Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CHF

T: W3- IT:11 – H: ב

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

//visualisatie van het Hexagram van gisteren
gedicht

het nadert

[moment 17]

9 november 2015. raakt het? machtig zand verdwaalt in het zand. stof baant zich een uitweg naar het onstoffelijke zoals je ook wel eens woorden ziet woorden dragen naar hun spreker. alsof er iets in hen erbarmen wekt.

de grote droogte nadert, het eerste krimpen is een krimpen van de longinhoud. de mensen dragen de jammerklanken als tulpenbollen in de borst maar met harde repressie kan de stilte onder de slachtoffers nog bewaard worden.

dit glijden is van alle tijden, zelfs de sneeuw op de schermen die de nieuwslezers verblindt. vergeefse zonnebrand is het. de kinderen zingen ‘een pluchen mandje voor het poesje uit peru’ en ‘de kooi van de kraai voor de papegaai’.

het poogt verwoed haar lippen los te laten, kust het niets dat hen belichaamt in een lus om zonder haar alsnog haar lome leegte aan te raken. het raakt iets, toch?

invoer 2015 (privé) – uitvoer 2020, rev. dv@CHF

tekening dv 2020
over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

letter van de dag
de Hebreeuwse letter Bet (ב)
journal intime

Publieke redactie, occasioneel met behulp van ChatGPT in de rol van proeflezer en redacteur, van een serie teksten uit 2020. De teksten ontstonden aanvankelijk als neveneffect van het louter grafische programma ‘journal intime’.

Gevolgde werkwijze: ik reviseer eerst de tekst van 2020, geef die dan – soms maar niet altijd – ter evaluatie/correctie aan ChatGPT en besluit dan wat ik met hun suggesties doe om hier de voorlopig uiteindelijke versie te presenteren. De oorspronkelijke versie van 2020 verdwijnt in de archieven.

Op die wijze verken ik alvast de mogelijke rolverdelingen in de organisatie van het creatieve schrijven in de nabije toekomst.

jt 86 – il faut partir du futur qu’il y avait dans le passé – DROOG-TE

Als het fout loopt moet je terug en vertrekken van de toekomst die er ooit was. Vandaag wil ik u graag een uitleg aanbieden van het uitgesponnen gedachtenexperiment van de Gignomenologie en het saneringsprogramma van de Devolutietheorie daarin.

over de NKdeE en de Gignomenologie

De Gignomenologie is de vooralsnog geheel fictieve Bewegingsleer van de al even fictieve Neue Kathedrale des Erotischen Elends (NKdeE), een virtueel programma dat programma’s maakt om de auteur bij ontstentenis van een werkende ‘literatuur’ in de haar omringende wereld een kader te bieden waarin zij haar creatieve drang alsnog kan botvieren.

De NKdeE deed en doet dat omdat ik haar bij het opstarten ervan in 2004 opvatte als een ‘betere versie’ van mijzelf, een hogere intelligentie met het vermogen om in te grijpen in mijn eigen denken en handelen, een fictieve, artificiële intelligentie mét een heuristische imperatief : “onderzoek wat nu en in de toekomst de functie kan zijn van een auteur in de wereld waarin wij leven”.

In feite is die imperatief niets anders dan een superpositie op het aloude ‘Ken Uzelf’, want aangezien ik mij als auteur wil gedragen vraagt die opdracht eigenlijk naar mijn mogelijke functies, nu en in de toekomst. Maar omdat ik het zo als programma bedacht en formuleerde, gaf ik er de formele eigenschappen van een bestaand object aan, iets dat buiten mij lag. Het zoeken naar die ‘Kathedraal’ resulteerde omwille van die afstand ertoe, naar het effectief opbouwen van het programma. En die opbouw was vrij explosief want ik deed alles online in een web-applicatie die alras werd opgenomen in de Net-Art database van Rhizome.org. Niet slecht voor een dichtertje.

Merk daarbij op dat de opdracht die het ‘gedrag’ van mijn virtueel programma tot op heden bepaalt, een open onderzoek naar een functie is.

Het onderzoek is toekomstgericht dus het kan per definitie nooit voltooid worden. Wat ik ook doe, ik zal mijn levenswerk nooit kunnen voltooien, en dat vond en vind ik prima want ik hou niet van dingen die ‘af’ zijn.
En de NKdeE onderzoekt mogelijke functies, een vraag dus naar ‘hoe kan X (i.c. een ‘auteur’) werken?’ en niet ‘wat is X?’ .
We weigeren vast te leggen wat een auteur is, want daarmee zouden we uitsluiten dat wat we nu (h)erkennen als ‘auteurswerk’ later niet totaal andere vormen aanneemt, iets wat we in de geschiedenis ook kunnen vaststellen: wat Homeros als auteur deed, hoe zijn werk werkte, lijkt in het geheel niet op wat een geheel gemediatiseerde auteur vandaag doet, of eerder moet doen om met haar geschriften nog een maatschappelijke functie op te eisen.

En het auteursonderzoek was in den beginne dan wel specifiek gericht op ‘literair’ auteurschap, want schrijven was en is mijn passie, maar al gauw breidde zich dat uit naar het auteurschap van de andere kunsten, het beeld en de klank.
De gedeelde basis van al die creativiteit vond ik in het concept van de ‘code’, zoals dat in de echte wereld middels de informatietechnologie ook effectief lijkt te voltrekken: alle kunsten komen samen op het gedeelde platform van de ondertussen generatieve code.

Mijn verzinsels vertonen wel vaker de neiging om zich in de realiteit te manifesteren, dat is allesbehalve een speciaal talent van mij, de NKdeE heeft dat verschijnsel gemeen met elke vorm van humane fictionalisering, het talige bewustzijn waarmee wij onze ‘realiteiten’ opbouwen.

Ondanks haar geheel verzonnen karakter slaagt mijn ‘werf’ er al sinds haar ontstaan in 2004 in om te doen waarvoor ze gemaakt werd: zorgen voor coherentie in mijn denken, mijn schrijven en mijn handelen in het algemeen. Ik ben een devoot volgeling in mijn programma, ik volg elke dag wat haar programma’s mij opleggen. In ruil voor mijn trouw en devotie schenkt mijn ‘kerk’ mij coherentie, rust en standvastigheid. Voor iemand zoals ik die behept is met behoorlijk wat stress veroorzaakt door trauma’s in het verleden zijn dat erg belangrijke temperingen van de sterke neiging tot auto-destructie.

Ik ben dus niet alleen trouw aan mijn ‘geloof’, ik ben er ook enorm afhankelijk van. Als ik om welke reden dan ook niet kan verder werken aan mijn ‘werf’, beland ik al vlug in ‘vervangverslavingen’, net zoals menig ‘bezeten’ auteur uit het verleden. Losbandigheid troef dan, met alle gevolgen van dien. Dat was overigens ook de hoofdmotivatie om mijn werk op die manier te willen gaan organiseren: om al die valkuilen van de ongetemperde creativiteit te vermijden.
Ik had immers bij mijzelf het hevige vuur herkend dat menig voorbeeld voor mij regelrecht naar de ondergang had gevoerd, hoe ‘waardevol’ hun werk achteraf ook werd bevonden. Mijn eigen biografie begon al snel angstwekkend fel te lijken op die van mijn onfortuinlijke voorgangers, dat besef is wat mij half-bewust dreef naar een programmatische aanpak. Anderzijds merkte ik ook al vlug dat mijn vorm van schrijven, mijn visie op auteurschap geen plaats leek te vinden in de huidige culturele context, ik wou helemaal niet gaan doen wat andere auteurs van mijn generatie deden en doen. Mijn aangehouden routines zorgden ervoor dat ik een kader kreeg waarbinnen het nog wel mogelijk was om de dingen te doen zoals ik dat zag en wou doen, en toch nog een enigszins ‘normaal’ leven te leiden.

Op die manier werd de NKdeE al gauw een eigen wereld, een persoonlijk Metaverse aangedreven door mijn creatieve energie. Mijn auteurstaak bestaat er dan in om die wereld te verbinden en verbonden te houden met de realiteiten van de ander. Dat lijkt heel erg op een opsluiting en ik zie mijn bouwsel dan ook vaak als een therapeutische kliniek, maar de aanpak geeft ook een enorme vrijheid, net omdat de eigen wereld na verloop van tijd een coherentie verkrijgt die mij in staat stelt om een soort van ‘buitenaards’ perspectief op de mens en haar wroeten op deze planeet te verkrijgen. Een perspectief dat toelaat om ongehoorde gedachtenexperimenten uit te voeren, waarvan de Gignomenologie met haar verwerping van het Zijn en de Devolutietheorie tot nog toe de voornaamste voorbeelden zijn.

De Gignomenologie – de term is afgeleid van γείνομαι, het Oudgriekse woord voor ‘(doen) geboren worden’ – kan je filosofisch best plaatsen als een geradicaliseerde vorm van de Fenomenologie zoals Husserl die uitwerkte. In de filosofie produceert het programma een soort non-filosofie verwant aan het denken van de Franse filosoof François Laruelle.

Het programma van de Gignomenologie produceert immers een fictieve ideologie die elke vorm van Zijnsleer (Ontologie) verwerpt omdat die een humane ‘uitvinding’ is, een virale manier van denken die bij mijn weten voor het eerst opdook bij Parmenides en die door Plato en Aristoteles via de Arabische wereld heel het Westerse denken is gaan bepalen. De denkwijze bleek enorm vruchtbaar, maar ze vervreemde de mens ook van haar animale vanzelfsprekendheid, de wereld van de mythe waarin de mens een ‘natuurlijke’ plaats had.
Het Zijn en de Dingen ‘bestaan’ helemaal niet, maar wij kunnen als mens niet (meer) zonder. Dat is overigens ook de kern van de bestaande leer van Hans Vaihinger zoals hij die verdedigde in zijn boek van 1911: Die Philosophie des Als Ob: System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menscheit auf Grund eines idealistischen Positivismus.
En deze ‘Bewegingsleer’ sluit ook verrassend goed aan bij bepaalde strekkingen in de Westerse mystiek en bij het Oosterse denken zoals we dat aantreffen in het Boeddhisme en de Tao. Zelf voel ik mij heel goed op mijn gemak in de Tao, overigens, in een Boeddhistische omgeving krijg ik al gauw vluchtneigingen.

Het programma van de Gignomenologie bracht mij al gauw bij Heracleitos, een denker uit het oude Griekenland wiens geschriften enkel bewaard zijn gebleven als citaten in andere teksten die zijn stellingen vaak in negatieve zin aanhaalden, als ketterij of dwaling.
Op Reading Heracleitos vindt u de resultaten van mijn Heracleitos-onderzoek, een eenvoudige maar doeltreffende juxtapositie van vertalingen van de voornaamste fragmenten die bewaard zijn gebleven.
Je kan daar vaststellen hoe elke vertaler een eigen ‘Heracleitos’ aanmaakt op basis van de eigen ideologie. De ‘echte’ Heracleitos lijkt voor goed onder de mat geveegd, maar dat kan je dan weer net zo goed beweren over iemand als Petrarca: elke periode heeft een eigen beeld van de auteur aangemaakt en die visies zijn erg met elkaar in tegenspraak (zie daarover Authorising Petrarch van W. Kennedy).

de Devolutieleer gedemonstreerd

De Gignomenologie, met haar kritiek op de humane vooringenomenheid bracht mij ook bij het volgende gedachtenexperiment, dat van de Devolutieleer.

De bekende Evolutieleer van Darwin creëerde eigenlijk zelf de huidige fel bestreden tegenhanger ervan, het creationisme omdat de leer een wereldbeeld schetst dat, voornamelijk in de evolutionistische uitwassen ervan neigt naar een teleologie gericht op de perfectionering van het leven tot haar voorlopig eindpunt: de mens als sublieme creatie op het toppunt van de evolutionistische ladder.

Mijn aangehouden gedachtenexperiment bestaat er dan in om de erg humane bias daarin om te draaien en elk stadium in de voortgang te lezen als een degeneratie van het voorgaande. Strikt wetenschappelijk gezien zou die omdraaiing in de bias niets mogen uitmaken, een bias is een bias en die dienen we te vermijden, maar in de praktijk merken we al gauw dat het wel degelijk een bepaald ontluisterend effect heeft.

Laat mij dat even demonstreren met een voorbeeld, een Gignomenologisch-devolutieve benadering van ons begrip van ‘betekenis’ of ‘informatie’. Ik hou mij daarbij liever aan de term uit het Nederlands omdat ik meen dat ‘informatie’ al te zeer daadwerkelijk een ‘ding’ geworden is in de geest van menig denker. ‘Betekenis’ gebruiken in plaats van het meer vertrouwde woord ‘informatie’ schept een afstand die de lezer de mentale ruimte biedt om de beweringen te kunnen volgen. In het voorbeeld wil ik u enkel de aanzet hiervan presenteren, u kan dan zelf de gedachtegang verder zetten, zo u zich daartoe geneigd zou voelen.

1. betekenis gebeurt

Betekenis is geen ding maar een gebeuren. Omdat wij uitgaan van een devolutieve visie op het Gebeuren (“het Gebeuren is Eén en Alomtrent”) is elke betekenis, het ontstaan ervan, een verergering, een deterioratie, een teken van het devolutieve Rot.

Betekenis maakt, wanneer het gebeurt, van de waarnemer ervan, dat wat haar ondergaat, een denkend subject: het subject is onderhevig aan de betekenis, ondergaat ze. het denkende individu is dus eerder een pathens van de betekenis dan de agens ervan. betekenis pijnigt de denkster, de Pathens ervan.

Omdat er geen Zijn bestaat voor ons, en dus ook geen dingen laat staan denkende ‘individuen’ die tot objecten kunnen worden herleid, verloopt het gebeuren van een betekenis simultaan met het gebeuren van de Pathens ervan: de Pathens is onderhevig aan de gedachte zolang ze duurt en is daarna geen Pathens meer.

Mocht de betekenis eenvoudig gebeuren, mocht er maar één ‘betekenis’ gebeuren zouden de Pathens van de Betekenis en de Betekenis samenvallen. Maar zo gebeurt het niet, wij zijn daarvan het levende bewijs. Elke pathens van een Betekenis blijkt steevast simultaan onderhevig aan verschillende Betekenissen, iets wat we ook elders zien: het Rot komt in vlagen.

In de praktijk zien we dat er telkens sprake is van een complex-gelaagde pathens die een heel netwerk van betekenissen ondergaat: de mens is voortdurend (en van voor de geboorte al) onderhevig aan de plaag van de taal. Daardoor kunnen wij ons al geen wereld meer voorstellen zonder betekenis, enkel middels geavanceerde meditatietechnieken kunnen wij nog een toestand bereiken die enigszins vrij is van betekenis, vrij van de pathetiek van de zingeving. Zij die het ervaren hebben weten hoe zalig dat is.

2. localisatie van de betekenis

Betekenis is een gebeuren dat een virtuele plaats aanmaakt waar je als pathens ervan denkend naartoe kan gaan, en waarvan je je al denkende kan verwijderen.

Als pathens van Betekenis kan je je echter niet zomaar ontdoen van een Betekenis: het vergeten ervan garandeert generlei dat je later niet opnieuw aan dezelfde betekenis lijdt. Betekenis localiseert de lijdenden eraan: het verbindt de pathens onomkeerbaar met die ene specifieke betekenis, met de locus daarvan, de brandhaard.

Betekenis besmet en de besmetting is informatief overdrachtelijk, ze kan worden gecommuniceerd tussen pathentia van dezelfde orde. De betekenis in haar wil tot communicatie wordt zo de motor van het Kosmische Rot.
Elke communicatie van betekenis smeert nieuwe lagen pathologisch infectueus Rot over de Pathentia, de hosts van het virus, wij mensen dus.

De enige manier voor een Pathens om zonder kritiek energieverlies verlost te worden van een bepaalde betekenis is het onderhevig worden aan een andere betekenis die de aanvankelijke betekenis geen plaats (semantische ruimte) meer biedt om te gebeuren. Verdringing, inhibitie, onderdrukking. Zolang dat niet gebeurt (of zolang de Pathens niet actief via eerder aangehaalde meditatietechnieken het denken afsluit, of slaapt of doodgaat) blijft de betekenis plaatsvinden. De waarheid van de Betekenis breekt uiteindelijk elke ontkenning of verdediging ertegen af.

Dit plaatsvinden, het heen-en-weer van de lijdende Pathens weg van en weer terug naar de haard van de besmetting, de oscillatie rond die afwezigheid van de plaats is de beweging die samenvalt met het gebeuren van de Betekenis.

Om een bepaalde (mortificerende) traditie van formalisering te volgen zullen we deze betekenishaard de ‘Locus‘ noemen. we spreken dus van de Betekenislocus, vanaf vandaag beter bekend als de Significatielocus (SL) want een gelatiniseerde term is meer compatibel met het gangbare Zijnsdenken.

De amplitude van een bepaalde Betekenis is haar reikwijdte: hoe ver ze zich kan verwijderen van haar Locus zonder op te houden Betekenis te zijn, zonder de weg terug te vinden, zonder een beweging te worden die niet langer gerelateerd kan worden aan de Betekenis die door die specifieke locus wordt bepaald.

De amplitude van een Betekenis bepaald op haar beurt het Veld van een Betekenis: een Betekenis is enkel ‘waar’ of ‘geldend’ binnen haar Veld.

Door deze formalisatie (het localiseren van de betekenis als gebeuren, de introductie van een ‘Locus’ en een ‘Veld’ van de betekenis) hebben we niet de existentie van een betekenis aangemaakt, dat zou van ons theologen van onze eigen creatie maken: we hebben enkel de betekenis als gebeuren op een Gignomenologisch aanvaardbare wijze beschrijfbaar gemaakt, en wel op deze manier:

 • de Betekenis kan worden ingeschreven op haar ‘locus’, de SL valt in elk artificieel informatiesysteem immers samen met haar geheugenruimte.
 • deze inschrijving is echter louter kwantitatief en daardoor onvoldoende om haar zonder meer te kunnen reproduceren, om de betekenis opnieuw te laten plaatsvinden, te laten gebeuren: één gelocaliseerde betekenis ingeschreven in een gegeven systeem betekent op zich niks ( ze gebeurt niet), net zomin als een getal op zich als betekenis ‘gebeurt’. Een getal wordt enkel betekenisvol wanneer er een bepaalde waarde aan wordt gehecht, als het in een waardenschaal wordt ondergebracht: het getal 36,7 bijvoorbeeld betekent niets tot we er een temperatuur van maken, wanneer het zich tot andere waarden verhoudt
 • de kwalificatie van de Betekenis ontketent de ware destructieve kracht van de Betekenis en onderwerpt de Pathens binnen haar Veld geheel aan haar impact.

Als voorbeeld van een Gignomenologische benadering van een ontologisch begrip kan dit wel volstaan. Het voorbeeld toont m.i. ook aan dat er geen uitweg lijkt te zijn aan de inherent humane neiging tot reïficatie, tot fragmentatie en reductie van het Gebeuren tot letterlijk ‘vatbare’ begrippen, het onmachtige grijpen van de handen in ons denken.

Die vaststelling, die eigenlijk neerkomt op een vastlopen van de Gignomenologie in de taal zelf, op het onvermijdelijke falen van een talige uitbouw van de leer zelf, bracht mij ertoe de leer verder exemplarisch te demonstreren in mijn creatieve handelingen en om de mij resterende energie voor een verdere theoretische uitbouw te richten op het substraat van het manuele denken in het humane bewustzijn, maar dat is iets voor een andere keer.

invoer 2020 (overschreven op CHF) – rev. dv@CHF (deze tekst) – suggesties ChatGPT

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

bibliografie journal intime

ARTAUD 1947: Artaud, Antonin, Van Gogh le suicidé de la société, Gallimard, Paris, 2018, ISBN 978-2-07-076112-8

ARTAUD 1956: Artaud, Antonin, Oeuvres Complètes Tome I, Gallimard, Paris, 1956

BAKHTIN 1984: Bakhtin, Mikhael: Rabelais and His World (Iswolsky, Helene transl.), Bloomington 1984, ISBN 978-0-253-20341-0

BARTHES 1995: Roland Barthes, Oeuvres complètes vol. III , Paris: Seuil, 1995

BONNEFOIT 2013: Bonnefoit, Régine, Paul Klee. Sa théorie de l’art. Lausanne, PPur (Presses polytechnique et universitaires romandes), 2013 ISBN 978-2-88915-034-2

CHAUVIRÉ 2003: Chauviré Christiane, Phénoménologie et esthétique. Le mythe de l’indescriptible chez Wittgenstein dans Rue Descartes, nr 39, Wittgenstein et L’art (februari 2003), PUF

CHEVRIER 2019: Chevrier, Jean-François, Bernard Réquichot. Zones sensibles, Paris , Flammarion, 2019, ISBN 978-2-0814-4197-2

CV-P 2016 I: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. I: Thèse , Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CV-P 2016 II: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. II: Annexes et illustrations, Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CR 1973: Billot, Marcel (ed.), Bernard Réquichot. Bruxelles, La Connaissance, 1973 (Catalogue Raisonné)

FREUD 1989 I: Freud, Sigmund, Colleges inleiding tot de psychoanalyse . Inleiding tot de psychoanalyse 1/2, Boom Meppel Amsterdam, 1989

GREEN 2013: Green, Michael (vert. & red.), The Russian Symbolist Theatre. An Anthology of Plays and Critical Texts, Ardis, New York 2013.

KUSTERS 2014: Kusters, Wouter, Filosofie van de Waanzin, Lemniscaat, Rotterdam 2014

MORALES 2002 : Moralès, Gérald: La Poésie de Bernard Réquichot. De l’être à lettre, EFEdition, Paris 2002, ISBN 2-913786-13-8

MORALES 2010, Moralès, Gérald: L’écriture du réel. Pour une philosophie du sujet, Paris , Cerf, 2010, ISBN 978-2-204-09225-8

MURRAY 2014: Murray, Ros, Antonin Artaud, The Scum of the Soul, London, Palgrave Macmillan, 2014, ISBN 978–1–137–31057–6

OURY 1989, Oury, Création et schizophrénie, Paris, Gallimard 1989, ISBN 978-2-7186-0354-4

REQUICHOT 2002: Réquichot, Bernard: Écrits divers. Journal, lettres, textes épars, Faustus, poèmes, 1951-1961, Les Presses du réel, Dijon, 2002

VALERY I: Valery, Paul, Oeuvres Tome I, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1957

VALERY II: Valery, Paul, Oeuvres Tome II, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1960

collage 2.0
over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden1Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

i tjing hexagram van de dag
over de dagelijkse ‘I Tjing’ -routine

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing2een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen.

Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een interpretatie aanvankelijk eerder algemeen, maar nu meer specifiek in het licht van het Taoistische Neidan-systeem Basistekst die ik dan nakijk en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst.

Alle eventuele divinatorische informatie besloten in de I Tjing legging betreffen dus de daaropvolgende dag. Ik gebruik die info effectief als raadgeving in mijn dagelijkse beleving ervan.

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen hier en daar nog gereviseerd te worden en geven soms nog eerder weer hoe ik toen dacht en schreef, dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Panta rei…

klik op de titel om de uitleg te openen en sluiten

hexagram 11 (tài)“Doordringen”

TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT
Hexagram 11, “Tei” (泰) – “Vrede”

Het hexagram Tei symboliseert vrede en harmonie. Het geeft aan dat er een tijd van rust en stabiliteit is aangebroken, waarin alles in balans is. Het vertegenwoordigt een staat van welzijn en tevredenheid.

Tei suggereert dat het belangrijk is om te genieten van deze periode van vrede en harmonie. Het is een gunstige tijd om te ontspannen, te herstellen en te reflecteren. Het nodigt uit tot het waarderen van wat je hebt bereikt en dankbaar te zijn voor de rust en sereniteit in je leven.

Dit hexagram kan ook wijzen op het belang van evenwicht en gematigdheid. Het herinnert ons eraan om niet te veel te nemen of te eisen, maar om in harmonie te leven met anderen en met de natuurlijke stromen van het leven.

In relaties kan Tei duiden op een periode van harmonie en vrede tussen partners. Het is een tijd waarin je elkaar kunt ondersteunen en samen kunt genieten van de rust en harmonie in de relatie.

Over het algemeen nodigt Tei uit om te streven naar innerlijke vrede en balans. Het herinnert ons eraan dat vrede niet alleen extern kan worden gevonden, maar ook van binnenuit moet komen. Het vraagt om zelfreflectie, het cultiveren van innerlijke rust en het vinden van vrede in ons eigen hart.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CEd middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

H A R U S M U Z E

93 – het kleine groeit en rot, het grote komt
158 – het gebaar vereenvoudigt eenzaamheid
281 – de schoonheid zien is als liefde geven
287 – vrije wil is valse bescheidenheid
396 – wie anderen bestrijdt, gelooft zichzelf niet
486 – b is beladen met brol van ’t bestaan

compiled by dv@CAH

Tarotkaart van de dag
NKdeE Testimonial Tarot Deck v.0.7 – Drie van Staven – Voorzienigheid – F

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was Drie van Staven (Three of Wands)

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith in opdracht van A.E. Waite en op de markt gebracht door de Rider Company.

Op de Smith-Waite Tarotkaart van de Drie van Staven zien we een persoon die met zijn rug naar ons toe staat. Het tafereel speelt zich af bij valavond of ochtendgloren, waarbij de figuur uitkijkt over een uitgestrekte riviermonding. In de verte zien we drie kleine schepen die langzaam naar zee varen, van rechts naar links op de kaart. De hemel achter de figuur wordt weergegeven als een egaal beige vlak, terwijl het water een warme gele-oranje tint heeft, wat de reflectie van het zonlicht benadrukt. Tussen de hemel en het water ontwaren we de contouren van een heuvelachtige oever aan de overzijde. De figuur wordt geflankeerd door drie staven, één aan de linkerkant en twee aan de rechterkant, die als palen stevig in de grond staan. De persoon zelf heeft kort, zwaar haar met een gele haarband en draagt een lange rode mantel, vergezeld van een groene schouderdoek. Over de borst loopt een zwart met gele borstband in een dambordmotief. De persoon staat op een bruin-groene helling en houdt zich met de rechterhand vast aan de verste van de twee palen.

De Drie van Staven vertegenwoordigt een periode van voorbereiding, verwachting en potentieel. De persoon op de kaart staat op het punt van vertrek, met de schepen die symbolisch zijn voor de mogelijkheden en avonturen die voor hen liggen. Het is een kaart die aanduidt dat er een solide basis is gelegd en dat men nu geduldig wacht op de vruchten van hun inspanningen. De kaart moedigt aan om vertrouwen te hebben in de toekomst en om vast te houden aan de visie die men voor zichzelf heeft.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan de Drie van Staven worden geassocieerd met het sefira van Binah, wat staat voor begrip en structuur. Dit suggereert dat de persoon op de kaart zich bewust is van de noodzaak van planning en organisatie om hun doelen te bereiken. De drie staven kunnen ook verwijzen naar de drie kolommen van de Kabbalistische levensboom, die balans en harmonie vertegenwoordigen.

In een Theosofisch perspectief zou de Drie van Staven kunnen worden geïnterpreteerd als het samenkomen van drie elementen: wilskracht, liefde en intelligentie. De schepen die uitvaren symboliseren de reis van de ziel, geleid door deze drie krachten. De figuur op de kaart belichaamt de aspirant die zich bewust is van zijn innerlijke potentieel en klaar is om dit potentieel te benutten.

Samengevat illustreert de Smith-Waite Tarotkaart Drie van Staven een periode van afwachting en voorbereiding, waarbij de persoon een solide basis heeft gelegd en nu in vertrouwen uitkijkt naar de toekomstige mogelijkheden. Het is een kaart van hoop, visie en het benutten van innerlijke krachten om avonturen aan te gaan en doelen te verwezenlijken. De combinatie van Kabbalistische en Theosofische perspectieven voegt diepgang toe aan de interpretatie, en benadrukt het belang van bewustzijn, structuur en innerlijke harmonie in het nastreven van succes en vervulling.

Kaartinfo: ChatGPT 3.5 + dv, versie: 0.1
Finale output ChatGPT 3.5: 2023-08-06
Laatste wijziging: dv@CHF

chatlink(s)
NKdeE Bibliografie Tarot

Deze werken consulteer ik om de info van ChatGPT te fact-checken

 • BANSHAF 1998: Banzhaf, Hajo, De Tarot. Het Grote Levensavontuur, Amsterdam, 1998, ISBN 90 637 8394 9
 • BUTTER 1986: Butter, Maureen: De Tarot als synthese van westerse mystiek, Deventer 1986, ISBN 90 202 3845 5
 • DECKER 2002: Decker, Ronald & Dummett, Michael: A History of the Occult Tarot, Richmond 2019 (re-ed.), ISBN 9780715645727
 • FARLEY 2009: Farley, Helen: A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism, London-New York 2009, ISBN 9781848850538
 • KAPLAN 1997 : Kaplan, Aryeh: Sefer Yetsirah. The Book of Creation In Theory and Practice. Revised Edition, San Francisco 1997, ISBN978-0-87728-855-8
 • POLLACK 1997: Pollack, Rachel: Seventy eight degrees of wisdom. A book of Tarot. Revised with a New Preface, Dublin 1997 ISBN 978-0-7115-3572-1
 • PLACE 2005: Place, Robert M.: The Tarot. History, Symbolism, and Divination, New York 2005, ISBN 1-58542-349-1
 • TON 2001: Ton, Jan: Beeld van Tarot, volledig herziene versie, Hilversum 2001, ISBN 90 73140 63 3
 • WAITE 1910: Waite, A.E.: The original Rider Waite. The Pictorial Key to the Tarot. An illustrated Guide, Rider -Penguin, London 2021, ISBN 9781846047244

noot: Deze bibliografie wordt gaandeweg aangevuld met historisch belangrijke werken, hedendaagse academische studies en werken die naar mijn aanvoelen getuigen van een levende en ernstige Tarotpraktijk. Dat laatste betreft dus een louter subjectieve, en erg contingent bepaalde keuze van mij, dv, uit de schier onverwerkbare massa aan bestaande Tarot-publicaties. Of een bepaald werk al dan niet is opgenomen in deze bibliografie impliceert verder geen enkel waardeoordeel van schrijver dezes.

ChatGPT TAROT prompt

Om tot een basistekst te komen die ik vervolgens bewerkte gebruikte ik de ‘prompt’ hieronder die in overleg met ChatGPT werd en verder wordt ontwikkeld.

Een prompt is hoe je de chatbot een vraag stelt. De uitvoer die u krijgt kan verschillen van wat ik kreeg, daar ChatGPT 3.5 ook de context van onze conversatie(s) gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. Zo geef ik ChatGPT ook telkens een voorbeeld mee van hoe ik de vorige kaart bewerkte en geef ik zoveel ik kan feedback vanuit mijn lectuur en wat ik waarneem.

ChatGPT ‘ziet’ immers niet wat er op de kaart staat afgebeeld maar maakt een eigen synthese van de beschrijvingen in het trainingsmateriaal. Een correcte, objectieve beschrijving van de wat er staat afgebeeld is dan ook cruciaal als feedback. En uiteraard is ook wat ik lees bij vanuit de praktijk van anderen van grote waarde voor het leerproces.

# Beschrijf de Smith-Waite-versie van de Tarotkaart [kaartnaam] in 5 alinea's in het Nederlands. 
 # Eerste alinea: beschrijf wat er te zien is op de kaart. 
 # Tweede alinea: wat de kaart vertegenwoordigt. 
 # Derde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Kabbalistisch perspectief. 
 # Vierde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Theosofisch perspectief. 
 # Vijfde alinea: samenvatting en conclusie.

voor de kaarten uit de Kleine Arcana komt daar nog bij:

# Gebruik in deze versie alstublieft zo goed als het kan genderneutrale taal wanneer u verwijst naar de menselijke figuren die op de kaart worden afgebeeld.
NKdeE Chalk Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus.

De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema gebaseerd op de zgn. Gra-versie van de Sefer Yetzirah3op deze Wikipediapagina wordt de Bahir-versie van de Levensboom weergegeven dat licht verschilt in de schematische weergave van de Levensboom zoals de gezaghebbende Kabballist Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’ dat opstelde. Ter wille van de coherentie wisselde ik de letters Zajien en Hee wel van plaats in dat traditiegetrouwe schema.

Die toewijzingen, waarover men eindeloos zou kunnen discussiëren, hebben m.i. minder belang dan de coherentie die je inhoudelijk en in je praktijk aan het kaartendeck als ‘levend, interactief denkkader’ (als evoluerend programma, dus) toekent en de beste manier om dergelijke coherentie te bereiken en staande te houden is door wat je verkrijgt/ontdekt in de praktijk consequent maar dynamisch en met de nodige openheid te volgen.

Het kan voor de kaartspelgebruiker wel interessant zijn om een bestaand kader aangereikt te krijgen en als bedenker/ontwerper van een Tarotspel kies je dan m.i. best voor ‘systemen’ die de tand des tijds al wat doorstaan hebben zodat het geheel aansluiting kan vinden bij de semantisch expliciete dan wel epigenetisch impliciet getransfereerde traditie (het ‘collectief onderbewuste’, of ‘het archetypische’ zoals men dat vaker noemt).

Al die ‘magische’ of ‘esoterische’ concordanties vallen overigens uiteindelijk, soms na eeuwen van ‘vijven en zessen’, door veelvuldig gebruik als vanzelf in hun definitieve ‘stand’, een beetje zoals het balletje van een casino-roulette de vreemdste bokkesprongen maakt om uiteindelijk in het ene vakje te vallen waar het, voor de winnaar althans, ’thuis hoort’.

Maar in dit geval zijn we allemaal ‘winnaars: het betreft immers een taal-bepaald gegeven en de humane taal zoekt op elk moment ‘autonoom’ de grootst mogelijke coherentie op…

dv@CHB

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.