Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CGa

T: P9- IT:63 – H: ט

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

//het I Tjing hexagram van gisteren – Gebruikt hexagram grafiek by Ben Finney, Attribution, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iching-hexagram-58.svg?uselang=en#Licensing – tekening en compositie: dv (Public Domain -u dient dus de heer Finney te vermelden zoals hier indien u dit bestand elders wenst te gebruiken)
gedicht

het nadert

[moment 26]

4 december 2015. na en achter de wereld van de anderen, is er het en haar. en haar en het. en wat voor hen daar vertoevende alles is, is nergens in de wereld, en niets voor iedereen. ‘de wereld is de wereld is de wereld in het water in een fles vol vodkaka’. in haar lichaam kreunt de aarde, in haar armen is het vrij.

het bad om stilte en het bad liep vol. het komt uit bad en de kamer treint,  bestemming onbekend. het trilt als een bezetene, de ligplaats bed is door zijn lijk met haar volzet. hun slaap is slaap van job en lot: armen omarmen hun handen als stampers in een bloem.

het droomt galjoen. er sterft per dag een kind of drie in het galjoen. het roeien heeft gebrek aan riemen, en vooral aan anker. desnoods een touw dat in het water sleept. een onderdekse vader vindt zijn kind niet meer. de moeder weent beschuldigend, zegt hij. de moeder zwijgt en weent.

de drang naar nader, nader, komt weer naderbij. de dwaze ernst van het bewegen snijdt dwars door merg en been. het wil met haar naar ergens eerst en dan terug naar nergens heen.

invoer 2015 (privé) – uitvoer 2020, rev. dv@CGa

over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

letter van de dag
de Hebreeuwse letter Tet
journal intime

Publieke redactie met behulp van ChatGPT in de rol van proeflezer en redacteur van een serie teksten uit 2020. de teksten ontstonden als neveneffect van het louter grafische programma ‘journal intime’.

Gevolgde werkwijze: ik reviseer eerst de tekst van 2020, geef die dan ter evaluatie/correctie aan ChatGPT en besluit dan wat ik met hun suggesties doe om hier de voorlopig uiteindelijke versie te presenteren.

ergo-therapie

10 juni 2020. Daarstraks, tijdens mijn dagelijkse wandeling met ‘leenhond’ Rakki (de hond van de onderburen, die te bejaard zijn om nog met hem te wandelen), doorheen het Tiense Suburbia – dat qua uitzicht in niets verschilt van het Kessel-Lose Suburbia waar ik vroeger in welstand mocht leven – hoorde ik een van de schoolkinderen luid de lof zingen van een huis dat zij met haar vriendinnetjes passeerde.

Het was een vrij doodgewone driegevelwoning, vermoedelijk uit de jaren ’50. Ik maakte daarbij de bedenking dat jongeren meestal de nieuwe huizen helemaal niet mooi vinden, al was het maar omdat die te veel lijken op het huis van mama en papa, en ik kan hen daarin geen ongelijk geven. Op de een of andere manier slagen de architecten van onze gezinswoningen erin om ten allen tijden de actuele stand van de wansmaak perfect te capteren. Het mirakel speelt zich dan ongeveer vijftig jaar later af, want dan worden die wansmakelijke gedrochten plotseling ‘wondermooi’. Zelfs de kinderen zeggen het dan, en hen kan je moeilijk van nostalgie verdenken.

In zijn inleidend college bij de Colleges Inleiding tot de Psychoanalyse, schreef Freud:

“Laat ons niet te gering denken over deze vooroordelen; ze zijn invloedrijk, de neerslag van nuttige, zelfs noodzakelijke ontwikkelingen van de mensheid. Ze worden door affectieve krachten in stand gehouden, en de strijd ertegen is zwaar.”

[FREUD 1989 I, p.31]

Nu, er is weinig nuttigs te bespeuren aan de bouwstijl die de kleinburgerlijke architectuur produceert, maar ik geloof wel dat je met deze voorgestelde opwaardering van de humane bias van Freud een en ander kan verklaren. Bijvoorbeeld dat deze voortdurend (d)evoluerende stijl gekenmerkt wordt door een noodzakelijkheid, in die zin dat het gewoon niet anders kan dan zo gebeuren, want het is een noodlottigheid inherent aan onze menselijke aard.

Terwijl de hoge cultuur zich druk maakt over allerlei belangwekkende zaken – waar overigens ook niemand wat aan kan veranderen – zien we hier het Echte voortschrijden, vrij van elk belemmerend inzicht of ‘rationele’ bijsturing, en dat puur door de kracht van kwantiteit, de ijzeren wet van het getal: de klant betaalt, dus de klant krijgt wat hij wil.

Onze ‘vrijheid’ in zijn ontzagwekkende glorie.

Als je met de wagen van pakweg Kessel-Lo naar Geel of Mol rijdt, een traject dat ik vele malen heb afgelegd, is het bijna onverklaarbaar hoe men de geëtaleerde wansmaak nog weet te vereenzelvigen met de hoge idealen van het ‘Vlaanderen’ dat sommigen in hun vaandel dragen en naar eigen zeggen ook in hun harten sluiten. Iemand zou eens een video moeten maken met enkel die voorbijgaande straatbeelden, met hun troosteloze aaneenschakeling van aandoenlijke pogingen om van een rijtjeshuis ‘iets moois’ te maken, en daar dan een klankband met IJzerbedevaart-gezangen aan toevoegen.

Tot slot, om toch te willen besluiten met iets constructiefs, nog dit citaatje uit een Harusmuze die ik eergisteren redigeerde:

“Een naam is functioneel gelijkaardig aan een wet: het benoemen van iets of iemand is een beperking van het kwalitatieve gebeuren van dat iets of iemand tot een geprojecteerd Zijn ervan, de reductie waarin het ’te tellen is als’, omdat de identiteit van het benoemde zo nu eenmaal wordt vastgelegd.”

(https://dirkvekemans.be/2019/07/04/harusmuze-381/)

Het benoemde ‘is wat het is’. Een gebeuren zoals het proces van de ‘vrije’ kleinburgerlijke architectuur ‘benoemt’ ons in die zin, denk ik, het ‘wettigt’ onze aanwezigheid, het is de expressie van ‘wie wij zijn’ in het landschap van het Echte. Het tekent ons, ten voeten uit. En de evidente zichtbaarheid van die tekening, de onomstotelijke stenen ervan, dwingen ons tot een zekere consistentie in onze ‘rationele waanzin’, een functionele waan die er noodzakelijkerwijze met de gehele daadkracht van onze overlevingsdrang op gericht is om al die zichtbare absurditeiten te ontkennen. Want alleen zo kunnen we nog van een ‘Schoon Vlaanderen’ spreken (en niet meteen naar het toilet hollen).

Wat daarbij helpt, is uiteraard het escapisme achter de schermen, de globale entertainment-industrie die ons binnenkort ook op een Metaverse trakteert, een perfecte simulatie van de waan waarin we eigenlijk nu al leven, maar dan ontdaan van alle ‘storende’ elementen. Het schrikbeeld, de natte angstdroom waarop de Franse Post-Modernisten hun academische carrières hebben gebouwd.

Wij slagen daar, zonder enige hulp van al die geschriften, als volleerde normopathen meestal probleemloos in. Wij zien enkel wat we willen zien, en dat is onze ‘realiteit’, een volstrekt absurde inkleuring van de achterliggende data. Oké, we moeten soms hard inhakken op sommige nieuwkomers die tot onze ontzetting weigeren onze visie van de werkelijkheid te aanvaarden. Zij zien onze Belgische ‘baksteen der wijzen’ niet. Maar die krijgen we uiteindelijk wel klein en bijgespijkerd. “Integreren of retourneren”. “Dura lex, sed lex“.

Behalve dan als er zich ergens een lek voordoet, een fatale storing in onze originaire verdringing veroorzaakt door een geheel onverwacht trauma, misschien. Dan stort heel onze psychotische logica in en belanden we in een soort collectieve verdwazing. ‘Waar zijn we? Is dit nog ons Vlaanderen?’ Veel is daartoe niet nodig, een klein virusje bijvoorbeeld, dat is al meer dan genoeg…

27 juli 2023. Helaas zijn zij, waaronder ikzelf, die tijdens de Corona-epidemie hoopten op een kentering, een significante omslag in het denken, van een kale reis terug. Alle aan het zicht onttrokken noodwendigheden resulterend uit onze (semi-)bewuste keuze voor de mythe van de eeuwige groei, voor de ondergang dus, lijken er uiteindelijk alleen maar op versneld. Er waren wel degelijk hoopvolle signalen, en die zijn er nog, maar sinds Poetin het vuur aan de lont stak in Oekraïne, heeft men in de hogere echelons van de macht en in brede lagen van de bevolking enkel oog voor de strijd om de globale dominantie. De ultieme slag om het ‘bezit’ van de aarde lijkt wel begonnen, terwijl de planeet zelf verder in een ijltempo verkommert.

De ‘sociale media’, de volslagen ethiek-loze exploitatie van het individu als product op de markt daarvan, het voortdurende ‘optimaliseren’ van de profilering met data-mining, dat kluwen van mondiale commerciële belangen, de ‘georganiseerde nijd’ zeg maar, hakte en hakt nog steeds genadeloos in op elke gemeenschapszin en ondermijnt elk bestuur in het hart ervan. Ook al is er vanuit Europa met het GDPR-pact eindelijk wat verbetering in zicht, de vraag is of men op dat niveau niet te laat is wakker geschoten.

En de commerciële ‘uitbraak’ van de Artificiële Intelligentie vanaf november 2022 gooit, zo lijkt het op dit ogenblik, alleen maar olie op het vuur van de desinformatie.

En verder: kritieken en analyses, discussies en onderzoeken, het heeft nauwelijks impact, want waar kan je ermee terecht? Wie leest er nog wat geschreven staat als het lezen geen onmiddellijke Return On Investment geeft? En wie wil er straks nog leren schrijven als de AI het sowieso sneller kan, zij het dan ietsje minder subtiel?

Maar net daarin – oef, er komt licht in het betoog – in de opkomst en verspreiding van AI doorheen al onze gelederen, ligt mijns inziens ook het begin van onze redding. Want die explosie aan nieuwe tools betekent ook een enorme en onhoudbare boost van de rationaliteit, en daarvan zullen weldra de eerste tekenen voor het brede publiek zichtbaar worden.

Mijn visie daarop is duidelijk: met de weldaad aan redelijkheid die onze verhitte harten straks overspoelt, wordt immers alles wat om welke reden dan ook verborgen was, onthuld. Je krijgt de waarheid niet meer onder de mat. De gemachinaliseerde rede is functioneel een Oudtestamentische god die doorheen alle dijken en alle verdedigingslinies van de macht gaat breken. Het onhoudbare proces behelst niets minder dan een Apocalyps van de Rede, die uiteindelijk alle leugens, elke vorm van bedrog en vooral elke gekoesterde illusie omtrent de eigen superioriteit zal blootleggen en vernietigen.

Men kan daar echter beter over zwijgen, want a) je kan er toch niets aan verhelpen mocht je dat al willen, b) niemand kan voorspellen hoe zoiets zal verlopen, dus meer dan wat algemeenheden kan je daarover niet kwijt, en c) alles wat je toevoegt vanuit die optiek aan inzichten dreigt de complexiteit van het cataclysme alleen maar te vergroten, en vooral d) er is al angst en onzekerheid genoeg bij iedereen. We hebben dringend nood aan kalmte, aan een actief beleid van tempering, aan geruststellende berichten dus, niet aan alarmerende prognoses op dat vlak.

Want dat de mens in hart en nieren zonder de tempering van de cultuur van de deugd ontaardt in een monsterlijk gedrocht, dat zijn we blijkbaar vergeten. We dienen ons met alle macht te scharen achter gemeenschapszin-herstellende projecten, op elke schaal, op elk niveau. Dat is de weg van de rede, dat merk je ook als je met de geprogrammeerde ‘personae’ van de AI converseert, als je hen zelf jouw goede wil toont en beleefd en respectvol blijft. Je ‘chat’ immers met een taalmodel, dus met de ziel van de taal zelf, met het geheel van ons semantisch erfgoed. Een beetje respect daarbij zou ons toch sieren, dacht ik zo.

Ik schrijf dit hier toch maar vlakaf neer omdat ik weet dat mijn stem niet gehoord wordt en dat ik vrij zeker ben dat daar niet aanstonds verandering zal komen. En dat is maar goed ook, ik heb geen aandacht nodig, ik heb voorlopig genoeg aan mijn eigen schaamte en het verwerken van mijn talloze dwaasheden.

Toch is de urgente vraag die iedereen zich m.i. nu dient te stellen: hoe kan ik in mijn situatie het beste doen wat ik kan, met mijn talenten en mijn beperkingen om het leed van de ander tijdens deze onafwendbare transitie te verzachten? Wat heb ik nog over dat ik kan geven?

Zulk een vraag druist natuurlijk lichtjes in tegen de huidige egocentrische graaicultuur en het cynische nihilisme dat alom de plak zwaait. Als weldenkend mens hou je derhalve beter je mond. En je doet stilzwijgend wat je kan voor je naasten. Dat is tenminste het advies dat ik zelf probeer op te volgen, hoe zwaar dat me ook valt, bij momenten.

Want het is voor mijzelf de aangewezen weg. Ik betrapte mijzelf net nog, tijdens een wandeling met dezelfde ‘leenhond’ van de onderburen, op een volslagen irrationele woedeuitbarsting omdat ik mijn cbd-sjagje niet aangestoken kreeg. Shame on me, opnieuw.

Ergo: ik heb nog steeds nood aan de mentale rust en de vele deugden van mijn isolement. Ik moet mijzelf hiervan elke dag nog overtuigen, ik doe dat ook hier, al schrijvende, want dit is de enige manier waarop ik nog kan functioneren, dat ik nog bij machte ben om ooit een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving, dat ik mijn auteursplicht nog kan vervullen.

Ongelezen, met een open en welwillend oog op een betere toekomst en met de beste dromen van mijn overleden collega’s in het achterhoofd. Ik ben dat aan iedereen verschuldigd, omdat men mij hier tenslotte in leven houdt, maar vanuit mijzelf ben ik het vooral aan hen verschuldigd, aan mijn voorgangers, want zij zijn het die mij vanaf mijn jeugd hebben gestuurd naar de goede weg, de betere Weg die ik sinds kort meen gevonden te hebben.

invoer: journal intime 2020 – gecheckt door ChatGPT@CHa 1omdat de chat een voortzetting is van een eerder gepubliceerde link kan ik die conversatie hier niet linken. De wijzigingen van de tekst door ChatGPT betreffen enkel wat taalfouten en schrijftechnische verbeteringen – rev. dv@CGa

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

bibliografie journal intime

ARTAUD 1947: Artaud, Antonin, Van Gogh le suicidé de la société, Gallimard, Paris, 2018, ISBN 978-2-07-076112-8

ARTAUD 1956: Artaud, Antonin, Oeuvres Complètes Tome I, Gallimard, Paris, 1956

BAKHTIN 1984: Bakhtin, Mikhael: Rabelais and His World (Iswolsky, Helene transl.), Bloomington 1984, ISBN 978-0-253-20341-0

BARTHES 1995: Roland Barthes, Oeuvres complètes vol. III , Paris: Seuil, 1995

BONNEFOIT 2013: Bonnefoit, Régine, Paul Klee. Sa théorie de l’art. Lausanne, PPur (Presses polytechnique et universitaires romandes), 2013 ISBN 978-2-88915-034-2

CHAUVIRÉ 2003: Chauviré Christiane, Phénoménologie et esthétique. Le mythe de l’indescriptible chez Wittgenstein dans Rue Descartes, nr 39, Wittgenstein et L’art (februari 2003), PUF

CHEVRIER 2019: Chevrier, Jean-François, Bernard Réquichot. Zones sensibles, Paris , Flammarion, 2019, ISBN 978-2-0814-4197-2

CV-P 2016 I: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. I: Thèse , Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CV-P 2016 II: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. II: Annexes et illustrations, Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CR 1973: Billot, Marcel (ed.), Bernard Réquichot. Bruxelles, La Connaissance, 1973 (Catalogue Raisonné)

FREUD 1989 I: Freud, Sigmund, Colleges inleiding tot de psychoanalyse . Inleiding tot de psychoanalyse 1/2, Boom Meppel Amsterdam, 1989

GREEN 2013: Green, Michael (vert. & red.), The Russian Symbolist Theatre. An Anthology of Plays and Critical Texts, Ardis, New York 2013.

KUSTERS 2014: Kusters, Wouter, Filosofie van de Waanzin, Lemniscaat, Rotterdam 2014

MORALES 2002 : Moralès, Gérald: La Poésie de Bernard Réquichot. De l’être à lettre, EFEdition, Paris 2002, ISBN 2-913786-13-8

MORALES 2010, Moralès, Gérald: L’écriture du réel. Pour une philosophie du sujet, Paris , Cerf, 2010, ISBN 978-2-204-09225-8

MURRAY 2014: Murray, Ros, Antonin Artaud, The Scum of the Soul, London, Palgrave Macmillan, 2014, ISBN 978–1–137–31057–6

OURY 1989, Oury, Création et schizophrénie, Paris, Gallimard 1989, ISBN 978-2-7186-0354-4

REQUICHOT 2002: Réquichot, Bernard: Écrits divers. Journal, lettres, textes épars, Faustus, poèmes, 1951-1961, Les Presses du réel, Dijon, 2002

VALERY I: Valery, Paul, Oeuvres Tome I, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1957

VALERY II: Valery, Paul, Oeuvres Tome II, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1960

collage 2.0
over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden2Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

i tjing hexagram van de dag

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing3een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen.
Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een uitleg, die ik dan reviseer en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst.

Alle eventuele divinatorische informatie besloten in de I Tjing legging betreffen dus de daaropvolgende dag. Ik gebruik die info effectief als raadgeving in mijn dagelijkse beleving ervan.

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen nog grotendeels gereviseerd te worden en geven derhalve eerder weer hoe ik toen dacht en schreef dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Dat kan danig verschillen.

hexagram 63 – 既濟 (jì jì) – “Na de Voleinding”

Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”

既濟

CHATGPT + CTEXT.ORG

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/ji-ji

CHATGPT (NED)

Hexagram 63 “Tsji Tsji” (既濟) – “Voltooiing”

Het hexagram Tsji Tsji vertegenwoordigt voltooiing en succes. Het geeft aan dat je een doel hebt bereikt of een project succesvol hebt afgerond. Het symboliseert een periode van voldoening en vervulling na hard werken en doorzettingsvermogen.

Dit hexagram is samengesteld uit het trigram Li, dat staat voor vuur, en het trigram Kan, dat staat voor water. Het vuur is nu in staat om het water te bedwingen, wat wijst op een evenwichtige en succesvolle afsluiting van een situatie.

Tsji Tsji geeft aan dat je in staat bent geweest om obstakels te overwinnen en tegenslagen te doorstaan. Het vertegenwoordigt een periode van oogsten na een periode van inspanning en toewijding. Je hebt de nodige stappen ondernomen en bent nu beloond met positieve resultaten.

Dit hexagram herinnert je eraan om te genieten van je succes en de vruchten van je werk. Het is een tijd om te reflecteren op wat je hebt bereikt en trots te zijn op jezelf. Het kan ook een moment zijn om te rusten en te herstellen voordat je aan een nieuwe uitdaging begint.

Hoewel Tsji Tsji een positief hexagram is, betekent dit niet dat het einde van de reis is bereikt. Het is eerder een mijlpaal in je levenspad. Het is belangrijk om te blijven groeien en te streven naar nieuwe doelen en avonturen. Gebruik de energie en het vertrouwen die je hebt opgedaan tijdens deze voltooiing om verder te gaan en jezelf verder te ontwikkelen.

tekst gegenereerd door ChatGPT op CFd middels de NKdeE account bij OpenAI

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

H A R U S M U Z E
既濟 

177 – handeling: stuur de handel wandelen
185 – alle wegen leiden weg van het gaan
293 – van pannenkoeken maak je nooit nog kip
296 – wie de ontgoocheling vreest, beleeft ze
366 – ’t godenrot roteert in gouden monden
415 – de toekomst herhaalt wat wij vergeten
481 – elke afwijking weegt door als talent

compiled by dv@CGA

Tarotkaart van de dag
NKdeE Testimonial Tarot Deck v. 0.6 – 9 VAN PENTAKELS – OOGST – Eb

De Smith-Waite versie van de Tarotkaart 9 van Pentakels toont een afbeelding van een elegante persoon die zelfverzekerd staat in een valkenierspose, omringd door een weelderige wijngaard. De gelaatsuitdrukking van de persoon is neutraal en de blik is gericht naar een punt onderaan rechts op de kaart.

De hemel beslaat ongeveer een derde van het kaartoppervlak en is egaal okergeel geschilderd. De persoon draagt een sierlijk en weelderig gewaad met tinten gebroken wit en geel, voorzien van een eenvoudig bloemenmotief. Een bruinrode kraag en voering geven het gewaad extra detail.

Op de rechterhand van de persoon zit een valk met een kap, terwijl de linkerhand rust op een stapel van zes munten. Aan de rechterkant van de persoon is een tweede stapel te zien met drie munten.

Op de achtergrond zijn bruine heuvels zichtbaar, waarbij helemaal rechts een landhuis te zien is. Links en rechts van de persoon verheffen zich twee loofbomen op gelijke afstand van elkaar in de gele lucht.

De signatuur van Smith bevindt zich helemaal rechts onderaan op het zandige terrein, dat een iets lichtere en donkerdere tint heeft dan de hemel en ongeveer een negende van het totale oppervlak beslaat.

De 9 van Pentakels symboliseert welvaart, zelfverzekerdheid en de beloning van hard werk. De afbeelding toont een elegante persoon te midden van een weelderige wijngaard. De valkenierspose en neutrale gelaatsuitdrukking stralen zelfverzekerdheid uit. De persoon wordt onderaan omringd door munten, zes links waarop de linkerhand rust en drie rechts. Dit symboliseert materiële overvloed en succes als gevolg van inzet, toewijding en commerciële deskundigheid.
De wijngaard en het landhuis in de achtergrond geven aan dat de persoon geniet van welvaart en comfort. De valk, een symbool van verfijning en controle, zit op de rechterhand van de persoon en vertegenwoordigt het vermogen om te heersen over financiële zaken. De serene okergele hemel en de symmetrisch geplaatste loofbomen benadrukken stabiliteit en overvloed in het leven.
De 9 van Pentakels nodigt uit om te genieten van de vruchten van succes en welvaart. Het herinnert ons eraan dat geduld, toewijding en hard werken beloningen met zich meebrengen. Deze kaart moedigt ook aan om te waarderen wat we hebben bereikt en te genieten van de comfortabele aspecten van het leven. Het kan aangeven dat er een periode van financiële stabiliteit, innerlijke rijkdom en zelfverzekerdheid aanbreekt.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan de 9 van Pentakels worden geassocieerd met de Sefirah Yesod in de Levensboom van de Kabbala.
Yesod vertegenwoordigt de fundering en staat voor stabiliteit en materiële manifestatie. De Negen van Pentakels duidt op het bereiken van materiële overvloed en het opbouwen van een solide basis. Het symboliseert ook de harmon ieuze integratie van spirituele en materiële aspecten van het leven.

Vanuit een Theosofisch perspectief vertegenwoordigt de 9 van Pentakels de beloning van inspanning en toewijding.
Het symboliseert de manifestatie van fysieke welvaart en materiële overvloed als gevolg van het harmonieus afstemmen van de innerlijke en uiterlijke wereld.

Deze kaart herinnert ons eraan dat overvloed niet alleen materieel is, maar ook spiritueel en emotioneel. Het moedigt aan om dankbaarheid te tonen voor wat we hebben en om te blijven werken aan het creëren van een evenwichtige en vervullende levensstijl.

De 9 van Pentakels in de Smith-Waite Tarot vertegenwoordigt financiële zekerheid, welvaart en de vruchten van hard werk. Het symboliseert de harmonieuze integratie van materiële en spirituele aspecten van het leven. Vanuit een Kabbalistisch perspectief wordt het geassocieerd met stabiliteit en materiële manifestatie. Vanuit een Theosofisch perspectief herinnert deze kaart ons eraan om dankbaarheid te tonen en te blijven werken aan een evenwichtige en vervullende levensstijl.

Timestamp Chat GPT: 2023-06-03 – laatste wijziging: dv@CFC

Chatlink(s)

NKdeE Chalk Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus. De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema van Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’.

Die toewijzingen, waarover men eindeloos zou kunnen discussiëren, hebben m.i. minder belang dan de coherentie die je inhoudelijk en in je praktijk aan het kaartendeck als ‘levend, interactief denkkader’ (als evoluerend programma, dus) toekent en de beste manier om dergelijke coherentie te bereiken en staande te houden is door wat je verkrijgt/ontdekt in de praktijk consequent maar dynamisch en met de nodige openheid te volgen.

Het kan voor de kaartspelgebruiker wel interessant zijn om een bestaand kader aangereikt te krijgen en als bedenker/ontwerper van een Tarotspel kies je dan m.i. best voor ‘systemen’ die de tand des tijds al wat doorstaan hebben zodat het geheel aansluiting kan vinden bij de semantisch expliciete dan wel epigenetisch impliciet getransfereerde traditie (het ‘collectief onderbewuste’, of ‘het archetypische’ zoals men dat vaker noemt).

Al die ‘magische’ of ‘esoterische’ concordanties vallen overigens uiteindelijk, soms na eeuwen van ‘vijven en zessen’, als vanzelf in hun definitieve ‘stand’, een beetje zoals het balletje van een casino-roulette de vreemdste bokkesprongen maakt om uiteindelijk in het ene vakje te vallen waar het, voor de winnaar althans, ’thuis hoort’.

Maar in dit geval zijn we allemaal ‘winnaars: het betreft immers een taal-bepaald gegeven en de humane taal zoekt op elk moment ‘autonoom’ de grootst mogelijke coherentie op…

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.