Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (8/8)

En Mnetha haastte zich tot bij hen aan de poort van de lage tuin. “Sta stil, of krijg van mijn boog de dood scherp gevleugeld in uw oog!” Tiriël stond stil en sprak: “Welke zachte stem dreigt er met zulke harde zaken?Breng mij bij Heer en Habbe, ik ben Tiriël koning van het Westen.”En Mnetha […]

Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (7/8)

Luide jammerend leidde zij hem over bergen en schrikbarende dalen,Tot zij ter eventij bij de grotten van Zazel kwamen.Vanuit de grotten kwamen Zazel en zijn zonen aangelopen. Toen ze zagenDat hun tiran nu blind was, en hoe zijn dochter hem jammerend begeleidde,Lachten ze spottend. Er wierpen er stenen en vuil toen ze passeerden.Maar als dan […]

Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (6/8)

En Hela leidde haar vader door de stilte van de nacht,Verdwaasd, stil, tot het ochtendgloren aan de lucht ontsproot. “Nu, Hela, nu kan ik met plezier bij Heer en Habbe gaan verwijlen,“Nu de vloek al die schuldige zonen schoon en weg zal vreten.“Dit is de juiste, klare weg,; ik weet het door de klank die“Onze […]

Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (5/8)

5. En de oude Tiriël stond op en sprak: “Waar kan de donder slapen?“Waar kan hij zijn schrikwekkend hoofd verbergen? en zijn snelle vurige “Dochters, waar bergen zij hun vuurvleugels en de terreur van hun haar?“Aarde, zo stamp ik in uw boezem! wek de aardschok uit zijn hol, dat hijOns zijn donker vlammengelaat doorheen de […]

Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (4/8)

Over lastige heuvels vervolgde de blinde zijn eenzame weg.Voor hem was dag en nacht gelijk: troosteloos en donker;Maar hij was nog niet ver of Ijim kwam uit het bos naar hem,aan de rand van het bos op een donkere en verlaten weg. “Wie zijt gij, oogloze miezer, die zo de leeuw zijn weg verspert?“Ijim zal […]

Categorieën
Grafiek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (3/8)

Ze zaten samen te eten en Heer en Habbe glimlachten naar Tiriel. “Gij zijt een zeer oude man, maar ik ben ouder dan gij.“Waarom is uw hoofd zo kaal en waarom uw gezicht zo donker? “Mijn haar is heel lang, mijn baard bedekt gans mijn borst.“God zegene uw erbarmelijk gezicht, uw rimpels te tellen zou […]

Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (2/8)

2. Hij dwaalde dag & nacht: voor hem was ‘t even donker dag of nacht.De zon voelde hij, maar de klare maan was hem een nutteloze schijf:Over bergen & door dalen van ellende dwaalde de oude blinde man, tot hij die allen leidt, hem hier bracht, in de vallei van Heer. En Heer en Habbe […]

Categorieën
asemic reading BLEEK debuut Grafiek lyriek

een memorabele fantasie

Naia de Fontontennimf werd op een nachtZo diep door zware Dram doorboordDat heel het Zijn in ’t zwarte Gat verdween. Sindsdien wil niemand nog te dichtBij Naia zijn. inputs: The Sea of Time and Space (Vision of the Circle of the Life of Man)† BLEEK is een NKdeE Verschrijf- en Kliederprogramma in Ontwerpfase. vertaalcommentaar, opmerkingen en suggesties […]

Categorieën
lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (1/8)

En Oude Tiriël stond voor de Poort van zijn mooie paleis [*]Met Myratana, eens Koningin van alle westelijke vlakten;Maar zijn ogen stonden donker nu & zijn vrouw gleed weg in de dood.Zij stonden voor hun eens zo heerlijke paleis & aldus verhief de oudeTiriel zijn Stem opdat zijn zonen aan hun poort hem horen zouden: […]

This website uses the awesome plugin.