Categorieën
zwartzachte sterren

Maanlicht , of Andere Dromen, of Andere Velden

Moonlight, or Other Dreams, or Other Fields –  David Tibet – 1998
vert. NKdeE 2020

Ik was nog een kind en bevangen
Door een heftig visioen van mijn Christus
En bij de keel gegrepen door jouw tekenen en tranen en adieu’s

Ik pakte mij bijeen
En dwaalde te vcr
Ik wou niet meer terug
Niet meer jouw gezicht zien en ik verbande mijn hoop
En deed geen wens meer bij de sterren

Ik geloofde
Niet meer in het maanlicht
Of in andere dromen of andere velden
Waarop wij zo mooi konden spelen
Ik zag alleen nog verval

Dus ik zette opzij
Al de doodshoofdenpraat
En de glimp van de bloedbloesemkracht
En ’t spreken van apocalyps

Apocraphoon en Apollioon
Abaddoon
Allemaal verlaten
Toen zag ik in mijzelf de schaal en ’t geweer
En alle glorie die nog moest komen.

David Tibet

over ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

WORD document met de vertalingen: zwartzachte sterren.docx

inhoud