Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CGb

T: W2- IT: 34 – H: ג

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

//het I Tjing hexagram van gisteren. Gebruikt hexagram grafiek by Ben Finney, Attribution: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=611617 – tekening en compositie: dv (Public Domain, maar u dient dus de heer Finney te vermelden zoals hier, indien u dit bestand elders wenst te gebruiken).
gedicht

helmgras

[moment 25]

4 december 2015. de nacht is hard. de koude dringt zich op in de winterroosjes op de ramen en slaat dan toe. zij plooien van hun bloei de kelkjes naar het stille sterven toe, hun stengels zwiepen na in het striemen van de regen. de wind blaast hen de walm van de humane weelde toe.

er is niets dat zonder eigen wil dit leven heeft betreden. dat zie je ook aan elke vlieg of mug of spin. alle mensen zeggen dat te eren en toch spoelt er keer op keer een lijk of honderd van de armsten onder de humanen aan. er schuilt een diepe wijsheid in de spiegel van de zee.

een baai vol afval.. er is niets dat beter golven kan: het afgeprijsde vuil veelkleurig vlokt rond zwarte lijken, duurzame brol omspoelt hen als een purperkrans. de blanke weelde krult wat hogerop in de strandsteden ervan: de betonnen schelp van het bestaan.

er rest de minnaars nog de duinen en een lied van Serge en Jane. helmgras op verwaaide heuvels, zand verglijdend in het grijpen van een hand, land dat niet van hen wil zijn en strand waarop het haar van de niet-aflatende lust bevrijdt.

invoer 2015 (privé) – uitvoer 2020, rev. dv@CGb

over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

letter van de dag
de Hebreeuwse letter Gimmel
journal intime

Publieke redactie met behulp van ChatGPT in de rol van proeflezer en redacteur van een serie teksten uit 2020. de teksten ontstonden als neveneffect van het louter grafische programma ‘journal intime’.

Gevolgde werkwijze: ik reviseer eerst de tekst van 2020, geef die dan ter evaluatie/correctie aan ChatGPT en besluit dan wat ik met hun suggesties doe om hier de voorlopig uiteindelijke versie te presenteren.

taal en taboe

NED: ‘Het gebeurt dat…’ FRA: ‘Il arrive que…’

In het Frans gebeurt niet ‘het’, maar ‘hij’.

Als Jean Oury wil beschrijven dat er iets gebeurt, daar in die Fabrique du Pré van hem, moet hij in de Franse taal eerst verwijzen naar ‘hij’. Er gaat iets van ‘hem’ voorbij daar. Het gebeuren dat in andere talen even onpersoonlijk en abstract wordt uitgedrukt, moet in het Frans eerst door de botweg mannelijk gekleurde zijnspoort.

Bijvoorbeeld, wanneer het regent, valt het niet direct op dat ‘hij’ regent – ‘il pleut‘. Maar wanneer het gebeuren reflexief is, wordt het wat opvallender: ‘hij’ moet zichzelf nog een keer voorbij, en, zoals we weten, daar heeft ‘hij’ soms moeite mee, onze mannelijke medemens.

Ja, ik begrijp dat sommigen hierover kritiek zullen hebben, want aandacht besteden aan dergelijke versteende eigenaardigheden in een taal roept argwaan op in deze tijd. Ik heb dit in online discussies al ervaren. Het nazisme heeft blijkbaar de historische taalkunde te veel bezoedeld.

Persoonlijk vond en vind ik dat erg jammer, omdat ik destijds, toen ik studeerde (in de tijd dat talen nog per taalfamilie werden bestudeerd, al wordt dat nu niet meer als noodzakelijk of wenselijk beschouwd in onze contreien), het vak Historische Taalkunde juist het meest boeiend vond. Ik bleef dan ook meteen weg bij die lessen, want stel je voor dat ik een échte interesse zou ontwikkelen voor de door mij verachte studierichting.

Ik wilde namelijk dolgraag filosofie studeren, maar dat mocht niet. ‘Dat levert niets op’. Neen, ik beschouw niets daarvan als een gemiste kans; ik was dwaas, zeker, maar mijn universitaire mislukking was volgens mij onvermijdelijk. Bij het begrip ‘gemiste kans’ denk ik aan geheel andere… euh, zaken.

Hoe dan ook, het is spijtig dat de historische taalkunde werd belemmerd, want ik ben ervan overtuigd dat taal haar eigen Fabrique du Pré heeft, waarin van alles gebeurt, dingen waarvan we ons niet eens bewust willen zijn, en dat het taalbewustzijn zelf onmiskenbare sporen achterlaat. Momenteel worden deze sporen echter nauwelijks onderzocht. De etymologie is taboe geworden, omdat het destijds diende als theoretische basis voor de waanzin die ons aller geweten belastte met de Holocaust. Begrijpelijk, maar onjuist.

Maar ook dat zal weer veranderen, binnenkort, markeer mijn woord, in het Nengels, zo u wil. De slinger der geschriften slingert en de grond der feiten blijft een grond.

Ik haal de kwestie van ‘il’ versus ‘het’ hier aan, omdat de noodzaak in het Frans om telkens in mannelijke termen te spreken, mij een serieuze hindernis lijkt om te twijfelen aan de vanzelfsprekendheid van het Zijn. Zolang je ‘hij’ denkt wanneer je ‘het’ bedoelt, kun je het Zijn van ‘het’ niet ontkennen, want dan stort het hele patriarchale systeem van je moedertaal in.

De basisvoorwaarde om tot de Neo-Kathedraalse Eclips in het Moment te komen (onze versie van het zen ‘satori’-ding) is nu juist dat je het Zijn van de Dingen niet meer als vanzelfsprekend ervaart. Dus – ‘il’ est incontournable – ‘il’ is onvermijdelijk: mijn gedroomde ‘Gignomenologie’ zal nooit doorbreken in de francofone wereld! Er is niets aan te doen, helaas! Il n’y a rien à faire…

Nu, wat denkt u zelf? Zou het niet kunnen zijn dat we allemaal min of meer op dezelfde manier denken omdat we allemaal min of meer hetzelfde brein hebben, maar dat taaldiversiteit juist zorgt voor een openheid die voorkomt dat we vastlopen in onze eigen code? Ik heb altijd geloofd dat we die diversiteit juist nodig hebben, en daarom is de Babelse vloek eerder een zegen.

Overigens beweren velen stellig en overal dat we minder gewelddadig worden als we elkaar beter begrijpen, maar ik betwijfel dat. In veel situaties is het eerder het tegendeel. Zonder taalverschillen zouden we elkaar waarschijnlijk allang met geweld bestrijden. Als het excuus ‘maar zo bedoelde ik het niet’ niet meer werkt om de evidente en spontane agressie te verdoezelen, zijn de gevolgen veel ernstiger en zouden beide partijen eerder naar geweld grijpen.

Maar goed, laat me even op een ander punt springen, dat gebeurt vaak in deze teksten. Iets heel anders dat ik vandaag bedacht tijdens het lezen van Oury’s werk, is dat Freud ook sterk werd beïnvloed in zijn denken door de Romantische Bildungs-gedachte, die destijds algemeen aanvaard was. Een karakter werd ‘opgebouwd’ in de geschriften destijds, dus het is logisch dat de psyche een onbepaalde onderlaag heeft die steeds steviger en complexer wordt. Dat kan best waar zijn, maar het is een onbewezen aanname. De pasgeborene kan het u niet vertellen.

In onze devolutieleer van de Gignomenologie moeten we dit echter heroverwegen. Als het ego volgens Freud allerlei negatieve mechanismen nodig heeft ‘om zichzelf op te bouwen’ (‘pour pouvoir se construire’ ), zoals ik vandaag in Oury’s werk las, dan is het streven naar een ‘gezond’ ‘ik’ als een voltooide werf, alleen vanzelfsprekend als je vanuit een evolutionair perspectief denkt, teleologisch naar de perfectie van het ‘Ideaal’. In het Oosten wordt zulks vaker als een verwording naar de Samsara van het wereldse gedacht, een afgang eerder.

Dan valt ook die eigenaardige reflexieve wending in het ‘zichzelf opbouwen’ op, net zoals er in een stripalbum van Suske en Wiske geen aandacht wordt besteed wanneer de krachtpatser Jerommeke zichzelf kan optillen: de sterkste man ter wereld kan dat nou eenmaal, dat weet toch iedereen…

Misschien, en ik opper dit voorzichtig, omdat er nog maar een handvol lezers over is, misschien is het aannemelijker dat het kind, geconfronteerd met de taterende Ander, in zijn verworpen staat niet anders kan dan afdalen in de schizofrene hel van het Ik, compleet met haar steeds verder beperkende ‘lokale’ taalkringen. Vanuit mijn logica kun je de talige ‘ontwikkeling’ van het kind alleen zien als een verenging van de woordeloos gedachte Wereldziel, waaraan elke boreling deelachtig is. Ik ben maar een dichtertje, maar deze visie deel ik met vrijwel alle religies. Daarom durf ik het hier op te schrijven, omdat het een probleem lijkt te zijn dat met historische taboes is belast.

‘Ik’ wil (ik zet mezelf hier tussen haakjes, omdat ik wat dat betreft liever zou zwijgen; het is de ratio die dit van me verlangt) eens bekijken wat het oplevert als we de hele Bildungsgeschichte van Freud 1.0 omdraaien met zijn Lacan-update.

Een update trouwens, een verdraaiing rond het ego van Lacan zelf, die blijkbaar vaak de toevoegingen van Freud 2.0 ongedaan wil maken – wat was zijn drijfveer?

Dan vraag je je af hoe het zo ver heeft kunnen komen dat alles in onze samenleving, werkelijk alles, erop gericht lijkt te zijn om onze nieuwe exemplaren zo snel mogelijk te laten degraderen tot de normopathen die het voor het zeggen hebben in onze ‘werkelijkheid’. U ziet, ik twijfel serieus of ik nog wel tot de groep van niet-waanzinnigen mag worden gerekend. En dat is nou net het soort polarisering die ik wou vermijden, die ik zachtjes en met liefdevol begrip wou ondergraven opdat ze asap weg zoude regenen…

Samenvattend en enigszins simpel: waarom moest en moet dat uniformiseren vanaf de geboorte plaatsvinden in de ideologie van de taal? Au moins: in onze, Westerse talen, want daarbuiten heb ik daar geen zicht op. Hebben andere culturen geen alternatieven hiervoor? Is dit überhaupt ooit serieus onderzocht? Het stellen van deze vraag is waarschijnlijk al een zeer riskante vorm van het beantwoorden ervan.

Als het onderbewuste, zoals Lacan stelt, inderdaad als een taal is georganiseerd (maar ik geloof dit nu eigenlijk al niet meer), dan zou dat ‘gebied’ net zo goed een toonbeeld zijn van de menselijke onmacht die we in de ‘bewuste’ wereld vertonen. Ik ervaar mijn dagelijkse mentale leven, mijn minder- en onbewuste, niet als taal-gerelateerd. Mijn handen, de motoriek daarvan, vertellen me heel andere verhalen.

Om uit te zoeken hoe het dan wel zit en om serieus te worden genomen, moeten we dus eerst een werkbare kennis van de bestaande theorie verkrijgen.

Pfieuw, en oef: een excuus om nu al niet verder te hoeven aandringen op dit punt. Ik krijg al genoeg kritiek omdat ik weiger mee te draaien in de commerciële show van wat ooit literatuur was.

invoer: journal intime 2020 – uitvoer ChatGPT@CGb 1ik kan blijkbaar plots de chats niet meer publiceren. tja. – rev. dv@CGb (deze versie)

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

bibliografie journal intime

ARTAUD 1947: Artaud, Antonin, Van Gogh le suicidé de la société, Gallimard, Paris, 2018, ISBN 978-2-07-076112-8

ARTAUD 1956: Artaud, Antonin, Oeuvres Complètes Tome I, Gallimard, Paris, 1956

BAKHTIN 1984: Bakhtin, Mikhael: Rabelais and His World (Iswolsky, Helene transl.), Bloomington 1984, ISBN 978-0-253-20341-0

BARTHES 1995: Roland Barthes, Oeuvres complètes vol. III , Paris: Seuil, 1995

BONNEFOIT 2013: Bonnefoit, Régine, Paul Klee. Sa théorie de l’art. Lausanne, PPur (Presses polytechnique et universitaires romandes), 2013 ISBN 978-2-88915-034-2

CHAUVIRÉ 2003: Chauviré Christiane, Phénoménologie et esthétique. Le mythe de l’indescriptible chez Wittgenstein dans Rue Descartes, nr 39, Wittgenstein et L’art (februari 2003), PUF

CHEVRIER 2019: Chevrier, Jean-François, Bernard Réquichot. Zones sensibles, Paris , Flammarion, 2019, ISBN 978-2-0814-4197-2

CV-P 2016 I: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. I: Thèse , Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CV-P 2016 II: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. II: Annexes et illustrations, Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CR 1973: Billot, Marcel (ed.), Bernard Réquichot. Bruxelles, La Connaissance, 1973 (Catalogue Raisonné)

FREUD 1989 I: Freud, Sigmund, Colleges inleiding tot de psychoanalyse . Inleiding tot de psychoanalyse 1/2, Boom Meppel Amsterdam, 1989

GREEN 2013: Green, Michael (vert. & red.), The Russian Symbolist Theatre. An Anthology of Plays and Critical Texts, Ardis, New York 2013.

KUSTERS 2014: Kusters, Wouter, Filosofie van de Waanzin, Lemniscaat, Rotterdam 2014

MORALES 2002 : Moralès, Gérald: La Poésie de Bernard Réquichot. De l’être à lettre, EFEdition, Paris 2002, ISBN 2-913786-13-8

MORALES 2010, Moralès, Gérald: L’écriture du réel. Pour une philosophie du sujet, Paris , Cerf, 2010, ISBN 978-2-204-09225-8

MURRAY 2014: Murray, Ros, Antonin Artaud, The Scum of the Soul, London, Palgrave Macmillan, 2014, ISBN 978–1–137–31057–6

OURY 1989, Oury, Création et schizophrénie, Paris, Gallimard 1989, ISBN 978-2-7186-0354-4

REQUICHOT 2002: Réquichot, Bernard: Écrits divers. Journal, lettres, textes épars, Faustus, poèmes, 1951-1961, Les Presses du réel, Dijon, 2002

VALERY I: Valery, Paul, Oeuvres Tome I, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1957

VALERY II: Valery, Paul, Oeuvres Tome II, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1960

collage 2.0
over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden2Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

i tjing hexagram van de dag
over de dagelijkse ‘I Tjing’ -routine

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing3een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen.

Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een interpretatie aanvankelijk eerder algemeen, maar nu meer specifiek in het licht van het Taoistische Neidan-systeem Basistekst die ik dan nakijk en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst.

Alle eventuele divinatorische informatie besloten in de I Tjing legging betreffen dus de daaropvolgende dag. Ik gebruik die info effectief als raadgeving in mijn dagelijkse beleving ervan.

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen hier en daar nog gereviseerd te worden en geven soms nog eerder weer hoe ik toen dacht en schreef, dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Panta rei…

hexagram 34大壯 (dà zhuàng) –  “groot vergaren”

DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”

大壯

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT
Hexagram 34 – Da Tsjwang (“大壯 “) – “Grote Sterkte”.

Het algemene thema van Hexagram 34 gaat over de kracht van het grote, en hoe deze kracht geleid moet worden om succes te behalen.
Het Hexagram wordt afgebeeld als een donkere wolk die zich verzamelt boven een berg, wat suggereert dat er een enorme hoeveelheid energie aanwezig is die geleid moet worden om niet tot een ramp te leiden.
het symboliseert de uitdagingen die gepaard gaan met het beheren van grote krachten en de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.

In het leven zijn er momenten waarop we te maken krijgen met grote veranderingen en uitdagingen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in de vorm van nieuwe kansen of obstakels.
Hexagram 34 waarschuwt ons dat als we niet de juiste stappen ondernemen om deze veranderingen te beheren, we onszelf in grote problemen kunnen brengen. Het vraagt ons om onze innerlijke kracht en wijsheid te gebruiken om de situatie te begrijpen en te beheersen.

Het Hexagram adviseert ons om onze eigen innerlijke kracht te versterken, zodat we de uitdagingen die voor ons liggen kunnen overwinnen.
dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van onze persoonlijke kwaliteiten, zoals moed, doorzettingsvermogen, en vastberadenheid.
het Hexagram suggereert ook dat we ons moeten richten op het beheersen van onze emoties en onze gedachten, om zo een helder beeld te krijgen van de situatie.

In het bijzonder waarschuwt Hexagram 34 ons voor arrogantie en overmoed. Als we te veel vertrouwen hebben in onze eigen kracht en niet nederig genoeg zijn om hulp te vragen of advies te zoeken, kunnen we onszelf in grote problemen brengen. Daarom is het belangrijk om onze eigen grenzen te kennen en om hulp te vragen wanneer dat nodig is.

Hexagram 34 herinnert ons eraan dat de kracht van het grote gevaarlijk kan zijn als het niet op de juiste manier wordt geleid.
door ons te concentreren op het beheersen van onze innerlijke kracht en wijsheid, kunnen we de uitdagingen die voor ons liggen overwinnen en succesvol zijn in ons leven.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CEB middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

H A R U S M U Z E
大壯

47 – bokken en geiten rammen en hijgen

rev dv@BKA

176 – als de cursor weg is, zie je de weg
292 – vrijheid vernietigt het vrije gevoel
389 – het verhaal is valstrik voor het verval
429 – oordeel nooit als mens over een ander
460 – de gever geniet van overgave

compiled by dv@CBF

Tarotkaart van de dag
NKdeE Testimonial Tarot deck v. 0.6 – Twee van Staven – Bb

De Smith-Waite Tarotkaart
die ik trok vanochtend was Twee van Staven (Two of Wands).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith in opdracht van A.E. Waite.

Op de Smith-Waite Tarotkaart “Twee van Staven” zien we een persoon gekleed in een rijke burgerlijke stijl, gehuld in een lange bruine mantel en een eenvoudig maar statig rood hoofddeksel. Deze persoon staat op een verhoogd punt in een gebouw en kijkt zijwaarts naar links uit over een landschap. Links is een groot meer of zee te zien, terwijl rechts een heuvelachtig gebied met bossen en enkele rode daken van andere gebouwen zich uitstrekt. In de linkerhand houdt de figuur stevig een van de twee staven vast, die recht omhoog reikt. De andere staaf staat rechts van de figuur, verankerd in de omwalling, en heeft een ring aan de bovenkant. Beide staven strekken zich uit tot in de egaal beige-grijze hemel. In de rechterhand houdt de figuur een kleine wereldbol vast. Op de kanteelsteen van de omwalling zijn ter versiering een kruis van twee witte leliën en twee rode rozen te zien.

De kaart “Twee van Staven” vertegenwoordigt het moment van contemplatie, vooruitkijken en het nemen van beslissingen met betrekking tot toekomstige plannen en ambities. De figuur op de kaart staat op een punt van overweging en heeft al een bepaald niveau van succes bereikt. Nu staat hij/zij daar en overweegt wat de volgende stappen in het leven zullen zijn. De staven symboliseren de kracht en energie die aanwezig is om nieuwe ondernemingen aan te gaan. De wereldbol toont het verlangen om nieuwe horizonten te verkennen en mogelijkheden te ontdekken. Het is een kaart van potentieel en persoonlijke kracht die tot verdere groei kan leiden.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief kunnen we de Twee van Staven zien als een kaart die verbonden is met de Sefira “Chokhmah” in de Levensboom. Chokhmah staat voor wijsheid en creatieve energie. De figuur op de kaart vertegenwoordigt de menselijke ziel die de kracht van Chokhmah heeft bereikt en nu nadenkt over hoe deze wijsheid te gebruiken om zijn/haar doelen te verwezenlijken. De staven tonen de balans tussen de twee tegenpolen en de behoefte aan harmonie om verder te gaan.

Vanuit een Theosofisch perspectief vertegenwoordigt de Twee van Staven het stadium van evolutie waarin de ziel zich bewust wordt van haar goddelijke oorsprong en spirituele potentieel. De figuur op de kaart belichaamt de menselijke ziel die het pad van zelfontdekking en groei begint. De twee staven symboliseren de dualiteit van het materiële en het spirituele, en het is nu aan de ziel om deze twee aspecten in balans te brengen en harmonieus samen te laten werken. De wereldbol in de rechterhand duidt op het verlangen om spirituele kennis en inzicht te vergaren.

In samenvatting toont de Smith-Waite Tarotkaart “Twee van Staven” een persoon op een belangrijk keerpunt in het leven. Ze hebben al enig succes bereikt, maar nu staan ze voor de uitdaging om verder te groeien en hun potentieel volledig te benutten. Het is een moment van reflectie, planning en het nemen van beslissingen over toekomstige stappen. De kaart symboliseert de kracht en energie om nieuwe avonturen aan te gaan, terwijl het ook wijst op de behoefte aan evenwicht en harmonie tussen materiële en spirituele aspecten. Het is een kaart van mogelijkheden en persoonlijke groei, waarbij de ziel haar wijsheid en spirituele potentieel ontdekt en gebruikt om vooruit te komen op haar pad.

Timestamp Chat GPT: 2023-07-29 – laatste wijziging: dv@CGb

Chatlink(s)

NKdeE Chalk Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus. De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema van Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’.

Die toewijzingen, waarover men eindeloos zou kunnen discussiëren, hebben m.i. minder belang dan de coherentie die je inhoudelijk en in je praktijk aan het kaartendeck als ‘levend, interactief denkkader’ (als evoluerend programma, dus) toekent en de beste manier om dergelijke coherentie te bereiken en staande te houden is door wat je verkrijgt/ontdekt in de praktijk consequent maar dynamisch en met de nodige openheid te volgen.

Het kan voor de kaartspelgebruiker wel interessant zijn om een bestaand kader aangereikt te krijgen en als bedenker/ontwerper van een Tarotspel kies je dan m.i. best voor ‘systemen’ die de tand des tijds al wat doorstaan hebben zodat het geheel aansluiting kan vinden bij de semantisch expliciete dan wel epigenetisch impliciet getransfereerde traditie (het ‘collectief onderbewuste’, of ‘het archetypische’ zoals men dat vaker noemt).

Al die ‘magische’ of ‘esoterische’ concordanties vallen overigens uiteindelijk, soms na eeuwen van ‘vijven en zessen’, als vanzelf in hun definitieve ‘stand’, een beetje zoals het balletje van een casino-roulette de vreemdste bokkesprongen maakt om uiteindelijk in het ene vakje te vallen waar het, voor de winnaar althans, ’thuis hoort’.

Maar in dit geval zijn we allemaal ‘winnaars: het betreft immers een taal-bepaald gegeven en de humane taal zoekt op elk moment ‘autonoom’ de grootst mogelijke coherentie op…

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.