Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #366

22B66

366 – het rot van god roteert in gouden monden

hexagram 63 – 既濟 (jì jì) – “Na de Voleinding”

de HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakel, het Beginsel van een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

input

https://dirkvekemans.be/2018/09/07/harusmuze-82/

commentaar

religieus gedrag verdwijnt niet met de verbeurdverklaring van het sacrale, het doet wat elk gedrag doet wanneer het zich verhinderd ziet in de ‘vrije uitloop’: het muteert.

het muterende gedrag zal alle verhinderde functies pogen over te schrijven naar bewegingen binnen het aanvaardbare. simultaan zal de expressie van het gedrag, het uiterlijke worden gerecupereerd en, hoewel het nu geheel ontdaan is van de eigenlijke functie, worden geclaimd als rechtvaardiging voor de toeëigening van de lonende routine van het afgestorven gedrag.

de patriarchale auteursfunctie, bijvoorbeeld, berustte gans op de aardse distributie van de goddelijke ‘auctoritas‘. als bij een woekerende klimop tegen de gevels van onze samenlevingen zijn de hoofdtakken daarvan bij de wortel doorgeknipt. gezien de omvang van de woeker duurt het wel wat, maar au fond gaat de verrotting vanaf dan vrij snel.

daar waar de wildgroei geïnstitutionaliseerd is, lijkt zij aanvankelijk nog verder te kunnen floreren. ten slotte is er zoveel bloedgeld doorgepompt dat er wel enige vorm van autonome werking is ontstaan. we denken aan onze universiteiten bv, die zich als een duizendkoppig monster in het bedrijfsleven hebben geënt, en nu de culturele gezagsbasis verdwenen is, op eender welke wijze aan bloed tracht te komen. de rotte slierten gezagsspraak floreren dan in gouden monden.

de kwantitatieve reductie van elke kwaliteit die deze ‘organen’ ooit bezaten is meteen argument voor haar fundering als auto-recursief gezag: “wij zijn universiteit omdat we universiteit zijn”. bij onze schrijverkens is de kous even rap af: “wij zijn auteur omdat wij auteur zijn”.

elke bevraging daarvan kan enkel als aanval worden geïnterpreteerd. so it goes: cirkelredeneringen zijn nu eenmaal latent vicieus, en vol-kwaadaardig bij detectie.

soit: de autonomisering van restprocessen is dus typerend voor elke verrotting. zulks continueert tot gans het ‘lijf’ aldus verteerd is en het geheel teruggebracht is tot nutriënten voor andere organismen. lang duurt het nooit.

weet: het is niet ongewoon bij verrotting van een lijk dat men soms denkt de persoon nog zien te bewegen. het betreft dan meestal, verschuivingen, inwendige verzakkingen, die een erger stadium van het rot prepareren.

scève

Pictura of Scève, Maurice: Délie (1544): CELE EN AULTRUY CE QU'EN MOY JE descouvre.
Embleem XLI – Leda & le Cygne – motto: ‘Cele en aultruy ce qu’en moy je decouvre’

Nier ne puis, au moins facilement,
Qu’Amour de flamme estrangement diverse
Nourry ne m’aye, & difficilement,
Veu ceste cy, qui toute en moy converse.
Car en premier sans point de controverse
D’un doulx feu lent le cueur m’atyedissoit
Pour m’allaicter ce pendant qu’il croissoit,
Hors du spirail, que souvent je luy ouvre.
Et or craingnant qu’esventé il ne soit,
Je cele en toy ce, qu’en moy de descouvre.

r.6: atyedissoit: ‘maakte lauw’
r.8: spirail = soupirail, luchtkoker

Geef een reactie

NL EN FR RU ZH-CN AM
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.