Categorieën
Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

er is geen natuurlijke religie


TNNR Series b Plate 1 (Frontispiece).jpg
TNNR Series b Plate 2 (Title page).jpg
ER IS GEEN NATUURLIJKE RELIGIE
I. De menselijke waarneming is niet beperkt tot de zintuigen; de mens neemt meer waar dan het gevoelen kan ontdekken (hoe scherp dat ook is)
TNNR Series b Plate 4 (II).jpg
II. De Rede, of de ratio van alles wat we al gekend hebben, is niet dezelfde die ze zal zijn wanneer we meer kennen

III. [Deze stelling is verloren gegaan]

TNNR Series b Plate 6 (IV).jpg
IV. Het beperkte wordt verafschuwd door de eigenaar ervan. Hetzelfde saaie rondje zou, zelfs voor een universum, al snel een molen met gecompliceerde wielen worden
TNNR Series b Plate 7 (V).jpg
V. Als het vele, eens het eigendom is, hetzelfde wordt als het weinige is ‘Meer! Meer!’ de roep van een dwalende ziel: minder dan Alles kan de Mens nooit voldoening geven.
TNNR Series b Plate 8 (VI).jpg
VI. Wanneer iemand kan verlangen wat hij nooit kan bezitten, zal wanhoop zijn eeuwige deel zijn.
TNNR Series b Plate 9 (VII).jpg
VII. Aangezien het verlangen van de Mens Eindeloos is, is het bezit Eindeloos, & hijzelf Eindeloos
TNNR Series b Plate 11 (Application).jpg
Toepassing. Hij die het Oneindige in alle dingen ziet, ziet God. Hij die alleen de Ratio ziet, ziet slechts zichzelf.
TNNR Series b Plate 12 (Therefore).jpg
Om die reden. God wordt zoals wij zijn, opdat wij zouden kunnen worden zoals hij is.

tekst: aangeduid met [SECOND SERIES] in G. Keynes, William Blake. Complete Writings with variants, London 1972, ISBN 019-254157-9, p.97
vert.: dv
attr. prenten: By William Blake – http://www.blakearchive.org/exist/blake/archive/work.xq?workid=nnr&java=no, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10733382 (e.s.)

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.