Categorieën
journal intime Kathedraalse Leer Proza

journal intime #98

jt98 – Dépôts de signifiants, grains de jouissance – LUCHT

dingetjes zijn het, kiezels op een kiezelstrand, maar jij alleen jij zoekt die kiezels er uit die je opraapt en mee naar huis neemt alwaar ze herinnering worden en actieve beleving elke keer als je ze bekijkt, betast, in je handen houdt.

het genot van het hebben, van het gekozen hebben, van het belang hechten, betekenis geven.

kijk: een uniek album van hoogsteigen taalafzetting in grafiet op papier!

maar dit is vandaag een goeie plek om een beetje NKdeE definietsels toe te voegen.

gevoelsel

gevalideerd en aanschrijfbaar gevoel.
alles wat je lijfelijk kan voelen. gevoelsels uiten zich in concreet fysiek gebeuren: als je blij bent krijg je het warm, als je angst hebt lopen er rillingen over je heen (koude) dus blijdschap en angst kunnen we valideren als gevoelsel. ‘liefde’ en ‘haat’ daarentegen zijn ervaarsels: je voelt geen liefde maar je ervaart een verbluffende massa aan positieve gevoelsels die zich in je geheugen omvormen tot een ervaren ‘liefde’, een voor ieder stel uniek maar onder de noemer van ‘liefde’ gereduceerd geheel van geconcatineerde gebeursels dat getriggerd wordt door het minste spoor van de geliefde: als je dat spoor volgt, unzippen zich de triggers voor al die gevoelsels van geborgenheid, blijdschap, extase, verbazing, lust en alles waar iedereen zo naar snakt en de ervaring van ‘liefde’ gebeurt. de gevoelsels wikkelen heel je lijf, heel je geest, heel je gebeuren in een zwartzacht sterrenkleed van tijdloze vrede.

ervaarsel

gevalideerde en in afgeschermde (‘onthouden’) concatenatie aanschrijfbare gevoelsels.

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

  • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
  • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
  • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
  • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
    • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
    • teken je de geste
  • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– enkele universa aan nieuwe betekenissen

journal intime is een gratis NKdeE-programma

This website uses the awesome plugin.