Categorieën
gedicht van de dag lyriek

kinderspel

// het moedwillig verstoppen van informatie vergroot hun waarde
onafhankelijk van de correctheid ervan die overigens slechts bij benadering te bepalen valt: het foutieve gerucht van een dreigend tekort wettigt het hamsteren omdat het hamsteren al bezig is

ijzel vrieskou hagel wind die steekt
en wekt en wakkert de oogbrand

// het oudste schermtruukje voor verborgen tekst

witte ster die ’t nu bestapt die schuift
uit deze straat die verder schuift
verschuift en pijn oprakelt pijn

dateert. steeds moet alles
aangepast: links de boekentas
vol wit papier en rechts de hand
die vaster klemt de zwarte steen.

zeven heksen zeven duivels zullen zwermen
zegt het nu en ’t noemt hun namen een voor een.

ferdinand corona sebastien altova mishima gerard
muzel fiele kaspar rostok archael minova
isegrim en diederik

ijzel vrieskou hagel wind en deze steen:
pijn die uit zijn woorden nooit verdween.

inputtekst (1992):

uit de vroege geschriften (1992-93)

de teksten uit ‘het groene boekje’ zijn mee opgenomen in Rigorisme.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.