Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (6/8)

En Hela leidde haar vader door de stilte van de nacht,
Verdwaasd, stil, tot het ochtendgloren aan de lucht ontsproot.

“Nu, Hela, nu kan ik met plezier bij Heer en Habbe gaan verwijlen,
“Nu de vloek al die schuldige zonen schoon en weg zal vreten.
“Dit is de juiste, klare weg,; ik weet het door de klank die
“Onze voeten maken. Vergeet niet, Hela, dat ik jou redde van de dood;
“Dus wees gehoorzaam aan uw vader, want de vloek is van u opgeheven.
“Ik dwaalde vijf jaar lang met Myratana door de troosteloze rotsen
“En heel die tijd wachtten wij op vuur dat uit de hemel vallen zou
“Of golven uit de zee die u allen overspoelen zouden.
“Maar nu is mijn vrouw dood en is de tijd van genade geheel voorbij:
“Ge hebt de oudervloek gezien. Leid mij nu naar waar ik u bevolen heb.”

“O gij genoot der boze geesten, gij vervloekte zondaar!
“’t Is waar, ik ben als slaaf van u geboren! wie vroeg u mij te redden?
“‘t Was voor uzelf, gij wreedaard, omdat gij ogen nodig had.”

“Da’s waar, Hela, dit is de woestijn van al die wreedaards wel.
“Is Tiriël wreed? kijk! zijn dochter, zijn jongste dochter nog wel,
“Lacht om genegenheid, verheerlijkt rebellie en spot met Liefde.

“ik heb in twee dagen niet gegeten; breng mij naar Heer en Habbe’s tent,
“Of ik wikkel u in zo’n verschrikkelijke vadervloek
“Dat gij de wormen voelt door het merg van uw beenderen kruipen.
“ En ge zult mij leiden! Leid mij, ik beveel het u, naar Heer en Habbe!”

“O wreedaard! O verwoester! O verdelger! O wreker!
“Naar Heer en Habbe zal ik u leiden: dat zij u daar dan vervloeken!
“Dat zij u vervloeken zoals gij vervloekte! maar zij zijn niet zoals u!
“Oh! Zij zijn heilig en vergevend, vervuld van liefde en genade,
“Zij vergeten de vergrijpen van hun meest rebelse kroost
“Of gij had niet geleefd om uw hulpeloze kinderen te vervloeken.”

“Kijk naar mijn ogen, Hela, want gij hebt ogen om te zien,
Zie de tranen wellen uit versteende fonteinen: waarom ween ik?
“Waarom uit deze zwarte bollen zijt gij niet met pijlen gif doorboord?
“Lach, serpent, gij jongste giftige reptielentelg uit Tiriëls geslacht,
“Lach! wacht, uw vader Tiriël zal u ‘s reden geven om te lachen,
“Als gij mij niet dadelijk naar de tent van Heer brengt, vloekenkind!”

“Hou al gauw uw boze tong, gij moordenaar van hulpeloze kinderen!
“Ik breng u naar de tent van Heer; niet omdat ik uw vloek vrees,
“Maar omdat ik hun vloek voorvoel en dat zij uw beenderen
“Van pijn zullen doen schudden en in elke rimpel van uw gezicht
“Wormen des doods zaaien om te feesten op de vreselijkste vloek”

“Hela, mijn dochter, luister! gij zijt een dochter van Tiriël.
“Uw vader roept. Uw vader heft zijn handen hoog ten hemel,
“Want gij hebt gelachen om mijn tranen en uw vader vervloekt.
“Laat slangen uit uw sluike lokken rijzen en lachen in uw krullen!”

Hij zweeg; haar donker haar rees overeind en slangen omwikkelden
Haar waanzinnige gelaat: haar kreten ontstelden de ziel van Tiriël.

“Wat heb ik gedaan, Hela, mijn dochter? vreest ge nu de vloek,
“Of waartoe schreeuwt gij zo? Ha, ellendige! om uw oude vader te vervloeken!
“Breng mij naar Heer en Habbe, en de vloek van Tiriël
“Zal aflaten. Weigert ge, dan krijs maar in de desolate bergen!”

(vert.dv)

dv 2019 – “Let snakes rise from thy bedded locks & laugh among thy curls” – A5

originele tekst van Blake’s TIRIEL https://en.wikisource.org/wiki/Tiriel

BLEEK 
is een NKdeE Verschrijf- en Kliederprogramma in Ontwerpfase. 
vertaalcommentaar, opmerkingen en suggesties zijn welkom als reactie hier, op FB of via mail

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.