Categorieën
Vertalingen - Bewerkingen zwartzachte sterren

de tekens der sterren

The Signs in the Stars – David Tibet – 1998
vert. NKdeE 2020

Ik had wat bloemen geplukt
Om op je gezicht te leggen
Zelfs al had je het vlugge
Rijk nog niet verlaten
Ik zag dat de regenwolken
Door paarden voort werden gedreven
Die al lang genummerd waren
En onherkenbaar en vrij
En ik wou je echtgenote noemen
Terwijl ik zijlings de tekens bleef zien

En de vier hoofden der mannen
En al wat zij droegen
En de vier vrouwenschoten
En al wat zij beloofden
En ik wou jou wel schrijven
Verzen gezangen en bijbels
Je gelaat met parels bezet
Met je handen in boeien aan Christus
Maar ik bleef naar de tekens kijken.

Ik had het nieuws gezien
Dat het Trojaanse beest
Niet meer nabij
Noch komende was
Niet aan de deur stond
Maar hier was
Het grote in het kleine

En ik bleef maar kijken naar de tekens der sterren.

David Tibet

oude glasplaatfoto – uit het archief van E.D.

over ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

inhoud