Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #321

// in de winkelstraten loopt het vol onsterfelijken

321 – wie eerlijk wil denken begint met niets

hexagram 24復  (fù) – “Terugkeren”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

input

https://dirkvekemans.be/2018/10/22/harusmuze-127/

commentaar

tot op vandaag was er in de NKdeE Bewegingsleer (Gignomenologie) geen fysica mogelijk. aja: zonder Zijn en zonder Dingen is’t nogal lastig om aan fysica te doen. de fysici zelf gaan daar niet van wakker liggen, we zouden het hen ook niet toewensen: van iets wakker liggen is voor niks goed want al slapende denkt ge veel efficiënter.

dus we gaan daar zelf iets moeten op vinden. het is poepsimpel natuurlijk: wij mensen kunnen niet denken zonder ‘Zijn’ en zonder ‘Dingen’ dus we beginnen elk denken met het oprichten van het Zijn en van de Dingen.
een soort init-faze van het Denken, zoals je dat ook bij Spinoza terugvindt: in diens Ethica begint het Zijn en God ook pas bij §18 of zoiets (het is zondag vandaag en ik ben te lui om het op te zoeken).

die Initiatie van het Denken is super belangrijk voor elk gezond denken, dus we moeten heel zorgvuldig te werk gaan hier bij het opstellen van de voorschriften. ‘zorgvuldig’ hier wil zeggen dat we eerlijk moeten zijn, en elke keer als we vaststellen dat ons denken vastloopt, dienen we dat te erkennen en ons meteen afvragen of er misschien wat schort met de init-faze van ons denken. ik bedoel: ‘het moet blijven kunnen dat er iets mis mee is’. het is tenslotte het begin van al het denken dat we als methodisch denken gaan willen weerhouden.

eens we die initfaze door zijn kunnen we bv. de ‘wetenschappelijkheid’ van onze gedachten gaan opbouwen. elke wetenschapper doet dat (on)bewust als zij zich aan de wetenschappelijkheid van haar praktijk wenst te houden, dus, ziet ge: het kost geen moeite, maar het is (dat zal later blijken) wèl nodig.

de eerlijkheid gebiedt ons namelijk om te erkennen dat het Zijn en de Dingen een fictie is, een menselijke beperking die meteen onze menselijkheid uitmaakt ook (dus je kan het ook en zelfs vooral als een humane kwaliteit zien: geniet van de beperking!). een fictie die wij nodig hebben.

willen wij nu van die nood een deugd maken (en dat, het van de nood een deugd willen maken, is meteen een basisbeweging in het Neo-Kathedraalse denken) dan erkennen wij bij onszelf de nood aan het Zijn en dus het gebrek aan Zijn. die erkenning, de bevestiging van onze eerlijkheid, dat wordt onze eed: wij zweren op eer en geweten dat er een gebrek aan Zijn is.

Eed van het Neo-Kathedraalse Denken:
NIETS BESTAAT.

inderdaad: de via negativa is daardoor meteen de aangewezen weg in verband met alle Zijnszaken. wat we hier net demonstreerden is niets anders dan wat Parmenides ons voordeed, we kunnen dat niet genoeg herhalen. maar bon, soit: we zullen daar later nog op terugkomen.

voorlopig volstaat het te zeggen dat we met de Eed aan de Kathedraal bij wijze van spreken de existentie (het Zijn) oprichten op basis van de ontkenning van het Zijn.

we gaan helaas zien dat er op deze wijze in alle gebieden van de menselijke kennis nog enorm veel saneringswerk noodzakelijk is

Rodin-Heracleitos

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.