Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CHD

T: SKn- IT: 49 – H: ח

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

gedicht

het heeft geen naam

[moment 19]

13 november 2015. wanneer de avond valt (de avond valt), zal het haar (niet) ontkennen. bij ontstentenis van de geliefde (het ziet haar niet), ontstaat het beeld van de geliefde in de beweging wég van de geliefde. de verwachting overspoelt de gebrekkige ervaring met de ervaring van het verwachte. elke aarzeling is fataal want de tijd

tikt door: het zoenen van zonet wordt vager in seconden uitgeveegd, de scheve 1ik bezit een oude klok, bij het grof vuil gevonden op straat, die enkel functioneert als je ze scheef hangt. het binnenwerk zit lichtjes scheef in de kast gemonteerd, vandaar. ik zou ze vrij makkelijk kunnen repareren, maar dan is het ‘mijn scheven klok’ niet meer -dv@CHD klok verslikt zich in de tijd. alsmaar trager, verder weg verschuift het van het echte. slib sluipt in de stroom der letterlijke liefde. er is geen twijfel aan de pijn, de pijn van de twijfel

is onherroepelijk (het heeft geen naam). het leven stoot met klompen de oudste wonden van het leven open. de regen druist tegen de ramen: vreselijk dikke, oneetbare vliegen die de lege kamer van hun ruimte ontdoen.

het slagveld weerspiegelt de veldslag. in de waarheid van de wanhoop is het ontwaken verraad aan de molens van de wanhoop. het spreekt haar uit. zij is alsnog zijn toverwoord want ziedaar: de zon.

invoer 2015 (privé) – uitvoer 2020, rev. dv@CHD

over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

letter van de dag
de Hebreeuwse letter Cheet
journal intime

Publieke redactie met behulp van ChatGPT in de rol van proeflezer en redacteur van een serie teksten uit 2020. De teksten ontstonden aanvankelijk als neveneffect van het louter grafische programma ‘journal intime’.

Gevolgde werkwijze: ik reviseer eerst de tekst van 2020, geef die dan – soms maar niet altijd – ter evaluatie/correctie aan ChatGPT en besluit dan wat ik met hun suggesties doe om hier de voorlopig uiteindelijke versie te presenteren. De oorspronkelijke versie van 2020 verdwijnt in de archieven.

Op die wijze verken ik alvast de mogelijke rolverdelingen in de organisatie van het creatieve schrijven in de nabije toekomst.

jt89 – une existence délirante – TRAAG

Ondergedompeld in ‘desgana’ – Woelput

Jean Oury beweert vandaag in mijn lezing van zijn boek ‘Création et Schizophrenie’ dat het Catalaanse woord “desgana” (’tegenzin’) onvertaalbaar is. Wat hij eigenlijk bedoelt, is dat we de Franse vertalingen ervan niet op dezelfde manier kunnen gebruiken zoals Catalanen hun “desgana” hanteren. Geen enkele Franse variant van ‘à contrecœur’ kan ons de ruimte en het landschap bieden dat de Catalaanse depressie uitdrukt.

Hoewel dit geen origineel idee is, lijkt het me niet onzinnig om onze relatie tot onze moedertaal te vergelijken met hoe we ons tot de ruimte verhouden. In het landschap van onze moedertaal, ons thuisland, ons dorp, onze eigen kamers, streven we naar netheid en orde. We zijn erg kieskeurig over wat we willen horen of lezen. Vaak categoriseren we mensen onbewust in groepen om te vermijden op basis van bepaalde uitdrukkingen die ze gebruiken, omdat wij ‘dat nooit zo zouden zeggen’.

Onze taal is ons territorium: mensen die een voor ons onbekende taal spreken in de trein zijn storend, we proberen ze te vermijden, omdat hun betekenisloze gesprekken die voor hen belangrijk lijken, extreem irritant zijn. We aanvaarden ook maar met mate nieuwe elementen in ons taallandschap. Een overdaad aan leenwoorden is als storende nieuwbouw in onze vertrouwde wijk, enzovoort.

Sommige woorden creëren een eigen ruimte, een gevoel van afsluiting, een fundamentele conditie voor een goede werking van het modaliteiten-pentagram van Viktor Von Weinsäcker, het willen-moeten-mogen-kunnen-zullen in de mens als agens en pathens.
Ik heb, overigens, net eindelijk een correcte vertaling van het Duitse ‘sollen’ gevonden, al is onze gebiedende wijs met ‘zullen’ misschien wat verouderd. Hm, die vertaling is toch evident, ik herken ze, dus waarom vergat ik dat?

Hoe meer je Freud leest, hoe achterdochtiger je wordt. Freud lezen besmet je met het virus van zijn geniale inzichten. Voordat ik zijn werk daadwerkelijk las, had ik steevast een erg oneerbiedige opmerking over de grondlegger van de psychoanalyse klaarliggen: “Waarom schreef Freud boek na boek over kinderen die onbewust met hun vader of moeder willen vrijen en helemaal niets over ouders, voornamelijk mannen, die hun kinderen voor het leven beschadigen?” Het eerste geval kan inderdaad bij enkelen tot zware problemen leiden, het tweede is maatschappelijk een gigantisch probleem, dus de studie daarvan lijkt urgenter.

Het was slechts een boutade, maar nu ik die herlees, schaam ik mij er toch wat over: het doet geen recht aan zijn intenties.

Maar toch: heeft iemand Freud al volgens zijn eigen methoden aangepakt? Heeft Luce Irigaray dat niet gedaan? We moeten dat later nog controleren, want het is m.i. nodig om elke prominente systeemdenker op die manier te benaderen: Kant bekritiseren zoals Kant dat zou doen, Derrida deconstrueren, Freud en Lacan op de sofa leggen.

Mijn eerste indruk van Freud (na 40 bladzijden ‘Psychopathologie van het dagelijkse leven’) is dat hij een ongeneeslijk gedeprimeerde narcist lijkt te zijn die een heel systeem heeft bedacht om zijn meest banale gedachten in eindeloos dikke boeken van belang te voorzien, omdat het kleine Sigmunden zijn, zelfgenoegzame parels die zichzelf bevredigen. Het is maar een eerste indruk, maar het brengt de eerdere boutade wel weer in mijn gedachten.

Hoe dan ook, een onbewezen stelling van mij is dat elke succesvolle denkmethode een zwakke plek van de bedenker verbergt. Ik heb dat tot mijn schande bij mezelf moeten ontdekken, dus de stelling geldt ook voor minder getalenteerde denkers en dichters. Deze wijsheid komt tegenwoordig ook van de sociale media, waar je vaak slogans als ‘walk your talk’ of ‘practice what you preach’ hoort voordat je zelf iets kunt zeggen. Het is hoe dan ook een bruikbare waarheid.

Onze ergernis bewijst het: wat ons het meest ergert, waar we boos van kunnen worden, betreft vaak onze eigen fouten die we bij onszelf niet zien maar wel bij anderen opmerken, vooral als die ander een ouder is. Deze ergernis heeft het potentieel om ons zelfinzicht te vergroten. De ergernis die we voelen, weerspiegelt onze eigen tekortkomingen, waar we zelf moeite mee hebben.

In de puberteit richt deze ergernis zich op onze moeder of vader. Want we weten onbewust dat we dezelfde dingen doen als onze vader/moeder. Dit leidt tot kortsluitingen in onze logische circuits.

Later, als de storm is gaan liggen, volgen velen van ons enthousiast in de voetsporen van onze ouders of gaan juist de andere kant op, maar dat komt uiteindelijk op hetzelfde neer.

Hieruit volgt ook de mogelijkheid dat als de jonge Sigmunden, Immanuels of Jacques hebben ontdekt wat echt werkte in de omgang met de onaantastbare autoriteit van de dominante ouder, ze zich misschien net deze ‘methode’ hebben eigen gemaakt en uitgediept om te benutten in hun levenswerk. Maar omdat elk kind uiteindelijk veel van het gedrag van de ouder herhaalt, is het werk gebaseerd op die unieke methode, dat werk dat ondertussen is uitgegroeid tot een fenomenaal systeem, ook uitermate kwetsbaar voor net die benaderingswijze. Vandaar dus de suggestie van een Kritiek op de Zuivere Kant, een deconstructie van Derrida en een psychoanalytische doorlichting van de geschriften van Freud en Lacan.

Excuses voor deze ietwat onsamenhangende tekst, maar wie in de woelput van het Avondland is geboren, moet zich wagen aan het genot van het woelen. Onlangs noemde Trump Brussel een ‘hellhole’. Zo ver wil ik niet gaan, maar dit bevestigt wel het imago dat ons land elders kan hebben, zoals de dithyrambes van Baudelaire al suggereerden. Het zou goed zijn als we ons hiervan meer bewust worden, nietwaar?

Oh ja, ik vergat ‘zullen’ als correcte vertaling van het Duitse ‘sollen’, omdat ik moeite heb met gehoorzaamheid wanneer de bevelhebber vol zit met denkfouten en vooroordelen. Zelfs nu heb ik moeite om op te schrijven dat gehoorzaamheid in gedrag vaak de beste keuze is, zelfs als het moeilijk is om dat te accepteren.

Leren wordt moeilijk wanneer het over onszelf gaat.

invoer 2020 (archief), rev. dv@CHD – uitvoer ChatGPT@CHD, rev. dv@CHD (deze tekst)

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

bibliografie journal intime

ARTAUD 1947: Artaud, Antonin, Van Gogh le suicidé de la société, Gallimard, Paris, 2018, ISBN 978-2-07-076112-8

ARTAUD 1956: Artaud, Antonin, Oeuvres Complètes Tome I, Gallimard, Paris, 1956

BAKHTIN 1984: Bakhtin, Mikhael: Rabelais and His World (Iswolsky, Helene transl.), Bloomington 1984, ISBN 978-0-253-20341-0

BARTHES 1995: Roland Barthes, Oeuvres complètes vol. III , Paris: Seuil, 1995

BONNEFOIT 2013: Bonnefoit, Régine, Paul Klee. Sa théorie de l’art. Lausanne, PPur (Presses polytechnique et universitaires romandes), 2013 ISBN 978-2-88915-034-2

CHAUVIRÉ 2003: Chauviré Christiane, Phénoménologie et esthétique. Le mythe de l’indescriptible chez Wittgenstein dans Rue Descartes, nr 39, Wittgenstein et L’art (februari 2003), PUF

CHEVRIER 2019: Chevrier, Jean-François, Bernard Réquichot. Zones sensibles, Paris , Flammarion, 2019, ISBN 978-2-0814-4197-2

CV-P 2016 I: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. I: Thèse , Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CV-P 2016 II: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. II: Annexes et illustrations, Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CR 1973: Billot, Marcel (ed.), Bernard Réquichot. Bruxelles, La Connaissance, 1973 (Catalogue Raisonné)

FREUD 1989 I: Freud, Sigmund, Colleges inleiding tot de psychoanalyse . Inleiding tot de psychoanalyse 1/2, Boom Meppel Amsterdam, 1989

GREEN 2013: Green, Michael (vert. & red.), The Russian Symbolist Theatre. An Anthology of Plays and Critical Texts, Ardis, New York 2013.

KUSTERS 2014: Kusters, Wouter, Filosofie van de Waanzin, Lemniscaat, Rotterdam 2014

MORALES 2002 : Moralès, Gérald: La Poésie de Bernard Réquichot. De l’être à lettre, EFEdition, Paris 2002, ISBN 2-913786-13-8

MORALES 2010, Moralès, Gérald: L’écriture du réel. Pour une philosophie du sujet, Paris , Cerf, 2010, ISBN 978-2-204-09225-8

MURRAY 2014: Murray, Ros, Antonin Artaud, The Scum of the Soul, London, Palgrave Macmillan, 2014, ISBN 978–1–137–31057–6

OURY 1989, Oury, Création et schizophrénie, Paris, Gallimard 1989, ISBN 978-2-7186-0354-4

REQUICHOT 2002: Réquichot, Bernard: Écrits divers. Journal, lettres, textes épars, Faustus, poèmes, 1951-1961, Les Presses du réel, Dijon, 2002

VALERY I: Valery, Paul, Oeuvres Tome I, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1957

VALERY II: Valery, Paul, Oeuvres Tome II, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1960

collage 2.0
over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden2Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

i tjing hexagram van de dag
over de dagelijkse ‘I Tjing’ -routine

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing3een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen.

Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een interpretatie aanvankelijk eerder algemeen, maar nu meer specifiek in het licht van het Taoistische Neidan-systeem Basistekst die ik dan nakijk en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst.

Alle eventuele divinatorische informatie besloten in de I Tjing legging betreffen dus de daaropvolgende dag. Ik gebruik die info effectief als raadgeving in mijn dagelijkse beleving ervan.

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen hier en daar nog gereviseerd te worden en geven soms nog eerder weer hoe ik toen dacht en schreef, dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Panta rei…

klik op de titel om de uitleg te openen en sluiten

hexagram 49 (gé), “Omwenteling, verandering”

GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT

In de Neidan-traditie wordt “Kǔ” geassocieerd met het proces van innerlijke alchemie dat erop gericht is om de oude, beperkende aspecten van de geest en het lichaam te transformeren en te vernieuwen. Hier is een uitleg van Hexagram 49 vanuit een Neidan-perspectief:

Hexagram 49 – Kǔ (“Het oude afschaffen”) in Neidan:

Dit hexagram vertegenwoordigt een cruciale fase in het innerlijke alchemieproces. Net zoals het oude wordt afgeschaft om ruimte te maken voor het nieuwe, moeten we in ons innerlijke landschap oude patronen, overtuigingen en gewoonten loslaten die ons beperken en onze spirituele vooruitgang blokkeren. Dit symboliseert het proces van ‘ontmantelen’ en ‘herbouwen’ binnenin.

1. Het startpunt van verandering: Het hexagram begint met het loslaten van het oude. Dit betekent dat we bewust moeten worden van onze innerlijke belemmeringen, zoals negatieve emoties, ongezonde gewoonten en vastgeroeste denkpatronen. Deze bewustwording is als het pellen van een oude huid om ruimte te maken voor groei.

2. Overgang en overgangsfase: Na het loslaten van het oude, bevinden we ons in een overgangsfase. Dit kan een periode zijn van onzekerheid en innerlijke strijd terwijl we ons aanpassen aan de veranderingen. Hier is het belangrijk om geduldig en vastberaden te blijven, net zoals een rups zich in een cocon bevindt voordat hij een vlinder wordt.

3. Het integreren van het nieuwe: Naarmate we de oude aspecten afschaffen en de overgangsfase doorlopen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten, energieën en perspectieven. Dit is vergelijkbaar met het moment waarop een vlinder uit zijn cocon komt en zijn nieuwe vleugels uitspreidt. Het is een tijd van heropleving en hernieuwde kracht.

4. Het pad van innerlijke alchemie: Binnen de Neidan-traditie wijst Hexagram 49 op de noodzaak van voortdurende zelfcultivatie en innerlijke alchemie. Het proces van afschaffen en vernieuwen is cyclisch en gaat door naarmate we dieper in onze spirituele reis duiken. Het symboliseert het voortdurende streven naar zelfverbetering en het ontdekken van onze ware aard.

Kortom, vanuit een Taoïstisch Neidan-perspectief moedigt Hexagram 49 ons aan om bewust oude patronen en belemmeringen los te laten en ruimte te maken voor spirituele groei en transformatie. Dit is een continu proces van innerlijke alchemie dat ons dichter bij zelfrealisatie en harmonie met de kosmos brengt.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CHD middels de NKdeE account bij OpenAI

Chatlink

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

H A R U S M U Z E

129 – vogels vliegen niet, geen mens is humaan
134 – Het meer spiegelt vuur, het meer en de ziel
241 – wat niet is kan ook niet worden: ’t gebeurt
388 – de stem van god hoeft niets te bevelen
428 – het vereenzelvigt zich met personen
477 – zonder tijd is er geen eeuwigheid

revised & compiled by dv@CAQ

Tarotkaart van de dag
NKdeE Tesimonial Tarot Deck v.0.6 – RIDDER van ZWAARDEN – D

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was Ridder van Zwaarden (Knight of Swords).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith in opdracht van A.E. Waite en op de markt gebracht door de Rider Company.

Op de Smith-Waite versie van de Tarotkaart Ridder van Zwaarden zien we in profiel de heldhaftige ridder in harnas met open vizier op een wit paard dat in volle galop gaat van rechts naar links op de kaart. Het landschap toont een verder dor landschap in gele, oranje en rode tinten, met twee hoge bomen en hoekige witgrijze wolkenflarden tegen een heldere hemel die een beginnende storm suggereren. Enkel de voorste helft van het paard is zichtbaar, met de voorpoten en de kop naar voren gericht. Het paard draagt een lichtblauwe teugelband met een geel vlindermotief. De ridder zit stevig in het zadel met zijn linkerbeen gestrekt, gehuld in een rode mantel met een lichtblauw vogelmotief en een pluim op zijn helm. In zijn rechterhand houdt hij een opgeheven zwaard vast, terwijl hij met zijn linkerhand de teugels van het paard vasthoudt. De signatuur van Smith staat rechtsonder, half verheven boven het landschap.

De Ridder van Zwaarden vertegenwoordigt moed, daadkracht en intellectuele kracht. Het beeld van de ridder die met volle snelheid voorwaarts galoppeert, symboliseert vastberadenheid en vastbeslotenheid om obstakels te overwinnen. Het zwaard in zijn hand staat voor de kracht van het intellect en de macht van de rede. Deze kaart moedigt aan om recht op het doel af te gaan, problemen direct aan te pakken en niet bang te zijn om confrontaties aan te gaan.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan de Ridder van Zwaarden worden geassocieerd met de Sefirah Geburah in de Levensboom van de Kabbala. Geburah staat voor strengheid, gerechtigheid en moed. De Ridder van Zwaarden belichaamt deze eigenschappen en vertegenwoordigt de kracht om obstakels te overwinnen en uitdagingen het hoofd te bieden. Het is een kaart van actie en vastberadenheid, die aanspoort om onze wilskracht te gebruiken en niet terug te deinzen voor moeilijkheden.

Vanuit een Theosofisch perspectief symboliseert de Ridder van Zwaarden de menselijke wilskracht en het vermogen om de geest te beheersen. Het zwaard vertegenwoordigt het denkvermogen en de kracht van het mentale vlak. Deze kaart herinnert ons eraan om onze gedachten en overtuigingen te onderzoeken en bewust te zijn van de kracht die we hebben om onze realiteit vorm te geven. Het spoort aan om moedig te zijn in het uiten van onze waarheid en om vastbesloten te handelen in overeenstemming met onze intellectuele inzichten.

Samenvattend symboliseert de Ridder van Zwaarden moed, daadkracht en intellectuele kracht. Het beeld van de ridder die met volle snelheid voorwaarts galoppeert, staat voor vastberadenheid en vastbeslotenheid om obstakels te overwinnen. Vanuit een spiritueel perspectief herinnert deze kaart ons eraan dat we de kracht hebben om moeilijkheden het hoofd te bieden en obstakels te overwinnen door gebruik te maken van onze wilskracht en intellectuele vermogens.

Kaartinfo: ChatGPT 3.5 + dv, versie: 0.1
Finale output ChatGPT 3.5: 2023-07-08
Laatste wijziging: dv@CGH

chatlink(s)
NKdeE Bibliografie Tarot

Deze werken consulteer ik om de info van ChatGPT te fact-checken

 • BANSHAF 1998: Banzhaf, Hajo, De Tarot. Het Grote Levensavontuur, Amsterdam, 1998, ISBN 90 637 8394 9
 • BUTTER 1986: Butter, Maureen: De Tarot als synthese van westerse mystiek, Deventer 1986, ISBN 90 202 3845 5
 • DECKER 2002: Decker, Ronald & Dummett, Michael: A History of the Occult Tarot, Richmond 2019 (re-ed.), ISBN 9780715645727
 • FARLEY 2009: Farley, Helen: A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism, London-New York 2009, ISBN 9781848850538
 • KAPLAN 1997 : Kaplan, Aryeh: Sefer Yetsirah. The Book of Creation In Theory and Practice. Revised Edition, San Francisco 1997, ISBN978-0-87728-855-8
 • POLLACK 1997: Pollack, Rachel: Seventy eight degrees of wisdom. A book of Tarot. Revised with a New Preface, Dublin 1997 ISBN 978-0-7115-3572-1
 • PLACE 2005: Place, Robert M.: The Tarot. History, Symbolism, and Divination, New York 2005, ISBN 1-58542-349-1
 • TON 2001: Ton, Jan: Beeld van Tarot, volledig herziene versie, Hilversum 2001, ISBN 90 73140 63 3
 • WAITE 1910: Waite, A.E.: The original Rider Waite. The Pictorial Key to the Tarot. An illustrated Guide, Rider -Penguin, London 2021, ISBN 9781846047244

noot: Deze bibliografie wordt gaandeweg aangevuld met historisch belangrijke werken, hedendaagse academische studies en werken die naar mijn aanvoelen getuigen van een levende en ernstige Tarotpraktijk. Dat laatste betreft dus een louter subjectieve, en erg contingent bepaalde keuze van mij, dv, uit de schier onverwerkbare massa aan bestaande Tarot-publicaties. Of een bepaald werk al dan niet is opgenomen in deze bibliografie impliceert verder geen enkel waardeoordeel van schrijver dezes.

ChatGPT TAROT prompt

Om tot een basistekst te komen die ik vervolgens bewerkte gebruikte ik de ‘prompt’ hieronder die in overleg met ChatGPT werd en verder wordt ontwikkeld.

Een prompt is hoe je de chatbot een vraag stelt. De uitvoer die u krijgt kan verschillen van wat ik kreeg, daar ChatGPT 3.5 ook de context van onze conversatie(s) gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. Zo geef ik ChatGPT ook telkens een voorbeeld mee van hoe ik de vorige kaart bewerkte en geef ik zoveel ik kan feedback vanuit mijn lectuur en wat ik waarneem.

ChatGPT ‘ziet’ immers niet wat er op de kaart staat afgebeeld maar maakt een eigen synthese van de beschrijvingen in het trainingsmateriaal. Een correcte, objectieve beschrijving van de wat er staat afgebeeld is dan ook cruciaal als feedback. En uiteraard is ook wat ik lees bij vanuit de praktijk van anderen van grote waarde voor het leerproces.

# Beschrijf de Smith-Waite-versie van de Tarotkaart [kaartnaam] in 5 alinea's in het Nederlands. 
 # Eerste alinea: beschrijf wat er te zien is op de kaart. 
 # Tweede alinea: wat de kaart vertegenwoordigt. 
 # Derde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Kabbalistisch perspectief. 
 # Vierde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Theosofisch perspectief. 
 # Vijfde alinea: samenvatting en conclusie.

voor de kaarten uit de Kleine Arcana komt daar nog bij:

# Gebruik in deze versie alstublieft zo goed als het kan genderneutrale taal wanneer u verwijst naar de menselijke figuren die op de kaart worden afgebeeld.
NKdeE Chalk Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus.

De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema gebaseerd op de zgn. Gra-versie van de Sefer Yetzirah4op deze Wikipediapagina wordt de Bahir-versie van de Levensboom weergegeven dat licht verschilt in de schematische weergave van de Levensboom zoals de gezaghebbende Kabballist Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’ dat opstelde. Ter wille van de coherentie wisselde ik de letters Zajien en Hee wel van plaats in dat traditiegetrouwe schema.

Die toewijzingen, waarover men eindeloos zou kunnen discussiëren, hebben m.i. minder belang dan de coherentie die je inhoudelijk en in je praktijk aan het kaartendeck als ‘levend, interactief denkkader’ (als evoluerend programma, dus) toekent en de beste manier om dergelijke coherentie te bereiken en staande te houden is door wat je verkrijgt/ontdekt in de praktijk consequent maar dynamisch en met de nodige openheid te volgen.

Het kan voor de kaartspelgebruiker wel interessant zijn om een bestaand kader aangereikt te krijgen en als bedenker/ontwerper van een Tarotspel kies je dan m.i. best voor ‘systemen’ die de tand des tijds al wat doorstaan hebben zodat het geheel aansluiting kan vinden bij de semantisch expliciete dan wel epigenetisch impliciet getransfereerde traditie (het ‘collectief onderbewuste’, of ‘het archetypische’ zoals men dat vaker noemt).

Al die ‘magische’ of ‘esoterische’ concordanties vallen overigens uiteindelijk, soms na eeuwen van ‘vijven en zessen’, door veelvuldig gebruik als vanzelf in hun definitieve ‘stand’, een beetje zoals het balletje van een casino-roulette de vreemdste bokkesprongen maakt om uiteindelijk in het ene vakje te vallen waar het, voor de winnaar althans, ’thuis hoort’.

Maar in dit geval zijn we allemaal ‘winnaars: het betreft immers een taal-bepaald gegeven en de humane taal zoekt op elk moment ‘autonoom’ de grootst mogelijke coherentie op…

dv@CHB

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.