Categorieën
Harusmuze LAIS NKdeE Tarot P'Tix

BKQ

T:WQ IT:4

P’TiX
P’TiX BJK – ‘no grass on the other side’

P’TiX is een grafisch NKdeE programma dat van accidentele en intentionele invoer middels intuïtieve, semi-bewuste visuele projecties van de gebruiker (proefpersoon/patient/tekenares) elke dag minstens 1 narratieve potloodtekening produceert in een vierkant formaat.

P’TiX Basics

– de code van drie letters in de titels van de uitvoer is de datum van publicatie in een eigen formaat van de NKdeE.

– de accidentele invoer bestaat 52 vlekken in Oost-Indische inkt en bister gemaakt door de gebruiker.
de vlekken werden met een glasplaat op verloren kartonpapier afgedrukt, een procédé waarover de gebruiker geen enkele controle heeft en ze zijn ook in een duur gemaakt (minder dan 5 minuten) die geen intentionaliteit toelaat.

– elke volledige cyclus van het programma bestaat uit 52 dagen/tekeningen.

blader door alle P’TiX uitvoer

P’TiX INDEX

gedicht
LAIS CCLXXXVIII
Gans de wereld liep in het verloren,
alles dwaalde, wemelde en het zocht
vergeefs zijn plaats, lichamelijke sporen.
  Met al de tijd had het zich niets gekocht
en de zang verzonk in het grauwe krocht.
  Alles van waarde blijft gratis. Het geeft
zichzelf vergetelheid als prijs en streeft
nog te sterven na zonder wrok of haat.
Voelt u nog klank? Leest u nog dat het leeft?
 Dit lijf wordt nu luister, het bloeit waar het gaat.

(invoertekst 26/01/2012, vernietigd op 8/2/2021, rev. dv@BKQ)

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet. het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

i tjing hexagram

hexigram 4  (méng) –  “Verhullen”

H A R U S M U Z E

166 – HET VERBERGT ZICH EN VERBERGT ZICH NIET: HET IS ER NIET, HET ZINGT
261 – VERLIEFDHEID HERSCHRIJFT TOEVAL ALS NOODZAAK EN NOODZAAK ALS TOEVAL
264 – “NIETS IS VREDE”, ZEI BOEDDHA, EN VERDWEEN
339 – de mededeling fixeert het gelijkende in de verstandhouding van het gebeuren

commentaar

laten we het Nederlands ’s wat surcoderen met Beweegtaal (BT) de programmatietaal van de Bewegingsleer.
De BT moet nog groeien, alle begin is moeilijk enzo, maar uiteindelijk wordt het wel een analoge beweging aan hoe een programmeertaal als Java het Engels surcodeert om er werkende code van te maken. de ontwikkeling van de BT is euh, nogal vies, slijmerig, onvatbaar, glibberig en bij momenten weerzinwekkend. sorry è.

wat gebeurt er, gignomenologisch gesproken bij communicatie, bv. een menselijke conversatie? je ziet al dadelijk het verschil in de bevraging: we vragen ons niet af ‘wat is communicatie?’, maar ‘hoe gebeurt communicatie?’. voor de Bewegingsleer is de eerste vraag triviaal: communicatie is een woord en woorden gebeuren als dynamische poorten. ‘communicatie’ is dus hetzelfde als ‘patat’ , ‘pisbloem’, ‘vrede’ , ‘scanner’ of ‘nimf’…

communicatie gebeurt wanneer het ondeelbare gebeuren zich in verstandhouding bevindt zodat in analoge waarnemingen van het gebeuren gelijkenissen kunnen worden aangeduid. dat fixeren daarvan noemen we mededelen: het aanwenden van dezelfde of analoge indeling binnen een tijdskader in de GeldRuimte.

elke mededeling hanteert een protocol dat in de mededeling vervat zit: het gesproken woord manifesteert zich eerst (in de init-faze) als gesproken woord en zegt dan wat het te zeggen heeft (maar dit is al een verregaande ontologisering, een explicatie van BT-code in de ontologisch verziekte taal).

verstandhouding, gelijkenis(sen), fixeren, mededelen, GeldRuimte, mededeling, protocol, init-faze en explicatie, zijn allemaal Klassen of Termen in de BT-taal, een beetje zoals object, private, void, boolean enzo reserved words of benamingen van classes zijn in Java.

het verschil is dat de benamingen in BT vervoegd en verbuigt kunnen worden, zodat ze zich in een ‘natuurlijk’ zinsverband kunnen blijven schikken.

maar goed: alles op z’n tijd …

371 – het boek gebeurt niet in de kast

het boek gebeurt niet in de kast, het denken staat niet op papier: het schrijven hangt aan lezen vast, het is geheel van opgewekt plezier.

alsof niet iedereen dat al van dag 1 door had, out zich vandaag de Harusmuze als Muze-tout-court, een met slangenhaar behepte Veelvraatster van lyrieke zieltjes en perfide aanstichtster ook van het pseudo-profetische gewauwel van heur Neo-KathedraalsDe Neue Kathedrale des erotischen Elends is een open, anti-elitair en a-commercieel  ontwikkelings- en saneringsprogramma  dat onderzoek verricht naar hedendaagse vormen van creatieve beleving, de mogelijke functies van de auteur daarin en deelroutines ontwikkelt die voordelig kunnen zijn voor ieders mentale gezondheid. De NKdeE richt zich bij uitstek op het schrijven en het tekenen en het schrift als brug tussen beide creatieve activiteiten. Als programma is de NKdeE zelf een geheel… Dichtertje.
het dichtertje zelf kan zich evenwel verkneukelen aan het feit dat Zij zich nu plots een octosyllabische kwatrijn in de mond laat leggen.

want als er iets is waar het Dichtertje graag mee zwaait alsof het geheel van eigen vinding is , is het wel de meedogenloze dreun van het (berijmde) octosyllabische kwatrijn, de 4×8 van de gemotoriseerde lyriek!

448 – één remedie maakt minstens twee kwalen

de ingreep die je doet als je een remedie toedient maakt een eerste kwaal doordat die daad een min of meer omschreven gedeelte van het gebeuren van de recipiënt onderscheidt en dat als kwaal benoemt: elke toediening van een remedie herleidt het gebeuren van de recipiënt tot een aan lijden onderhevig gebeuren, het maakt van de recipiënt sowieso een patiënt, want aja: de remedie gaat iets (willen) verhelpen.

die eerste kwaal is dus enerzijds wat je vaak al hoort noemen de diagnose die verziekt: een gemis bij de persoon met klachten wordt in een benoembaar vakje gestopt en als kwaal ‘behandeld’, terwijl het vaak zo is dat men beter de (dieper liggende) oorzaak van de klachten zou proberen te achterhalen : ‘waarom wil iemand patiënt worden?’ kan in dergelijke gevallen een nuttige vraag zijn.

daarbij moet men best opletten misschien om dan weer de klacht van de persoon zelf niet op clichématig psycho-analytische wijze te willen wegwuiven als slechts een symptoom van de echte kwaal, die elke tot patiënt gereduceerde recipiënt maar al te graag zal beamen. ‘ja natuurlijk dokter, ik wil mijn papa vermoorden en met ons ma naar bed, het is daarom dat ik in mijn bed plas met die blaasontsteking van me’.

elkwegs: het toedienen van een remedie fixeert ‘vaneigens’ een eerste kwaal, namelijk die kwaal die het wil verhelpen, en overruled de idee dat een klacht een symptoom, een teken is, een signaal, en het gaat dan van ‘zou je niet beter wat rechter gaan zitten aan je werktafel’ in rechte lijn naar ‘hier heb je een pijnstiller tegen je rugpijn‘.

eerste kwaal: elke remedie ontkent het probleem.

de tweede kwaal die een remedie doet ontstaan heeft te maken met het feit dat een remedie toedienen een toepassing is, een applicatie.

merk op, noteer desnoods: ik gebruik opzettelijk een moeilijk woord om het makkelijke begrip verder technisch te maken, het grijpt nu dieper in in uw cognitieve ordening, het spreekt u aan op uw hoger denkvermogen. het verschil tussen toepassing en applicatie is dat tussen de lagere en de middelbare school, bijna.

je kan geen toepassing hebben zonder kennis, tenminste als we het over het soort toegepaste kennis van een remedie hebben: elke remedie wordt toegediend als men een diagnose heeft gemaakt waarbij het toedienen van de remedie vanuit de ervaring aangewezen is, dat is nou eenmaal de basis van het medicinaal denken, de geneeskunde, zeg maar.

maar net omdat het op die wijze een toepassing is van een ‘bekend gegeven’ bv.: ‘personen met een vervelende hoest zijn beter af met een hoestsiroop’ gebeurt er iets heel anders als wanneer een hond gras eet omdat er wat schort in zijn buikstreek.
wat is er anders? wel de hond past niets toe, hij reageert ‘gewoon’ ‘instinctmatig’ op het gerommel in zijn buikje door gras te eten.

een hond is daarom een ‘beter’ systeem omdat het eenvoudiger is: het past onmiddellijk het eigen gedrag aan. bij de mens, het meer complexe systeem, wordt middels een diagnose het gedrag losgekoppeld van de lichamelijke effecten daarvan en remedieert men de lichamelijke effecten los van de verwaarloosde gedragingen. wij‘maken’ zo een lichaam dat los gedacht wordt van onze gedragingen, en gelijkgesteld met andere lichamen die een totaal andere gedragshistoriek hebben misschien, maar wel dezelfde ‘lichaamsklachten’.

in het saneringsdenken van het Rot stippen we aan dat het eenvoudige systeem geen remedie nodig heeft en dat derhalve het complexere systeem wat de gezondheid betreft een deterioratie is: het systeem zadelt door haar complexiteit zichzelf op met een magazijn aan ‘liabilities’, in het Nederlands vertaalt men dat meestal met ‘kwetsbaarheden’ maar het woord heeft ook de betekenis van ‘verantwoordelijkheden’: we moeten ons van meer zaken rekenschap geven.
dus? wel dat resulteert rechtstreeks in een gedragsstoornis, want het gedrag moet beredeneerder gebeuren, ergo meer rekenkracht nodig, nog meer ‘intelligentie’.
je ziet dat het minste vonkje van intelligentie meteen een evolutionaire ‘causaliteit’ op gang brengt die niet te stuiten is: intelligentie is Rot.

okee, da’s wat diep getast in uw humanistisch kruis zal u willen getuigen. goed, neem een strepsil, we laten het effen rusten.

elkwegs:
 elke geneesdame moet omwille van deze complexiteit telkens zij een remedie voorschrijft de nadelen t.o.v. de voordelen afwegen, hoewel er natuurlijk nog steeds vluggerds zijn die hun patiënten onmiddellijk op hondse wijze het gras in de bek stoppen, in de vorm van medicatie in een olifant-muis verhouding.

de tweede kwaal die elke remedie onontkoombaar met zich mee brengt is uiteraard ook de ‘bijwerking’, maar ik wou het effen met u samen wat properder doordenken dan dadelijk de bijsluiter erbij te halen waarop geheel doorzichtig en sluitend de applicatie van de remedie aan het businessmodel, het kapitale programma, het geheel van voorschriften, vereisten en best practices van de farmaceutische industrie wordt onderworpen ten einde een marktconform winstgevend product van uw rugpijn te maken.

454 – leugens weerleggen maakt leugenaars groot

‘de vis is de boet niet weerd’.1het sop is de kool niet waard

de publieke leugen is een misleiding van iemand die zich koste wat kost wil inschrijven in de heersende fictie om daar persoonlijk voordeel uit te halen.
de enige betekenis van die woorden is een smeekbede van een armzielig individu: “ik hou vast aan mijn persoonlijk voordeel ten koste van de waarheid die ik ken”.

er is een verschil tussen de publieke leugen en de leugen op persoonlijk relationeel vlak, maar beiden hebben waarschijnlijk dit gemeen: van het ogenblik dat je zeker weet dat iemand liegt, ken je zijn/haar zwakte al. meer hoef je niet te weten. als je niet zeker bent, vraag je jezelf beter af wat je hebt aan iemand die je niet vertrouwt.

de energie die je spendeert aan het weerleggen van een publieke leugen is hoe dan ook beter gespendeerd aan het uitbouwen van je eigen waarheid.
de betrapte leugenaar, of het nu een echte leugen of een vermeende leugen betreft, moet zichzelf maar verdedigen want men vertrouwt hem evident niet meer.

gebeurt dat niet en wordt de leugen of het smoesje aanvaard, dan is dat maar zo. hoe meer de heersende fictie zich laat paaien met leugens, hoe sneller ze vergaat. en/of hoe minder ze voor jou kan betekenen.

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

NKdeE Tarot
mogelijks weldra beschikbaar…

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt alle nieuwe berichten zo in je mailbox.

Noten[+]

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.