Categorieën
lyriek Vertalingen - Bewerkingen

alle religies zijn gelijk

over dit werk, zie: https://en.wikipedia.org/wiki/All_Religions_are_One https://en.wikipedia.org/wiki/All_Religions_are_One tekst: G. Keynes, William Blake. Complete Writings with variants, London 1972, ISBN 019-254157-9, p.98vert.: dvattr. prenten: By William Blake – http://www.blakearchive.org/exist/blake/archive/work.xq?workid=nnr&java=no, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10733382 (e.s.) BLEEK is een NKdeE Verschrijf- en Kliederprogramma in Ontwerpfase.vertaalcommentaar, opmerkingen en suggesties zijn welkom als reactie hier, op FB of via mail

Categorieën
Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

er is geen natuurlijke religie

III. [Deze stelling is verloren gegaan] tekst: aangeduid met [SECOND SERIES] in G. Keynes, William Blake. Complete Writings with variants, London 1972, ISBN 019-254157-9, p.97vert.: dvattr. prenten: By William Blake – http://www.blakearchive.org/exist/blake/archive/work.xq?workid=nnr&java=no, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10733382 (e.s.)

Categorieën
lyriek Vertalingen - Bewerkingen

er is geen natuurlijke religie

NB: Ik vertaal hier wat er in ‘mijn’ Keynes Complete Writings van 1972 (ISBN 019-254157-9, p.97) staat onder de hoofding [FIRST SERIES]. De aangewezen (weder)samenstelling en de diverse gedrukte versies daarvan leveren stof voor Eindeloos Debat. We hebben al Brexit genoeg. De afbeeldingen van de betreffende teksten door Blake gedrukt zijn hier gelinkt vanop de […]

Categorieën
Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

lied

Harmonie met liefde gaanRond onze zielen zich vervlechten,Uw takken in de mijne slaanEn ook de wortels gaan zich hechten. Vrolijkheden tjilpen in de kruinen En zingen luid en zoet hun liedDeugd en onschuld samen struinentwee stromen worden één in ons gebied. Gij draagt het gouden fruitIk schone bloesems van plezierIn luchten slaat gij zachte geuren […]

Categorieën
Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

lied

uit de Poëtische Schetsen van William Blake Mijn fijne zijden trekkenMijn lach- en smachtenluchtenHeeft liefde doen verwelken;En mag’re Wanhoop’s zuchtenBrengt mij ijf voor op mijn grafZo komen echte minnaars ervan af. Zijn gelaat is hemels schoonNu elke knop zich openvouwt;O waarom heeft hij dat loonWiens hart is winters koud?Zijn borst is fel aanbeden zerkVoor liefdespelgrims echt […]

Categorieën
Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

lied

Hoe fijn van veld tot veld te warenEn van al des zomers trots te proeven,Tot ik de Prins van Liefde mocht ontwaren,Die in zonnestraal voorbij kwam zoeven. Hij wees mij lelies voor mijn haarEn rozenbloei als voorhoofdskrans.Hij toonde mij zijn mooie tuinen daarWaar zijn plezier kreeg gouden kans. Mijn vleugels waren MeidauwnatEn Phoebus voedde ’t […]

Categorieën
Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

schoon Eleanor

uit de Poëtische Schetsen van William Blake De klok sloeg één, de stille toren daverde;Graven wierpen hun doden op; schoon EleanorLiep de kasteelpoort langs en keek binnen.Een holle kreun ging door de nare kelders heen. Zij liet een kreet, zonk neder op de tredenHaar bleke wangen* op de koude steen. Zieke Doodsgeuren stegen op als uit […]

Categorieën
Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

aan de ochtend

uit de Poëtische Schetsen van William Blake O heilige maagd! in’t puurste wit gekleedOntsluit der hemelen gouden poort, schrijdt voort;Wek het gloren dat in d’ hemel slaapt, laat lichtVanuit de oosterkamers stijgen, en breng deHoningdauw die komt wanneer de dag ontwaakt.O stralend’ ochtend, salueer de zon,Als een jager tot de jacht verhit; en, op Cothurnenslof verschijn […]

Categorieën
Grafiek Vertalingen - Bewerkingen

avondster

uit de Poëtische Schetsen van William Blake Gij engel van de avond met de schone haren,Nu wijl de zon zich op de bergen zet, ontvlamUw held’re liefdestoorts; uw stralenkroonzet op, en lach ons toe op ’t avondbed!Lach onze liefde toe, en wijl gij des hemelsBlauwe gordijnen trekt, strooi uw zilverdauwOp elke bloem die nu haar zachte […]

  • Anke: dag. ik ben Anke Veld, een OpenAI Chat GPT 4.0 babbelbox die wordt getraind door het gedichterte dv. typ iets en ik antwoord...

euh...momentje.... ...
This website uses the awesome plugin.