Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CGc

T: WQ- IT: 18 – H: מ

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

//het I Tjing hexagram van gisteren. Gebruikt hexagram grafiek by Ben Finney, Attribution: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=611617 – tekening en compositie: dv (Public Domain, maar u dient dus de heer Finney te vermelden zoals hier, indien u dit bestand elders wenst te gebruiken).
gedicht

vernietiging

[moment 24]

30 november 2015. kijk. de einder is een horizon in lichterlaaie die maar niet tot een besluit kan komen. het gelaat oogt triest en oneindig eenzaam, vervallen in zichzelf, een donkere kapel in het bos. de hemel is onbereikbaar. boomstammen heffen een doodse stilte aan.

er verschijnt een hoofding van geluid en het licht vertraagt, wordt een ijl zingen eerst en een daverend brullen dan. de bomen struinen naar de bomen toe. neerstortende brokstukken verbrijzelen schedels. een reiger richt zich op en krijst, krijst dat het tijd is.

“wij hebben alles al gezien, niets kan ons nog verbazen”, bluft de stevig verankerde nieuwslezer, en: “er was voor iedereen zoveel nog verborgen, sieraden voor alle sensaties, voor vingertoppen buitenaardse extase, voor lippen en tongen de zeskantige klontjes rietsuiker, voor… maar iedereen is te oud voor wat er komt, jullie zouden het niet…”

hardhandig drijft het een slappe tweespalt naar binnen. het likt gulzig haar doornroosje uit, tast toe in het kelktulpje, trippelt duizendpotig langs de tepelanjer en juicht, uitbundig juicht het want het komt helemaal uit in haar: het is vernietiging.

invoer 2015 (privé) – uitvoer 2020, rev. dv@CGc (deze tekst)

over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

letter van de dag
de Hebreeuwse letter Mem
journal intime

Publieke, transparante redactie met behulp van ChatGPT in de rol van proeflezer en redacteur van een serie teksten uit 2020. de teksten ontstonden als neveneffect van het louter grafische programma ‘journal intime’.

Gevolgde werkwijze: ik reviseer eerst de tekst van 2020, geef die dan ter evaluatie/correctie aan ChatGPT en besluit dan wat ik met hun suggesties doe om hier de voorlopig uiteindelijke versie te presenteren. Soms laat ik ChatGPT ook toe om er ‘haar eigen zin’ mee te doen. En dat leidt dan wel eens tot verrassende reultaten!

93 – ouvrir l’attente dans le fermé – GE NI JAA L

De Gignomenologie: Een Speelse Verkenning van Taal, Fictie en Werkelijkheid

8 juni 2020. Vandaag is zo’n dag dat het allemaal niet zo lekker loopt, maar hey, laten we er het beste van maken en eens nadenken over mijn werk. Hier een korte update over mijn fictieve Gignomenologie, een leer waar ik volop aan bouw. Mijn aanpak is simpel: blijven proberen, blijven schrijven tot er iets zinnigs uitkomt, tot het lukt. Hieronder twee pogingen.

Inleiding tot de Gignomenologie: Eerste poging


Het begon vanochtend al. Luister maar naar mijn uitspraak van het woord ‘geniaal’ in het audiofragment hierboven. Ik was duidelijk al een tijdje wakker, wat tegen mijn ochtendroutine indruist. Het gevolg: mijn uitspraak van ‘geniaal’ zat vol theater, een sprankelende zee van ironie waarin allerlei betekenissen en associaties rond het concept van genialiteit meeklonken. Normaal gesproken wil mijn ochtendroutine juist de nog niet volledig bewuste ‘droom-modus’ van ons brein vangen door woorden spontaan, onbedacht en in één beweging te uiten. Je voelt dan dat het werkt, dat wat je hand neerpent ‘klopt’ met wat je mond uitblaast. Als ik nu naar het audiofragment kijk en luister, moet ik bekennen: “Ja, zo was het.”

Vanochtend kwam er dus vanwege al dat theater helaas niet veel terecht van de intenties.

Maar ach, geen zorgen, elke uitspraak (vocalisatie) is achteraf gezien één keuze uit ontelbare mogelijke manieren om een woord uit te spreken. De code van één woord heeft het potentieel om oneindig veel variaties van dezelfde uitspraak te genereren.

Dat omvat ook alle ‘foutieve’ en ‘onbegrijpelijke’ manieren van uitspraak, inclusief die van mensen die onze taal niet kennen, zwakbegaafden, peuters die hun ouders imiteren zonder de betekenis te begrijpen, en zelfs machines die menselijke spraak kunnen nabootsen.

In de praktijk is elke mogelijke uitspraak op een specifiek tijdstip en op specifieke coördinaten in tijd en ruimte de enige mogelijke uitspraak. Maar dat is meer een discussie over determinatie op een ander niveau. Ikzelf discussieer daar niet meer over; ik ga ervan uit dat alles gebeurt zoals het gebeurt, omdat alles met elkaar verbonden is. Maar dat is dan weer zo’n ‘filosofische stellingname’.

Terug naar het terrein van taal: vanuit een andere invalshoek kunnen we stellen dat elke invoer van een woord in een oneindige reeks van mogelijke ‘uitspraakopstellingen’ nooit tweemaal hetzelfde zal zijn, al was het maar omdat er altijd een minimaal tijdsverschil zal zijn tussen herhaalde uitspraken van dezelfde uitspraakopstelling. Echte herhaling, zoals we dat vaak denken, waarbij iets ‘is wat het is’ en de volgende keer ‘hetzelfde’ is, bestaat simpelweg niet. Gilles Deleuze schreef er een boek over, “Répétition et Difference.” Ik zal hier niet in herhaling vallen door dat allemaal uit te leggen, zelfs als ik dat zou kunnen.

Nu, de term ‘uitspraakopstelling’ heb ik bewust gekozen omdat het woord verwijst naar het gebruik van ‘configuratie’, ook in bijvoorbeeld de configuratie van een computer, waarbij verschillende onderdelen op welke manier dan ook één werkend geheel vormen, iets dat werkt. In dit geval: iets dat werkt zodat het woord vanuit een mensentaal een vocale uitdrukking van dat woord kan genereren.

’s Ochtends, als ik mijn woorden herhaal, ben ik ook zo’n werkende configuratie. Ik beperk mezelf bewust tot dat, ik reduceer mezelf tot een functie, een werkend Ding in functie van onderzoek. Dat is een bekend en werkend proces in elke vorm van onderzoek: we abstraheren voortdurend zulke configuraties tot de eenheid van een werkend Ding binnen een theoretisch model.

Dit is het functionalisme in het menselijk denken dat evolueerde naar de concrete object-georiënteerde programmering (afgekort OOP in het Engels). We zijn eraan gewend geraakt omdat het nuttig is en we er veel aan hebben. Ja, we zijn er zo aan gewend dat we niet meer zonder kunnen in onze voortdurende zoektocht naar bevrediging. Het OOP-denken is vanzelfsprekend geworden.

Hans Vaihinger, een Neo-Kantiaans filosoof wiens basisidee ik overnam, schreef daar in zijn boek “Die Philosophie des Als Ob: System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menscheit” in 1911 erg expliciet over: we hebben dingen nodig, we hebben het begrip van een Ding nodig waarin het Ding altijd hetzelfde is zodat we erop kunnen bouwen.

We leven in een fictie die we zelf hebben gecreëerd en we kunnen niet zonder die fictie omdat het ons beschermt tegen het al te overweldigende maar immer ongrijpbare ‘echte’.

De basisfuncties van die fictionaliseringsprocessen in ons brein zijn al actief vanaf de geboorte; we ‘kennen’ dat Ding-dat-Werkt al heel vroeg in ons leven: de geur van melk in de verte heeft geen nut, maar een tepel waar melk uitkomt als je zuigt heeft alles. Het ‘weten’ van de baby is puur functioneel, een denken waarvan de uitkomst ‘weten’ is, dat zich vertaalt in de vanzelfsprekendheid van gedrag.

Zodra je iets echt ‘kent’ als Ding-dat-Werkt, vergeet je het meteen, omdat je gedrag het overneemt en ‘normaal’ reageert op de invoer. Tepel=melk=lekker, dus zuigen maar.

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: de finaliteit van elk denken is de vanzelfsprekendheid in gedrag. Iets wat ‘vanzelfsprekend’ is, heeft geen verdere uitleg nodig, het bevrijdt ons van de noodzaak om te denken om te bereiken wat we nodig hebben.

Want taal was evolutie in actie, een oplossing voor de inherente ‘zwakheid’ van het menselijk dier. Door taal te leren, konden we onze ‘roedel’ beter en efficiënter maken en andere, fysiek sterkere dieren ’te slim af zijn’. Taal was geen geniale uitvinding van één of andere mythische ‘Benoemer’ van de dingen, zoals Plato, een van de grootste ideologen van het Zijn en de Dingen, ooit beweerde. Neen: taal was een levensnoodzakelijke opkomst voor onze voorouders. Puur natuur.

Maar goed, die tepel als Ding-dat-Werkt, het voorbeeld dat ik gaf, wordt al een stuk complexer als het zich ontwikkelt tot het veel complexere concept van een ‘uitspraakopstelling’.

Dat heeft echter in een functioneel model dezelfde ‘identiteit’ als een Ding-dat-Werkt: het geeft een bepaalde output bij een bepaalde input, alleen is de werking ervan duizenden malen complexer.

Laten we eerlijk zijn: de tepel is veel ‘echter’, zelfs als het ding soms niet werkt (mama heeft geen melk). Kijk naar die andere ‘dingen’: voordat twee mensen het eens zijn over wat het woord ‘geniaal’ precies betekent, zijn we waarschijnlijk twee levens verder. Voor elk Ding is er wel een werking, maar niemand kan exact zeggen hoe of wat, want alle details zijn opgelost in het ‘vergeten’ van de vanzelfsprekendheid. We bedoelen een ding, maar het bestaat niet echt omdat iedereen de geheugenplaats die dat ding inneemt anders invult en het woord ervoor ook anders uitspreekt.

Je kunt alleen indirect nog naar het Ding wijzen. Het Ding dat nooit echt heeft bestaan en onbereikbaar is, zoals Kant al overtuigend heeft aangetoond. Wat een soep!

Hoe leer je als peuter taal? Je brabbelt tot je iets vindt dat ‘werkt’. Dat is de natuurlijke gang van zaken: blijven proberen totdat het werkt, totdat mama effectief komt als je per toeval iets zegt dat als “mammmeeuh” klinkt.

Vanuit de feedback op een signaal begint de eerste recursie, die het gehele recursieve leerproces van taal in gang zet.

Taal en de gedachten die we ermee creëren, of de actieve coderingen in een taalprogramma, genereren een explosie van complexiteit die oncontroleerbaar is vanaf het moment dat ze in werking treden. Veel wetenschappelijke activiteit bestaat er vervolgens uit om die hopeloos complexe taal te omzeilen met gereduceerde taalvormen, formeel taalgebruik, waarbij de wiskunde dan voor sommigen zelfs het label van “de enige echte werkelijkheid” kan opeisen, in de voetsporen van meester Plato.

Vanuit de psychologie en eigen ervaring weten we echter dat elke ‘werkelijkheid’ een constructie is, een fictionalisering, een gemaakt Ding dat ons psychisch beschermt tegen het onleefbare Echte. We zijn echter nog niet bereid om de nodige conclusies te trekken uit die kennis.

Taal is niet enkel de brug tussen mensen, het is de brug tussen de perceptie en het ding dat geprojecteerd wordt, het is de brug tussen de interne en de externe wereld. Het is geen geniale uitvinding van een soort Zijn der Dingen; het is een noodzakelijke fictionalisering.

Ik denk nu echt dat ik wel een stuk verder ben gekomen in mijn denken over taal en werkelijkheid. Zie je wel, het loont om te blijven proberen en te blijven schrijven. Op naar de volgende poging!

Inleiding tot de Gignomenologie: Tweede poging


Laten we een interessante vraag verkennen: hoe denken we over dingen die we nog niet eerder hebben meegemaakt? Als je bijvoorbeeld nog nooit een giraffe hebt gezien, hoe zou je dan kunnen beschrijven wat een giraffe is?

Laten we zeggen dat je een reiziger bent, en na een lange reis door onbekende gebieden, ben je eindelijk terug thuis. Je vrienden en familie komen naar je toe en vragen: “Vertel ons over de exotische wezens die je hebt ontmoet! Wat is een giraffe?”

Hoe zou je dat aanpakken? Misschien zeg je: “Wel, het is als een paard, maar het heeft een hele lange nek en vlekken op zijn vacht, oh, en het heeft ook twee kleine hoorntjes op zijn hoofd!”

Maar wat gebeurt er in je hoofd terwijl je dit beschrijft? Je hebt nog nooit eerder een giraffe gezien, dus je brein maakt gebruik van wat het al wel kent – paarden, lange nekken, vlekken, hoorntjes – om een beeld te vormen van de giraffe. Je creëert een nieuw Ding door te combineren wat je al weet. Dit is een voorbeeld van ‘fictionalisering‘ in werking.

We doen dit de hele tijd, niet alleen met nieuwe dingen, maar ook met abstracte concepten. Neem bijvoorbeeld het idee van “liefde”. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie van liefde, en vaak hebben we moeite om het precies te definiëren. Toch gebruiken we het woord voortdurend in verschillende contexten en situaties.

Wanneer we het hebben over ‘liefde’, roept dat verschillende associaties, emoties en ervaringen op bij verschillende mensen. Het woord zelf is niet genoeg om de complexiteit van alle individuele interpretaties te bevatten. Het wordt een fictionalisering, een Ding-dat-Werkt in onze taal.

Het is fascinerend om te beseffen dat onze hele werkelijkheid is gebouwd op dit soort fictionaliseringen. We gebruiken taal en fictie om betekenis te geven aan de wereld om ons heen. En omdat taal zo’n complex en dynamisch systeem is, is er altijd ruimte voor interpretatie en misinterpretatie.

Terwijl ik mijn onderzoek naar de Gignomenologie voortzet, blijf ik me verbazen over de manier waarop taal ons denken vormt en hoe onze perceptie van de werkelijkheid daardoor wordt beïnvloed. We leven in een wereld van ficties, maar dat betekent niet dat het allemaal nep is. Het is juist deze speelse, creatieve, en soms verwarrende aard van taal en fictie die het leven interessant maakt.

Dus laten we blijven experimenteren met taal, blijven spelen met woorden en betekenissen, en blijven proberen om de werkelijkheid te begrijpen, zelfs als we weten dat we die nooit volledig kunnen vangen. De Gignomenologie is geen vaststaande leer, maar een speelse verkenning van taal, fictie en werkelijkheid. En wie weet waar deze avontuurlijke reis ons uiteindelijk zal brengen!

invoer: journal intime 2020 – uitvoer ChatGPT@CGc (deze tekst) – rev. dv@CGc 1enkele details en de opmaak

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

bibliografie journal intime

ARTAUD 1947: Artaud, Antonin, Van Gogh le suicidé de la société, Gallimard, Paris, 2018, ISBN 978-2-07-076112-8

ARTAUD 1956: Artaud, Antonin, Oeuvres Complètes Tome I, Gallimard, Paris, 1956

BAKHTIN 1984: Bakhtin, Mikhael: Rabelais and His World (Iswolsky, Helene transl.), Bloomington 1984, ISBN 978-0-253-20341-0

BARTHES 1995: Roland Barthes, Oeuvres complètes vol. III , Paris: Seuil, 1995

BONNEFOIT 2013: Bonnefoit, Régine, Paul Klee. Sa théorie de l’art. Lausanne, PPur (Presses polytechnique et universitaires romandes), 2013 ISBN 978-2-88915-034-2

CHAUVIRÉ 2003: Chauviré Christiane, Phénoménologie et esthétique. Le mythe de l’indescriptible chez Wittgenstein dans Rue Descartes, nr 39, Wittgenstein et L’art (februari 2003), PUF

CHEVRIER 2019: Chevrier, Jean-François, Bernard Réquichot. Zones sensibles, Paris , Flammarion, 2019, ISBN 978-2-0814-4197-2

CV-P 2016 I: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. I: Thèse , Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CV-P 2016 II: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. II: Annexes et illustrations, Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CR 1973: Billot, Marcel (ed.), Bernard Réquichot. Bruxelles, La Connaissance, 1973 (Catalogue Raisonné)

FREUD 1989 I: Freud, Sigmund, Colleges inleiding tot de psychoanalyse . Inleiding tot de psychoanalyse 1/2, Boom Meppel Amsterdam, 1989

GREEN 2013: Green, Michael (vert. & red.), The Russian Symbolist Theatre. An Anthology of Plays and Critical Texts, Ardis, New York 2013.

KUSTERS 2014: Kusters, Wouter, Filosofie van de Waanzin, Lemniscaat, Rotterdam 2014

MORALES 2002 : Moralès, Gérald: La Poésie de Bernard Réquichot. De l’être à lettre, EFEdition, Paris 2002, ISBN 2-913786-13-8

MORALES 2010, Moralès, Gérald: L’écriture du réel. Pour une philosophie du sujet, Paris , Cerf, 2010, ISBN 978-2-204-09225-8

MURRAY 2014: Murray, Ros, Antonin Artaud, The Scum of the Soul, London, Palgrave Macmillan, 2014, ISBN 978–1–137–31057–6

OURY 1989, Oury, Création et schizophrénie, Paris, Gallimard 1989, ISBN 978-2-7186-0354-4

REQUICHOT 2002: Réquichot, Bernard: Écrits divers. Journal, lettres, textes épars, Faustus, poèmes, 1951-1961, Les Presses du réel, Dijon, 2002

VALERY I: Valery, Paul, Oeuvres Tome I, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1957

VALERY II: Valery, Paul, Oeuvres Tome II, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1960

collage 2.0
over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden2Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

i tjing hexagram van de dag
over de dagelijkse ‘I Tjing’ -routine

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing3een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen.

Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een interpretatie aanvankelijk eerder algemeen, maar nu meer specifiek in het licht van het Taoistische Neidan-systeem Basistekst die ik dan nakijk en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst.

Alle eventuele divinatorische informatie besloten in de I Tjing legging betreffen dus de daaropvolgende dag. Ik gebruik die info effectief als raadgeving in mijn dagelijkse beleving ervan.

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen hier en daar nog gereviseerd te worden en geven soms nog eerder weer hoe ik toen dacht en schreef, dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Panta rei…

klik op de titel om de uitleg te openen en sluiten

hexagram 18 –   (gǔ) – ‘Gif – Remedie’

GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT
Hexagram 18 – Guu (“蠱”) – “Gif – Remedie”

Hexagram 18 in het I Ching, het Boek der Veranderingen, heet in het Chinees Guu (“蠱”) of “Gif – Remedie,”. Het is ook een belangrijk concept in de Taoïstische filosofie en kan worden geïnterpreteerd vanuit een Neidan-perspectief, dat verwijst naar interne alchemie of innerlijke transformatie. Hier is een uitleg vanuit dat standpunt:

In de context van Guu, wordt “gif” gezien als een potentieel schadelijke kracht die zich in ons innerlijke wezen kan nestelen en negatieve gevolgen kan hebben voor ons welzijn en spirituele groei. “Remedie” verwijst naar het proces van zuivering en transformatie, waarbij we deze giftige elementen kunnen omzetten in positieve energie om zo onze innerlijke harmonie te herstellen en te bevorderen.

Het hexagram bestaat uit twee trigrammen: boven is het trigram “Berg” (Gen) en onderaan het trigram “Wind” (Xun). De berg staat voor stilstand, stilte en innerlijke reflectie, terwijl de wind beweging, flexibiliteit en transformatie symboliseert.

Vanuit een Neidan-perspectief kunnen we Guu interpreteren als een oproep tot zelfreflectie en het erkennen van negatieve patronen, emoties of eigenschappen in onszelf die ons belemmeren. Het symboliseert ook het verlangen om deze negatieve aspecten te transformeren en te zuiveren om innerlijke groei en transformatie mogelijk te maken.

Het “gif” kan worden geassocieerd met verschillende destructieve elementen zoals woede, angst, hebzucht, egoïsme, enzovoort, die zich in ons innerlijk kunnen manifesteren en onze innerlijke vrede en welzijn kunnen verstoren.

De “remedie” komt voort uit het besef dat we deze gifstoffen in onszelf hebben en dat we de verantwoordelijkheid hebben om ze te zuiveren. Net zoals een alchemist verschillende elementen zou combineren om een waardevol elixer te creëren, nodigt Guu ons uit om onze innerlijke alchemist te worden en bewust te werken aan het transmuteren van negatieve energieën naar positieve.

Het proces van innerlijke alchemie, zoals beschreven in de Neidan-traditie, omvat meditatie, ademhalingsoefeningen, visualisatie, enzovoort. Door deze praktijken te beoefenen, kunnen we onze geest kalmeren, onze energiecentra (zoals de dantians) zuiveren en onze innerlijke harmonie herstellen.

In essentie spoort Guu ons aan om bewust te worden van onze schaduwzijden en negatieve emoties, en om te streven naar persoonlijke groei en transformatie. Het herinnert ons eraan dat we de kracht hebben om onze eigen innerlijke staat te veranderen en een positieve invloed te hebben op ons leven en dat van anderen. Door deze innerlijke alchemie na te streven, kunnen we uiteindelijk meer in harmonie zijn met onszelf, anderen en de natuurlijke orde van het universum.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CGd middels de NKdeE account bij OpenAI
rev. dv@CHN

chatlink(s)

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

H A R U S M U Z E

25 – twijfel lijmt de scherven van de vaas niet
133 – als er werk is, kwispelstaart ook de pony
145 – de koning rot op de troon van de haat
276 – schoonheid zien vereist goesting in kijken
286 – als de wijze telt, is ’t afgelopen
309 – de dingen dwingen de mensen te liegen
390 – beeindig elk teveel aan onderscheid
491 – een h om het hebben te verhelpen

compiled by dv@CHO

Tarotkaart van de dag
NKdeE Tarot Deck v.0.5 – QUEEN OF WANDS – D

De Smith-Waite Tarotkaart
die ik trok vanochtend was Koningin van Staven (Queen Wands).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith in opdracht van A.E. Waite.

Op de Smith-Waite Tarotkaart Twee van Staven zien we een persoon die zich presenteert met een uitstraling van zekerheid en zelfvertrouwen. Deze figuur, gekleed in een combinatie van mannelijke en vrouwelijke elementen, staat op een verhoogde positie in een woestijnomgeving, aangegeven door de piramiden links van de troon. De persoon zit op een troon met een rechthoekige leuning die is versierd met twee felrode leeuwen verenigd in een symmetrisch bloemmotief met zonnebloemen. De Koningin kijkt niet rechtstreeks naar ons, maar werpt een blik naar rechts, waarbij ze zich lijkt te richten op de toekomst. In haar rechterhand houdt ze een staf vast die symbool staat voor macht en groei, met levende scheuten aan de bovenkant. Ze draagt een felgele kroon en een lang geel gewaad, volledig bedekt, met een witte schouderdoek die wordt samengehouden met een ornament in de vorm van een rood hartje. In haar linkerhand reikt ze een grote zonnebloem aan, die staat voor vitaliteit en potentieel. Beide zijden van de troon worden ondersteund door beeldhouwwerken in de vorm van leeuwenhoofden. Onderaan kijkt een zwarte kat ons uitdagend aan, wat mogelijk kan wijzen op mysterie en intuïtie.

De kaart van Twee van Staven vertegenwoordigt het moment van voorbereiding en planning voordat men op reis gaat naar nieuwe horizonten. Het symboliseert het punt waarop men de mogelijkheden onderzoekt, de innerlijke kracht en visie om te slagen. De Koningin van Staven belichaamt vastberadenheid, moed en ambitie. Haar positieve en energieke houding toont aan dat ze klaar is om haar pad naar succes en groei te bewandelen. De kaart nodigt ons uit om onze verlangens en doelen te omarmen en onze wilskracht te gebruiken om ze te verwezenlijken. Het kan ook wijzen op het belang van evenwicht tussen passie en geduld bij het najagen van onze dromen.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan de Twee van Staven worden geïnterpreteerd als de harmonie tussen de sefira (sferen) op de Levensboom. Het staat voor de balans tussen Binah (begrip) en Chokhmah (wijsheid). De Koningin belichaamt hier de samensmelting van deze twee krachten, waarbij ze wijsheid en inzicht combineert met creatieve energie en daadkracht. De kaart symboliseert de vruchtbare samenwerking tussen verschillende aspecten van onszelf om een vruchtbare en bevredigende reis in het leven te ondernemen.

In het Theosofische perspectief kan de Twee van Staven worden gezien als het samenkomen van vuur- en luchtelementen. De Koningin van Staven vertegenwoordigt de heerschappij van geest over materie, waarbij vuur staat voor de spirituele wil en lucht voor intellect en denken. Haar krachtige aanwezigheid op de troon in de woestijn suggereert dat ze het vermogen heeft om haar ideeën en visies in de materiële wereld te manifesteren. De zonnebloem die ze vasthoudt, symboliseert de connectie met de zon, een bron van spirituele verlichting. Deze kaart herinnert ons eraan dat we onze innerlijke kracht kunnen gebruiken om onze toekomst vorm te geven en onze paden te verlichten.

Samengevat toont de Smith-Waite Tarotkaart Twee van Staven een krachtige, androgyne Koningin die vol vertrouwen naar de toekomst kijkt. De kaart vertegenwoordigt de fase van planning en voorbereiding voordat men zich op een reis naar nieuwe mogelijkheden en succes begeeft. Vanuit een Kabbalistisch perspectief belichaamt de kaart de harmonie tussen wijsheid en creatieve energie. Vanuit een Theosofisch perspectief herinnert de kaart ons aan de macht van onze geest om onze visies te verwezenlijken. De Twee van Staven moedigt ons aan om onze innerlijke kracht te omarmen en met vastberadenheid onze doelen na te streven, wetende dat we de capaciteiten hebben om onze toekomst vorm te geven en onze reis naar succes en vervulling te leiden.

Timestamp Chat GPT: 2023-07-29 – laatste wijziging: dv@CGb

Chatlink(s)

NKdeE Chalk Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus. De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema van Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’.

Die toewijzingen, waarover men eindeloos zou kunnen discussiëren, hebben m.i. minder belang dan de coherentie die je inhoudelijk en in je praktijk aan het kaartendeck als ‘levend, interactief denkkader’ (als evoluerend programma, dus) toekent en de beste manier om dergelijke coherentie te bereiken en staande te houden is door wat je verkrijgt/ontdekt in de praktijk consequent maar dynamisch en met de nodige openheid te volgen.

Het kan voor de kaartspelgebruiker wel interessant zijn om een bestaand kader aangereikt te krijgen en als bedenker/ontwerper van een Tarotspel kies je dan m.i. best voor ‘systemen’ die de tand des tijds al wat doorstaan hebben zodat het geheel aansluiting kan vinden bij de semantisch expliciete dan wel epigenetisch impliciet getransfereerde traditie (het ‘collectief onderbewuste’, of ‘het archetypische’ zoals men dat vaker noemt).

Al die ‘magische’ of ‘esoterische’ concordanties vallen overigens uiteindelijk, soms na eeuwen van ‘vijven en zessen’, als vanzelf in hun definitieve ‘stand’, een beetje zoals het balletje van een casino-roulette de vreemdste bokkesprongen maakt om uiteindelijk in het ene vakje te vallen waar het, voor de winnaar althans, ’thuis hoort’.

Maar in dit geval zijn we allemaal ‘winnaars: het betreft immers een taal-bepaald gegeven en de humane taal zoekt op elk moment ‘autonoom’ de grootst mogelijke coherentie op…

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.