Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #486

486 – de b ’s beladen met brol van ’t bestaan commentaar geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling 1alle teksten van de NKdeEDe Neue Kathedrale des erotischen Elends is een open, anti-elitair en a-commercieel  ontwikkelings- en saneringsprogramma  dat onderzoek verricht naar hedendaagse vormen van creatieve beleving, de mogelijke functies van de auteur daarin […]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #396

396 – wie anderen bestrijdt, gelooft zichzelf niet invoer https://dirkvekemans.be/2018/08/08/harusmuze-52-reconstructie/ commentaar wanneer Herakleitos Pythagoras of (morgen) Homeros aanvalt, zal hij daarvoor zijn redenen wel gehad hebben. het valt moeilijk uit te maken wat precies die reden moet zijn geweest, het enige wat wijik en u. het wijgevoel! herinnert u zich dat nog? toen iedereen in […]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #287

287 – de vrije wil is meestal een vorm van valse bescheidenheid hexagram 11 – 泰  – TAI – ‘vrede’ Lees over het Harusmuzeprogramma Bekijk alle Harusmuzes input:https://dirkvekemans.be/2018/11/26/harusmuze-161/ Commentaar: ‘valse bescheidenheid’ omdat men als men beweert uit vrije wil te handelen men meestal valselijk voorwend te handelen naar een beredeneerde opinie die men zich gevormd zou hebben […]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #281

281 – de schoonheid zien is liefde geven input: https://dirkvekemans.be/2018/12/02/harusmuze-167/ commentaar: de Harusmuze van vandaag, het edict van het orakelprogramma, is niet meer maar ook niet minder dan een verdichting van haar input, een compressie. programma’s gaan vaneigens heel erg digitaal om met het algoritme, de geabstraheerde beweging van de ‘compressie’: een compressie is ‘lossy’ […]