Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag LAÏS lyriek

LAIS LXXX

Het woont in Onterecht, en Nergens gaat
het ’s zondags heen: die ene dag van licht
nummert de weken duisternis, is maat,
gradatie van ’t voortschrijdende inzicht
dat het ontbonden wordt, dat, zonder zicht
op toekomst, bij ontstentenis van hoop
ter dood vernauwt de nare levensloop.
  Maar als op maandag weer haar beeltenis
de schermen schroeit, dan wordt weer wanhoop hoop,
Niets het Al waarvan zij het teken is.

invoertekst (2012)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

dv 2019 – Asemische Lezing van LAIS LXXX

Geef een reactie