Categorieën
lyriek Vertalingen - Bewerkingen

alle religies zijn gelijk

over dit werk, zie: https://en.wikipedia.org/wiki/All_Religions_are_One

Een Roepende Stem in de Woestenij
ALLE RELIGIES ZIJN GELIJK
Argumentatie. Aangezien de ware methode tot kennis de ervaring is, moet de ware faculteit van het kennen wel de faculteit zijn die ervaart.
Deze faculteit behandel ik hier.
1ste Principe. Dat het Poëtische Genius de ware Mens is, en dat het lichaam of de uiterlijke vorm van de Mens afgeleid is van het Poëtische Genius. Evenzo dat de vormen van alle dingen afgeleid zijn van hun Genius, dat door de Ouden Engel & Geest en Demon werd genoemd.
2de Principe. Zoals alle mensen gelijk zijn in uiterlijke vorm, zo (en met dezelfde oneindige verscheidenheid) zijn zij allen gelijk in het Poëtische Genius.
3de Principe. Niemand kan vanuit zijn hart denken, schrijven of spreken zonder de waarheid te betrachten. Dus alle stromingen in de Filosofie komen van het Poêtische genius en zijn aangepast aan de zwakten van elk individu.
4de Principe. Zoals niemand het onbekende kan ontdekken door in gekend terrein te reizen, zo kan de Mens van reeds verkregen kennis, niet meer kennis verwerven: daartoe bestaat er een universeel Poëtisch Genius,
5de Principe. De Religies van alle Naties zijn afgeleid van de receptie door elke Natie van het Poëtische Genius, dat overal de Profetische Geest genoemd wordt.

6de Principe. De Joodse en Christelijke Testamenten zijn een originele afleiding van het Poëtische Genius; dit is noodzakelijkerwijs zo door de beperkte aard van het lichamelijk gevoel.
7de Principe. Zoals alle mensen gelijk zijn (maar oneindig verscheiden), zo ook alle Religies & hebben zij, zoals alle gelijken, één bron.
De ware Mens is de bron, en dat is het Poëtische Genius.

https://en.wikipedia.org/wiki/All_Religions_are_One

tekst: G. KeynesWilliam Blake. Complete Writings with variants, London 1972, ISBN 019-254157-9, p.98
vert.: dv
attr. prenten: By William Blake – http://www.blakearchive.org/exist/blake/archive/work.xq?workid=nnr&java=no, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10733382 (e.s.)

BLEEK 
is een NKdeE Verschrijf- en Kliederprogramma in Ontwerpfase.
vertaalcommentaar, opmerkingen en suggesties zijn welkom als reactie hier, op FB of via mail

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.