Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #398

22B56

398 – hou op afstand wat je genezen wil

hexagram 33 (dùn) – “Terugtrekken”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

invoer

https://dirkvekemans.be/2018/08/06/harusmuze-50-reconstructie/

commentaar

ook in de ‘werkelijkheid’ – de wereld die zich laat leiden door het dictaat van het Zijn, is gezondheid een niet absoluut kwantificeerbaar gegeven.
net als bij het Oud-Griekse ‘pharmakongeldt hier de identiteit van de kwalificerende tegenstellingen: ‘ziek’ en ‘gezond’ staan net als ‘geneesmiddel’ en ‘vergif’ op een zelfde cirkel die door het gebeuren spiraalt. elke kwalificatie is in gedurige oscillatie tot ze instort bij de uitspraak, het verdict, in dit geval: de diagnose.

het moment kwantificeert de kwaliteit tot ‘exacte’ informatie. informatie vernietigt de waargenomen kwaliteiten middels hun benaming.

wanneer je merkt dat je een Lichaam (een proces, een levensvorm, een organisaties) wil ‘genezen’ is je waarneming al door je kennis van de ‘ziekte’ geïnfecteerd: enkel door afstand te houden kan je het proces, de levensvorm nog in de gezonde staat waarnemen waarnaar je denkt het te moeten terugbrengen.

vaak zal je dan zien dat wat jij aanvankelijk als ziekte waarnam, eerder een genezingsvorm is voor een ongemerkte kwaal die daar logisch en/of temporeel aan voorafging, zonder daarvan de oorzaak te moeten zijn (jij bent toch ook niet het gevolg van de ziekte die je ziet?).

elke diagnose opent een eindeloze reeks van diagnoses.

soms zal je dus wat men symptomen noemt eerder moeten aanmoedigen, stimuleren om de ‘genezing’ te bespoedigen. bij een psychotische episode bijvoorbeeld wordt de ‘patient’ vanwege de vaak dramatische impact op het gedrag steevast als ‘lijder aan de ziekte van de psychose’ verdoofd en behandeld in functie van het onderdrukken van de psychotische druk, vaak helaas ook met gruwelijke olifantenmiddelen die meer schade aanrichten dan dat ze de gezondheid bevorderen.

de lectuur van het werk van Jean Oury én persoonlijke ervaring bevestigden ons vermoeden dat er betere resultaten zouden kunnen geboekt worden wanneer men in een beveiligde omgeving ‘de psychose z’n gang kan laten gaan’.
wat wij ‘psychose’ noemen is immers de natuurlijke ‘genezingsmethode’ van de Humane Triade (het NKdeE begrip van ‘de mens’: een dynamische cluster rond de polen van de Geest, het Lichaam en de Ziel (=vlees, materie) bij een opgelopen mentaal trauma.

wetten en praktische bezwaren maken zulk een aanpak de facto onmogelijk in de huidige constellatie. het is overigens voor dergelijke ‘patiënten’ niet echt aangewezen om effectief te genezen, want de respons van de samenleving in het algemeen en de ‘dierbaren’ van de ‘patient’ in het bijzonder op dergelijke genezing is een bepaald ontnuchterend vertoon van genadeloze humane wreedheid: een waanzinnige behoort immers waanzinnig te blijven, het initiële verdict was immers definitief.

in een zwakkere maar toch ook al behoorlijk desastreuze vorm merk je dat maatschappelijk verbod op genezing ook bij mensen met een verslavingsproblematiek: de verslaving mag dan erkent zijn als ‘ziekte’, een genezing na behandeling is slechts een ‘voorwaardelijjke invrijheidsstelling’, de patient hoeft niet te rekenen op een volledige rehabilitatie, het label van de alcoholicus is onuitwisbaar, al lijkt het onzichtbaar.

‘waanzinnigen’ zijn voor het leven ‘naakte mensen’ in de zin van Agamben: zij staan, in de werkelijkheid van het Zijn, voor eeuwig en altijd buiten de werking van de humane rechtvaardigheid: het is wat het is, zotten zijn zotten. en al te dure bejaarden worden met anti-psychotica zot gemaakt om ze vervolgens tot de dood hen verlost te verdoven en met volslagen willekeur te behandelen.

we onthouden: gezondheid en ziekte vormen een dynamische balans in het verloop (de afloop) van het Rot, die door de waarneming (diagnose) wordt verstoord.

mogelijks weldra beschikbaar…

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt alle berichten in je mailbox.

Uw adres wordt verder NIET gebruikt of doorgegeven en u kan op elk moment opzeggen.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.