‘suspension of disbelief’ bij de consument van het info-tainmentprodukt: het moet er ‘echt’ uit zien. De verkoopstechniek wordt ook wel ‘design’ genoemd.

Soit. Het fictieve rijk der biologische wordingen gaf in de speeltuin van het Parijs van Réquichot ademruimte aan de fantasie der artiesten die de hete adem van de wetenschap geëquipeerd wisten met almaar meer van het gezag dat zij verloren, en vooral ook weeral betere camera’s.

Omdat de muziek, zoals Kierkegaard m.i. terecht beweerde, de meest ‘onmiddellijke’ der kunsten is zien we in dat veld het duidelijkst dat het de wetenschap en de techniek is die voor een nieuwe evolutie zorgen, minder dan de ‘ideeën’ van de auditieve ‘kunstenaar’, een ontwikkeling die in onze dagen het veld van de muziek helemaal heeft opengebroken naar het gehele sonore veld als opstapje naar wat uiteindelijk misschien wel, met inbegrip van het visuele en het virtuele veld, die ene grote discipline van de ‘golvenmanipulatie‘ wordt.

Ik vraag mij soms af of er vanuit wetenschappelijk-educatieve hoek nog enige ernstige poging komt om iets te doen aan het commerciële monopolie van Adobe, maar als men in de wetenschap zelf al niet inziet dat heel hun doen en laten bepaald wordt door het stelselmatig verwaarlozen van hun publicatiemethoden, dat men dat overlaat aan bedrijven en niet aan de noden van de wetenschap zelf, als je ziet hoe men zich daar de poten vanonder de stoel laat afzagen, is er weinig reden om aan te nemen dat we hier iets anders kunnen doen dan de algehele afgang zo pijnloos mogelijk te ondergaan. sic transit gloria mundi.Soit, ten tweede male.
In hoofdstuk acht raakt Chevrier weer even aan de kern van de zaak in enkele paragrafen die gewijd zijn aan de eigenlijke praktijk van Réquichot. In de zomer van 1956 verblijft Réquichot enige tijd op het ouderlijk domein in Asnières-sur-Vierge en hij beschrijft in een brief aan zijn vriend de Kunsthandelaar Cordier dat hij dagelijks een viertal doeken maakt uitgaande van een ’truc’ (zo benoemt Réquichot het zelf, ik zou zo’n ’truc’ eerder een algoritmische handelwijze noemen, een creatief programma dus) waarmee hij experimenteert om te zien waartoe het automatische verloop van de handeling in kwestie leidt.
Van die vier doeken (zijn uitvoer) wordt er elke dag 1 weerhouden voor latere verdere zuivering (‘épuration’), de rest wordt ‘gerecupereerd‘. Nadien volgde dan ongetwijfeld nog een meer radikale ‘uitzuivering’, vooraleer het naar de bestemming kan, zijnde Kunsthandelaar Cordier.

Het is een interessante oefening om je te verbeelden dat je met een soortgelijke praktijk bezig bent en je dan af te vragen :

 • of je van alle doeken er 1 zou vernietigen mocht je in staat zijn (financieel en praktisch) om ze allemaal te behouden
 • welke criteria je zou gaan hanteren om doek 1 te behouden en doeken 2,3 en 4 niet
 • wat er met die criteria zou gebeuren mocht de praktijkhouder Réquichot een vrouw zijn
 • wat er zou gebeuren als deze praktijk niet privé, in de beslotenheid en afzondering van je thuis zou gebeuren, maar onmiddellijk publiek, zonder noemenswaardige uitzondering en zonder enige vorm van (auto)censuur achteraf3 autocensuur speelt uiteraard altijd mee als je weet en beseft dat je in al je handelingen ‘publiek’ bezig bent, als je voor jezelf het onderscheid tussen ‘publiek’-‘privé’ enerzijds maar ook dat tussen ‘publiek’ en ‘auteur’ hebt verlaten, het valt dan samen met gewone socio-psychologische inhibitie.


Dat laatste is, ter info, wat ik in mijn praktijk doe, ook al is mijn ‘publiek’ dezer dagen heel erg beperkt door de algoritmes van de sociale media die mijn ‘publiek’ in functie van klikwinst voor het bedrijf in kwestie berekenen en buiten mijn bereik gaan bepalen (dat is nou eenmaal ‘wat het is’. Voor ieder van ons is dat de ‘realiteit’ in deze dictatuur van de commerciële exploitatie).

Ik kan die de facto beperking enkel opheffen door ervoor te betalen bij het bedrijf zelf (Facebook) of door mijn ‘productie’ af te stemmen op de verkoopsvoorwaarden van kleinere locale bedrijfjes (uitgeverijen en aanverwante mini-exploitanten). Dat wil ik niet dus in 2022 heb ik mijn aanwezigheid op dat soort exploitatiemedia dan ook maar resoluut stopgezet. Sindsdien werk ik nagenoeg in absoluut isolement.

Dat – het laten uitgeven van een boek van mijn hand door een ‘erkende’ uitgeverij – is overigens de enige weg waarlangs ik bij mijn Vlaamse overheid kan aankloppen voor ‘subsidie‘, sommen gelds waarmee ik dan nog meer ‘aandacht‘ zou kunnen kopen, maar waarmee ik bij toekenning ook ‘automatisch’ erkend zou worden als ‘kunstenaar’ of ‘auteur’, waardoor op soortgelijke wijze gesubsidieerde organen (scholen, culturele centra en tijdschriften), ook geneigd zouden zijn om aandacht aan mijn praktijk te geven, omdat mijn naam dan op de “auteurslijst” zou prijken. Dan zou een school bv. wél overwegen om mij uit te nodigen voor een lezing, want voor auteurs op die lijst krijgen zij subsidie. Nu ben ik voor hen gewoon een oude vent met een website.

Maar daarom alleen een boek laten uitgeven, dat weiger ik want ik vind het onaanvaardbaar dat enige erkenning als ‘auteur’ door mijn overheid afhankelijk gemaakt wordt van zulk een louter commercieel criterium. Niemand van mijn collega’s heeft daar een probleem mee, blijkbaar.

En op die wijze word ik dus nog steeds door mijn eigen overheid verhinderd om mijn educatieve auteursplicht te vervullen.

Tja, die derde ‘soit‘ krijg ik blijkbaar niet over mijn lippen, ook vandaag niet. Ik weet ondertussen wel wat er gebeurt als je zo’n ’truc’ van Réquichot publiekelijk en zonder censuur laat gebeuren: je wordt vermorzeld, uiteengereten, beschimpt en als kwalijk vuil verworpen.

rev. dv@CHb

collage 2.0
tekening dv@CHY geïnspireerd door een tekening van Pamela Colman Smith.

i tjing hexagram van de dag

hexagram 41 (sǔn)“Verminderen”

SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT
Hexagram 41 – “Sǔn” (損) – “Verminderen”

Het hexagram Sǔn (spreek uit als ‘Soën’) vertegenwoordigt het principe van verminderen en teruggaan naar de essentie. Dit hexagram toont een situatie waarin er een noodzaak is om te versoberen, los te laten en te focussen op wat werkelijk belangrijk is.

Dit hexagram suggereert dat je jezelf bevindt in een periode waarin het noodzakelijk is om overtollige ballast los te laten. Het kan zijn dat je je hebt laten meeslepen door onnodige zaken of dat je je energie hebt versnipperd over verschillende gebieden. Om weer balans te vinden, is het belangrijk om te verminderen wat niet langer van waarde is en je te richten op de kern van wat echt betekenisvol is.

Verminderen betekent niet alleen materiële zaken, maar ook mentale en emotionele bagage. Het kan nodig zijn om bepaalde overtuigingen, gewoonten of relaties te heroverwegen en los te laten, zodat je ruimte kunt maken voor persoonlijke groei en innerlijke ontwikkeling.

Tijdens deze periode van verminderen is het essentieel om eerlijk naar jezelf te kijken en te erkennen waar je overbodige complexiteit hebt gecreëerd. Door te vereenvoudigen en te focussen op wat werkelijk van belang is, kun je innerlijke helderheid en rust bereiken.

Het is mogelijk dat je weerstand kunt ervaren bij het loslaten van bepaalde aspecten die je vertrouwd zijn, maar onthoud dat het proces van verminderen je uiteindelijk zal bevrijden van ballast en je in staat zal stellen om effectiever en met meer diepgang te leven.

Sǔn herinnert je eraan dat het verminderen en loslaten een proces van bewuste keuzes maken is. Neem de tijd om te reflecteren op wat je echt nodig hebt en wat je kunt laten gaan. Door deze selectieve benadering kun je een pad van eenvoud, wijsheid en bevrijding bewandelen.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CHb middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

Harusmuze uitspraken bij hexagram 41 – 損
Tarotkaart van de dag

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was [I – De Magiër] (The Magician).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith en A.E. Waite en op de markt gebracht door de Rider Company.

De Smith-Waite-versie van Tarotkaart I – De Magiër toont een jonge man die statig staat tegen een egale okergele achtergrond. Hij bevindt zich onder een prachtige bloemenpoort en staat voor een tafel waarop verschillende voorwerpen liggen. De man draagt een wit gewaad dat zijn zuiverheid en spiritualiteit symboliseert, en hij is gehuld in een rode mantel die passie en energie uitstraalt. Met zijn rechterhand omklemt hij een staaf die omhoog wijst naar de hemel, terwijl hij met zijn linkerhand met één vinger loodrecht naar de bodem wijst, wat zijn verbinding met de aarde en manifestatiekracht weergeeft.

Op de houten tafel voor De Magiër liggen een beker, een zwaard, een staf en een pentakel, die de vier elementen vertegenwoordigen: water, lucht, vuur en aarde. Deze symboliseren de diverse aspecten van het menselijke leven en de krachten die we kunnen aanwenden om onze intenties te verwezenlijken. Boven het hoofd van de Magiër zweeft een oneindigheidssymbool, ook wel bekend als een lemniscaat, wat wijst op de eeuwige cyclus van creatie en manifestatie die hij beheerst.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan De Magiër worden geassocieerd met het pad van Kether naar Binah, wat staat voor het uitvloeien van het goddelijke bewustzijn naar het intuïtieve begrip als bedding van de wijsheid vervat in Chokmah. Dit pad symboliseert de stroom van goddelijke energie die vanuit de hoogste sfeer naar het niveau van begrip en inzicht vloeit. De jonge man op de kaart vertegenwoordigt het bewustzijn dat in staat is om deze energieën van de hogere sferen naar de aarde te kanaliseren. Hij fungeert als een kanaal tussen de goddelijke bron en het aardse rijk, waarbij hij de hogere wijsheid manifesteert en inzicht verwerft.
De voorwerpen op de tafel corresponderen met de vier werelden van de Kabbalah en de vier elementen, en ze vertegenwoordigen de diversiteit en potentie van het menselijke bestaan. Het oneindigheidssymbool symboliseert de voortdurende cyclus van schepping en manifestatie die de Magiër begrijpt en beheerst.

Vanuit een Theosofisch perspectief symboliseert De Magiër het goddelijke aspect van de menselijke natuur. De jonge man vertegenwoordigt de spirituele kracht en de hogere vermogens van de geest. De tafel met de symbolische voorwerpen en het bloemenperk onderstrepen de diversiteit en schoonheid van het menselijke leven en de mogelijkheden die ons ter beschikking staan. De bloemen, zoals leliën en rozen, symboliseren respectievelijk zuiverheid en liefde, en ze vertegenwoordigen de bezielde overbrenging van hemelse liefde en schoonheid naar de aarde.

Kortom, De Magiër is een kaart die de menselijke wilskracht, creatieve kracht en manifestatie belichaamt. Vanuit een Kabbalistisch perspectief herinnert het ons eraan dat we verbonden zijn met het goddelijke en dat we de mogelijkheid hebben om hogere energieën naar de aarde te brengen. Vanuit een Theosofisch perspectief herinnert het ons eraan dat we spirituele wezens zijn met de capaciteit om ons leven bewust vorm te geven en harmonie en schoonheid te creëren. Deze kaart nodigt ons uit om onze innerlijke krachten te ontdekken en ze op een bezielde en bewuste manier te gebruiken om onze doelen te verwezenlijken en onze diepste potentie te realiseren.

Kaartinfo: ChatGPT 3.5 + dv, versie: 0.1
Finale output ChatGPT 3.5: 2023-06-22
Laatste wijziging: dv@CFU

versie van deze kaart in de ‘Testimonial Tarot’:
NKdeE Testimonial Tarot Deck v.0.8 – I – De Magiër – B
asemische Tarot

DOCUMENTATIE

Hieronder wat uitleg bij elk onderdeel van de huidige dagroutine. Klik op een titel om de uitleg te lezen.

over het journal intime-programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden4Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

over de Asemische Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus. Bij het tekenen ervan gebruik ik mijn ervaring met en de technieken van de zgn. Asemisch Schriftuur

De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema gebaseerd op de zgn. Gra-versie van de Sefer Yetzirah5op deze Wikipediapagina wordt de Bahir-versie van de Levensboom weergegeven dat licht verschilt in de schematische weergave van de Levensboom zoals de gezaghebbende Kabballist Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’ dat opstelde. Ter wille van de coherentie wisselde ik de letters Zajien en Hee wel van plaats in dat traditiegetrouwe schema.

Dit onderdeel van mijn dagelijkse routine onderzoekt de waarde van deze boud geponeerde associaties.

dv@CHR

over de Tarot routine

Ik ben bezig met het maken van een persoonlijk Tarot-kaartspel, werktitel ‘NKdeE Testimonial Tarot’, en integreer dat in mijn dagelijkse routine samen met de I Tjing.

Beide systemen zijn waardevol cultureel erfgoed met een levende praktijk, waarbij het Chinese systeem duizenden jaren oud is en de Tarot slechts een paar honderd jaar.

Helaas wordt de Tarot nog te weinig naar waarde geschat in wetenschappelijk onderzoek, ondanks de diverse therapeutische toepassingen die hun nut al bewezen hebben. Ook mijn erg donkere ‘hertekening’ van het bekende Smith-Waite deck en het bijhorende Tarot-programma in ontwikkeling heeft een uitdrukkelijke ondersteunende functie.

De integratie van AI biedt veelbelovende perspectieven, ook voor het bevorderen van de Tarot-tradities. Elke ochtend trek ik een kaart uit een Smith-Waite-deck om hier te integreren als Tarotkaart van de dag. In een eerste faze werk ik samen met ChatGPT 3.5 een erg provisoire uitleg van de kaart uit. Die wordt dan later bijgesteld / aangevuld met info uit mijn lectuur en ervaring in de praktijk.

Aansluitend onderzoek ik in de ontwikkeling van een Asemische Tarot een mogelijke associatie/positionering van de kaarten van de Grote Arcana met/in de Levensboom van de Kabbala

Hopelijk draagt dit bij aan een grotere waardering voor de Tarot.

over de I Tjing routine

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing6een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen. De uitkomst van de raadpleging vind u dan s ‘anderendaags hier terug als ‘Hexagram van de Dag’.

Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een interpretatie specifiek in het licht van het Taoistische Neidan-systeem Basistekst die ik dan nakijk en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst, maar ik heb wel al enkele belangrijke correcties dienen aan te brengen. Neem in ieder geval kennis van de Disclaimer die bij elke uitleg staat, het blijft experimentele output. En als je zelf ergens evidente fouten leest, laat het mij weten!

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen hier en daar nog gereviseerd te worden en geven soms nog eerder weer hoe ik toen dacht en schreef, dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Panta rei…

Over mijn dagWERK


LITERATUUR, net als websites, software en andere programma’s, kan worden gezien als een programma op zich. Programma’s verdwijnen niet zomaar, maar kunnen wel in onbruik raken als ze niet meer goed functioneren in een veranderende omgeving.

Het interessante aan humane programma’s is dat zelfs oude, niet meer gebruikte programma’s op elk moment kunnen worden geüpdatet en opnieuw geactiveerd, mits er geïnteresseerde gebruikers zijn.

Onze genetisch-evolutionaire hardware is namelijk al zo’n 10.000 jaar min of meer stabiel. Als literaire programma’s zoals die van Petrarca destijds werkten, kunnen ze nu net zo goed werken. Het vereist alleen de energie en de vastberadenheid van enkele toegewijde auteur-programmeurs met kennis van zaken en een klare kijk op de noden en de behoeftes van de mens vandaag.

Het traditionele idee van “de literatuur” als de Republiek der Letteren is niet langer van toepassing. De ‘Zijnsgrond’, oftewel de goddelijke functie die zulke programma’s in onze samenleving veronderstellen en aanspreken, kan in onze tijd nog niet of niet meer rekenen op een geïnstitutionaliseerde, wetenschappelijk onderbouwde consensus.

Voor mij persoonlijk werkt het programma van “de literatuur” niet meer, of in ieder geval onvoldoende om mijn activiteit als auteur te rechtvaardigen. Ik erken dit en onthoud me van verdere oordelen of meningen, omdat ik geen auctoriële autoriteit heb zonder een werkend literair programma dat maatschappelijke consensus geniet.

Als auteur bevind ik me dus in een patstelling. Geen enkele publicatie in boekvorm of digitaal kan daar iets aan veranderen. Dit besef heeft me er in 2004 toe gebracht om mijn eigen aanvankelijk uitsluitend literaire programma te ontwerpen, genaamd de “Neue Kathedrale des erotischen Elends” of “NKdeE” (ik koos de naam als eerbetoon aan Kurt Schwitters). Sindsdien werk ik er dagelijks aan, met ups en downs. Het is, en ik ben mij daar pijnlijk van bewust, een monstruositeit in het huidige post-literaire landschap, en in dit stadium niet meer dan een curiositeit. Opgeven is echter geen optie voor mij. Als er vandaag de dag geen vraag is naar literatuur, dan moeten we niet met antwoorden komen, maar zelf een betere vraag bedenken.

Geïnspireerd door vele zielsverwante maar helaas veelal overleden auteurs zoek en bouw ik gestaag verder aan mijn “Kathedraal”. Ik ben recent deze zoektocht bewust wat meer verborgen gaan uitvoeren, weg van het tumult op de sociale netwerken, omdat ik heb gemerkt dat het werk en ikzelf niet gebaat waren bij nutteloze blootstelling en al te voorspelbaar hoongelach.

Bernard Réquichot schreef ooit: “Als bepaalde ontdekkingen een bepaald niveau van ernst bereiken, is het goed dat ze in het duister worden gekoesterd, dat ze hun pogingen in het verborgene doen, weg van vele ogen, zodat die overvloedige blikken ze niet bezoedelen als lachen.” [RÉQUICHOT 2002, p.119]

Alles op deze site wordt in het Publiek Domein gepubliceerd. Iedereen mag en kan er mee doen wat zij wensen, je hoeft het mij niet eens te vragen. Wat ik maak, ontstaat doorheen mij, ik ervaar alles ervan als een geschenk, maar niets ervan als mijn eigendom. Ik wil als auteur slechts een doorgeefluik van het humane verlangen naar wijsheid, duurzaamheid en schoonheid zijn, en in die functie streef ik naar zuiverheid, openheid en bruikbaarheid.

Verder in mijn dagroutine momenteel (uitleg zie aldaar):

 • het Gedicht van de Dag programma herschrijft onder de titel ‘HET MOMENT’ teksten van 2020 en herwerkt uitvoer van het journal intime en het MENG-programma uit 2020
 • het Collage 2.0 programma wil bestaande collagepraktijken een nieuw elan geven.
 • ChatGPT 3.5 is ook mijn uitverkoren assistent in een ontdekkingsreis / leertraject doorheen de wonderlijke spirituele wereld van de Tarot. Samen initiëren en perfectioneren we een volledige reeks kaartbeschrijvingen van het Smith-Waite Tarot Deck. Ondertussen werk ik traag maar gestaag verder aan een eigen Tarot ontwerp, het ‘NKdeE Testimonial Tarot Deck’ dat uitdrukkelijk bestemd is voor therapeutische doeleinden. Elke dag wordt er bij het begin van de werkdag 1 van de 78 kaarten getrokken en verwerkt in de dagelijkse Tarot-routine.
 • in het I Tjing programma gebruik ik ChatGPT 3.5 als ‘leermeester’ om mijn bestaande I Tjing praktijk in de traditie te grondvesten en te verdiepen en wordt de uitvoer van het oudere Harusmuze programma geordend, herzien en ontsloten voor verder gebruik. Elke dag wordt besloten met een I Tjing raadpleging, het resulterend advies geldt dan (voor mij) voor de daaropvolgende werkdag.
 • BISTER & CO: de humane handen vormen het onderzoeksobject van deze tekenroutine: ik omlijn, zoals kinderen dat graag doen, een hand in de pose van de dag en vul de lijnen dan op met bister. De uitvoer van deze routine wordt gebruikt in het dagbestand om het Hexagram van de Dag te visualiseren met een getekend hand(en)gebaar. Bister & CO is een breiprogramma, het draagt bij aan de coherentie van het onderzoek..
 • NKdeE datumformaat: om diverse redenen gebruik ik een zelf bedacht, eenvoudig maar universeel bruikbaar formaat om de datum te noteren. Het formaat is een drielettercode in het Romeinse alfabet. De eerste letter verwijst met een hoofdletter naar het jaartal (A=2021, B=2022, C=2023, en zo verder. De code wordt cyclisch toegepast dus 2047 is opnieuw een A-jaar en 2019=Z). De tweede letter geeft met de hoofdletters A-L de maanden aan. De derde letter gebruikt alle 26 hoofdletters plus de kleine letters a-b-c-d-e om tot 31 dagen te komen.

  voorbeeld: CGM= (C=2023 + G=juli + M=13) = 13 juli 2023

Met vriendelijke groet,
dv@CEW

tekstontwerp dv+ChatGPT@CEW – rev. dv@CHI

[klik op de titel om het item te openen / sluiten]

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

Experimentele AI zoekfunctie7Doorzoekt op basis van een Pinecone index met ChatGPT3.5 enkel berichten gepubliceerd na 1 september 2022. Gebruik de WordPress search engine links bovenaan het venster om de ganse site te doorzoeken.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.