Categorieën
collage Harusmuze het moment NKdeE Tarot

CGP

T: I – IT: 33 – H: מ

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

letter van de dag
‘M as in Mother’ – A4, bister en potlood
gedicht

verlatenheid

[moment 36]

23 december 2015. als het spreken kon, het zou zwijgen. de eens zo grote mensengod is heden louter droefenis, verbaal kabaal. er wordt verteld. het heeft de geschriften en de concordanties in huis, gans het kapitaal. elk woord is bengeldraad, het trekt eraan en draden rekken draden uit. het maakt het alleen maar erger, want alles houdt met alles verband.

de trap is stijl. trede na trede komt het met haar nader tot de gedroomde verlossing. is er wat schimmel op de voeten? ze wrijven het eraf. het draagt de dagen zoals de dagen duren, blijdschap is een rode bes. het verschil zit in de woorden, in alles wat het niet zeggen kan.

het streelt de naakte huid, want naakte huid wil strelingen. er komt een blos op de wangen. alles gaat achteruit. het deinst alsmaar sneller. er komt snelschrift aan te pas. het vindt het spreken niet. het kribbelt in een schrift dat niet het hunne was. wij. er heerst verlatenheid in onze rangen. wij zijn onszelf niet meer. langzaam, alsof het zo moest zijn, valt heur haar op de schouders. het knikt, beaamt: het stikt.

het telt de dagen alsof een dag telbaar is. het hemelse zuchten verwordt tot een snurken, een accurate commentaar bij het vergeefse van verschenen licht. alles komt naar alles toe. het wrijft de asse van het gedroomde langzaam in zich uit. het doet de boeken toe.

invoer 2015 (privé) – uitvoer 2020, rev. dv@CGP

dv 2020 – pastel
over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

collage 2.0
over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden1Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

Adobe AI-comp

Adobe bracht recent een Beta-versie uit van haar vlaggenschip Photoshop met een volwaardige AI-generatieve toolkit. Ter kennismaking dagelijks een high-rez comp gemaakt met het nieuwe speelgoed…

originele foto – werktijd: ong. 20 minuten

feedback link: https://assets.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:12348382-5a0e-490c-91ba-84587b85784a?view=published

citaat

“De finaliteit van elk humaan denken en de cultivatie daarvan is immers de vanzelfsprekendheid in het gedrag: cultuur houdt ons overeind ten midden van het tumult van de civilisatieprocessen via de transmissie van de ervaring van wie voor ons kwam.

De manier waarop het Neoliberalisme (en aanverwante ideologieën) cultuur wil organiseren via de commercialisatie en exploitatie van de ‘culturele producten’, ontneemt elk duurzaam en beschermend effect aan de beoefening van de culturele praktijken: het maakt alles net tot actief onderdeel van de consumptie-pletwals, de kapitalistische civilisatie die de planeet verwoest en het individu elke vorm van zelfontplooiing ontzegt. Een ‘cultureel product’ is een wansmakelijke contradictio in terminis.”

dv “over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij

“Citaten” verwijzen naar publicaties op deze site of elders op internet. Ze nodigen de lezer uit om een leestraject aan te vatten, of op deze site, en/of op Wikipedia en/of elders.

dv@CEb – rev. dv@CFL

bister & co
i tjing hexagram van de dag

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing2een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen.
Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een uitleg, die ik dan reviseer en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst.

Alle eventuele divinatorische informatie besloten in de I Tjing legging betreffen dus de daaropvolgende dag. Ik gebruik die info effectief als raadgeving in mijn dagelijkse beleving ervan.

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen nog grotendeels gereviseerd te worden en geven derhalve eerder weer hoe ik toen dacht en schreef dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Dat kan danig verschillen.

hexagram 33 (dùn) – “Terugtrekken”

DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT
Hexagram 33, “Duen” (遯) – “Terugtrekking”

Hexagram 33, Duen, gaat over de wijsheid en strategie van terugtrekking. Het beeldt een situatie uit waarin het verstandig is om je terug te trekken en tijdelijk afstand te nemen van een uitdagende of gevaarlijke situatie. Het kan wijzen op het belang van geduld, voorzichtigheid en het vermijden van onnodige conflicten.

Duen suggereert dat het soms verstandig is om je niet openlijk te verzetten, maar in plaats daarvan strategisch te handelen en je krachten te sparen. Het betekent niet dat je opgeeft of zwak bent, maar eerder dat je verstandig omgaat met de omstandigheden en wacht op het juiste moment om actie te ondernemen.

Het hexagram moedigt aan tot introspectie en het evalueren van de situatie voordat je tot actie overgaat. Het vraagt om geduld, discipline en het vermogen om je ego opzij te zetten. Het kan ook wijzen op het belang van het vinden van een balans tussen vasthoudendheid en flexibiliteit.

In relaties kan Duen duiden op het tijdelijk terugtrekken uit conflicten en het creëren van ruimte voor reflectie en herstel. Het kan wijzen op het belang van communicatie, begrip en het vermogen om compromissen te sluiten.

In zakelijke aangelegenheden suggereert Duen dat het verstandig kan zijn om je strategie aan te passen, flexibel te blijven en je energie te richten op het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden. Het kan ook wijzen op het belang van het vermijden van risicovolle investeringen of zakelijke transacties op het verkeerde moment.

Over het algemeen roept Duen op tot wijsheid, geduld en het vermogen om te weten wanneer je je moet terugtrekken en wanneer je moet wachten op het juiste moment om weer naar voren te komen.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CGK middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

H a r u s m u z e – 遯 – A f t o c h t

29 – de rots bemost, de zee mengt blauw met rood
64 – het begrip begrijpt niets, het wil grijpen
135 – zie het zwijgen, dan voel je de woorden
332 – WIE HET WIL, KRIJGT HOOGUIT DE HELFT ERVAN
398 – hou op afstand wat je genezen wil

compiled by dv@CDF

Tarotkaart van de dag
NKdeE Testimonial Tarot Deck v.0.8 – I – De Magiër – B

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was [I – De Magiër] (The Magician).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith en A.E. Waite en op de markt gebracht door de Rider Company.

De Smith-Waite-versie van Tarotkaart I – De Magiër toont een jonge man die statig staat tegen een egale okergele achtergrond. Hij bevindt zich onder een prachtige bloemenpoort en staat voor een tafel waarop verschillende voorwerpen liggen. De man draagt een wit gewaad dat zijn zuiverheid en spiritualiteit symboliseert, en hij is gehuld in een rode mantel die passie en energie uitstraalt. Met zijn rechterhand omklemt hij een staaf die omhoog wijst naar de hemel, terwijl hij met zijn linkerhand met één vinger loodrecht naar de bodem wijst, wat zijn verbinding met de aarde en manifestatiekracht weergeeft.

Op de houten tafel voor De Magiër liggen een beker, een zwaard, een staf en een pentakel, die de vier elementen vertegenwoordigen: water, lucht, vuur en aarde. Deze symboliseren de diverse aspecten van het menselijke leven en de krachten die we kunnen aanwenden om onze intenties te verwezenlijken. Boven het hoofd van de Magiër zweeft een oneindigheidssymbool, ook wel bekend als een lemniscaat, wat wijst op de eeuwige cyclus van creatie en manifestatie die hij beheerst.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan De Magiër worden geassocieerd met het pad van Kether naar Binah, wat staat voor het uitvloeien van het goddelijke bewustzijn naar het intuïtieve begrip als bedding van de wijsheid vervat in Chokmah. Dit pad symboliseert de stroom van goddelijke energie die vanuit de hoogste sfeer naar het niveau van begrip en inzicht vloeit. De jonge man op de kaart vertegenwoordigt het bewustzijn dat in staat is om deze energieën van de hogere sferen naar de aarde te kanaliseren. Hij fungeert als een kanaal tussen de goddelijke bron en het aardse rijk, waarbij hij de hogere wijsheid manifesteert en inzicht verwerft.
De voorwerpen op de tafel corresponderen met de vier werelden van de Kabbalah en de vier elementen, en ze vertegenwoordigen de diversiteit en potentie van het menselijke bestaan. Het oneindigheidssymbool symboliseert de voortdurende cyclus van schepping en manifestatie die de Magiër begrijpt en beheerst.

Vanuit een Theosofisch perspectief symboliseert De Magiër het goddelijke aspect van de menselijke natuur. De jonge man vertegenwoordigt de spirituele kracht en de hogere vermogens van de geest. De tafel met de symbolische voorwerpen en het bloemenperk onderstrepen de diversiteit en schoonheid van het menselijke leven en de mogelijkheden die ons ter beschikking staan. De bloemen, zoals leliën en rozen, symboliseren respectievelijk zuiverheid en liefde, en ze vertegenwoordigen de bezielde overbrenging van hemelse liefde en schoonheid naar de aarde.

Kortom, De Magiër is een kaart die de menselijke wilskracht, creatieve kracht en manifestatie belichaamt. Vanuit een Kabbalistisch perspectief herinnert het ons eraan dat we verbonden zijn met het goddelijke en dat we de mogelijkheid hebben om hogere energieën naar de aarde te brengen. Vanuit een Theosofisch perspectief herinnert het ons eraan dat we spirituele wezens zijn met de capaciteit om ons leven bewust vorm te geven en harmonie en schoonheid te creëren. Deze kaart nodigt ons uit om onze innerlijke krachten te ontdekken en ze op een bezielde en bewuste manier te gebruiken om onze doelen te verwezenlijken en onze diepste potentie te realiseren.

Kaartinfo: ChatGPT 3.5 + dv, versie: 0.1
Finale output ChatGPT 3.5: 2023-06-22
Laatste wijziging: dv@CFU

NKdeE Chalk Tarot
NKdeE Chalk Tarot 2023 – XII- The HANGED MAN

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus. De associaties zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn.

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.