Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS LXXV

naar La Mysterieuse van Couperin

Taal is een hel, een donker bastion
van zin na zin gebrek aan schittering.
Zij brandt in taal haar beeld, een medaillon.
Haar gebaar is melodie, verheldering.
Haar lach is mysterie, ontsluiering.
Het prent zich elke dag hun wetten in
hun doffe woorden met wat sintel in,
een serie met niet eens een fijn verhaal.
Maar komt de Stem die fluistert haar begin
dan flitst haar beeld in klare hemeltaal.

invoertekst (2012)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

dv2019 – asemische lezing van LAIS LXXV – A6

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.