Categorieën
lyriek Vertalingen - Bewerkingen

er is geen natuurlijke religie

NB: Ik vertaal hier wat er in ‘mijn’ Keynes Complete Writings van 1972 (ISBN 019-254157-9, p.97) staat onder de hoofding [FIRST SERIES]. De aangewezen (weder)samenstelling en de diverse gedrukte versies daarvan leveren stof voor Eindeloos Debat. We hebben al Brexit genoeg. De afbeeldingen van de betreffende teksten door Blake gedrukt zijn hier gelinkt vanop de Engelstalige Wikipediapagina over deze teksten

There is No Natural Religion copyG c1794 a1.jpg
De Auteur & Drukker W Blake
TNNR Series b Plate 2 (Title page) - 1794 version.jpg
ER IS GEEN NATUURLIJKE RELIGIE
TNNR Series a Plate 3 (Argument) - Alternate colouring.jpg
Het Argument. De mens heeft enkel door opvoeding enige notie van morele geschiktheid. Volgens de Natuur is hij slechts een natuurlijk orgaan onderworpen aan het Gevoel.
TNNR Series a Plate 4 (I).jpg
I. De mens kan volgens de natuur enkel Waarnemen door zijn natuurlijke of lichamelijke organen.
TNNR Series a Plate 5 (II).jpg
II. Het redelijk vermogen van de mens kan enkel vergelijken en oordelen over wat hij reeds heeft waargenomen.
TNNR Series a Plate 6 (III).jpg
III. Op basis van een waarneming van slechts 3 zintuigen of 3 elementen kan niemand een vierde of vijfde afleiden.
TNNR Series a Plate 7 (IV).jpg
IV. Niemand zou iets anders dan natuurlijke of organische gedachten kunnen hebben wanneer hij enkel organische waarnemingen had.
TNNR Series a Plate 8 (V).jpg
V. De verlangens van de mens zijn beperkt door zijn waarnemingen, niemand kan verlangen wat hij niet heeft waargenomen.
TNNR Series a Plate 9 (VI).jpg
VI. De verlangens en waarnemingen van de mens, zijn, wanneer zij door niets anders dan de zintuigen onderwezen worden, beperkt tot zintuiglijke objecten.
TNNR Series b Plate 10 (Conclusion).jpg
Conclusie. Ware het niet voor de Poëtische of Profetische figuur, dan zou het Filosofische en Empirische dra de maatstaf van alle dingen worden & stil staan, niet in staat iets anders te doen dan steeds weer dezelfde saaie kringloop te herhalen.

BLEEK
is een NKdeE Verschrijf- en Kliederprogramma in Ontwerpfase.
vertaalcommentaar, opmerkingen en suggesties zijn welkom als reactie hier, op FB of via mail

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.