Categorieën
101Aanroepingen asemic reading gedicht van de dag Grafiek lyriek

de klasse Zij

Zij murwt haar stralen in de plooien van de hel.
Zij smeedt de kilte in het woeden van haar nacht.
Zij scherpt haar vragen aan de snede van zijn zwaard.
Zij stoot zijn woorden af als korsten op haar pracht.

Zij schatert om de bonte schimmels van de nijd.
Zij maalt de onmin smalend om tot min en mond.
Zij braakt al klaarte voor de lust in leed begon.
Zij is al zon waar hij nog maneschijn bezong.

Zij slaat de armen om en lachend uit de kom.
Zij keert de aarde vruchtbaar voor haar zuchten om.
Zij breekt het ijs, ontsteekt het vuur en spettert zuur.

Zij schrijft het leven uit in minder dan een uur.
Zij draait haar wensen als een fishstick in hem om.
Het richt haar aan in u, zij is uw reinigende kuur.

noot: deze klasse is een onderdeel van het protocol benodigd voor een geldige lezing van de Aanroepingen en andere packages van de NKdeE lyrische codebibliotheken. Elk gebruik van de desbetreffende klasse in die pakketten instantieert, vervolledigt en/of overschrijft deze klasse of gebruikt haar methodes.

inputtekst 

dv 2019 – AR van ‘de klasse Zij’ – A4

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.