Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #421

elke mens heeft recht op een hartenwens

Hexagram 22 (bì) – “verfraaien”

alt. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten –
‘pee van de negatieve gedachten”- ‘pay your dues to heavenly beauty’

421 – elke mens heeft recht op een hartenwens

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

invoer

https://dirkvekemans.be/2018/07/14/harusmuze-27-reconstructie

commentaar dv@YHP

‘Kijk, gij flippendrol’ zo begon vanochtend de Harusmuze, ‘het zit zo...’
Ik word dan, als Kathedraalnovice, verondersteld braafjes te gaan zitten om alles te noteren zodat ik het u kan overbrengen. Zo gaat het hier meestal….

Een mens, vertelde ons Haruske mij vandaag, heeft enerzijds noden en anderzijds behoeftes en gebreken, en samen is dat de constitutie van zijn gemis.
Mensen wensen ook velerlei zaken. maar de meeste mensen slaan noden en gebreken hopeloos door elkaar en denken dan dat hun wens samenvalt met wat hun behoeftes hen ingeeft.
Laat ons daar ’s wat klaarheid in brengen. (zie je mij driftig kribbelen in mijn hoekje? als ik een gedachte, zelfs maar een nuance mis, zwaait er wat, dus ik spits mijn flaporen gans open, als zeilen zo groot)

Behoeftes en gebreken, het gemis dat wij voelen, betreft dingen die we niet echt nodig hebben, maar die we wel graag zouden hebben. Wanneer ons die dingen ontzegd zijn, voelen wij een gemis, maar we kunnen best nog, zij het met tegenzin, functioneren. Er is gemis, maar het loopt niet mis.
Noden zijn ook gebreken, maar indien wij langere tijd dergelijke gebreken ondervinden, redden we het niet meer: ons systeem crasht, we worden ziek of dusdanig ongelukkig dat het echt niet meer verder kan. Het loopt serieus mis dan.

Wat vaak het geval is, is dat mensen zodanig begeesterd worden door hun heel erg secundaire behoeftes en besoignes dat ze daarvan denken dat het echte noden zijn. Consumptieverslaving en andere gedragsstoornissen zorgen ervoor dat wij denken enorm veel nodig te hebben. Dat zorgt voor angst, voortdurende stress die enkel gelenigd kan worden door méér consumptiegedrag. En dat maakt de beklemmende verslavingscyclus rond, een ware strop rond de hals van iedereen die er aan lijdt.

Zolang dat waanbeeld in stand blijft, zolang we onze behoeftes blijven verwarren met noden, is er ook geen beginnen aan om tot een echte wens te komen, een hartenwens. Een hartenwens is een wens die conform is met jouw lot. Een hartenwens wordt vervuld wanneer je jouw lot accepteert, er een bestemming aan geeft en jouw gedrag in dat opzicht perfect weet aan te passen. Geen sinecure dus, want het vereist veel inzicht in jezelf en in de wereld, jouw plaats daarin en dan nog de nodige discipline om je ook naar die inzichten te gedragen, iets wat velen, waaronder tot mijn grote spijt en bodemloze schaamte ikzelf, wel eens durven vergeten.

Een hartenwens kan ook door een gril van het lot zomaar worden toegekend. Zeldzaam, maar het gebeurt. Het is niet eerlijk, neen, maar wel rechtvaardig. Zolang je gedrag gealigneerd blijft aan jouw inzichten zal je jouw lot zien verzacht worden tot aan het summum van de vervulling van jouw hartenwens. Moeilijk te bewijzen, die stelling van de Harusmuze, maar ik geloof het wel, vanuit mijn ervaring.

Maar voor je daaraan kan beginnen moet je dus eerst af van al die vieze verslavingen. Het gemis dat zo’n verslaving ons bezorgd kan erg pijnlijk zijn, maar het is geen echte nood. In geval van verslavingen aan middelen zoals alcohol of andere hard drugs, kan het gemis wel ontaarden in reële noodsituaties: plotse ontwenningen kunnen medisch erg gevaarlijk zijn. Pas daar mee op, zoek en vind daar stante pede hulp voor!

Maar in de meeste gevallen geldt dus dit: in werkelijkheid zijn die zogenaamde noden slechts behoeftes, dingen die ons behoeftig maken, of gebreken, dingen die ervoor zorgen dat we ons gebrekkig voelen. Gedachten zoals: ‘ik ben niks waard zonder dat nieuwe paar schoenen’ of ‘hoe kan ik nu tekenen zonder Clairefontaine 200gr kwaliteitspapier?’
Dat soort nonsens.

Harusmuze #27, de invoer van vandaag, zegt ons dan ook: ‘gevangen in een web van noden, kunnen zinnen nooit een echte wens verwoorden’. daaruit kunnen we concluderen dat de mens niet alleen voldoende vrij moet zijn van zijn behoeftes, maar ook dat onze noden vervuld moeten zijn opdat wij in volledige tevredenheid een echte wens, de hartenwens van daarnet, zouden kunnen zien in vervulling gaan.

Nu, om ons te bevrijden van onze noden moeten we die eerst afdoende scheiden van onze behoeftes en gebreken, die meestal slechts verwennerijen betreffen, luxe waarvan een overdaad ons eerder ongelukkig zal maken dan gelukkig. Wat hebben wij echt nodig?

Wel, echte noden betreffen niet iets om te hebben maar de kwalen waarvan je vrij dient te zijn: honger, dorst, kou, emotionele deprivatie, lichamelijk of mentaal lijden aan toegebrachte verwondingen, noden voortvloeiend uit verslavingen erkend als ziekte, enfin, alles ongeveer wat door de mensenrechten en de sociale bijstand gedekt zou moeten zijn, maar dat verre van overal ter wereld is.

Dat vergemakkelijkt het maken van het onderscheid ook: als je een behoefte voelt, wil je iets hebben. Als je daarentegen nood hebt aan iets, moet je dringend van iets kwalijk af

Als we op die manier merken dat we vrij zijn van echte noden en ons ook hebben weten te bevrijden van onze ingebeelden noden die in feite slechts behoeftes en secundaire afhankelijkheden zijn, dan zijn we pas rijp om onze wens voor onszelf te formuleren en die ook effectief te gaan betrachten.

De menselijke vrijheid, ons basisrecht, bestaat er dus volgens de ethiek van de Harusmuze in, om de vrijheid te krijgen die wens voor onszelf te zoeken en te willen ontdekken en die verder dan te betrachten, en dat alles vrij van urgente (en ingebeelde) noden.

Nu, wij krijgen, nog steeds volgens madame la Haruspectatrice, dat recht pas als en alleen als wij voldoen aan de plicht om er eerst voor te zorgen dat iedereen binnen ons bereik in de mate van onze mogelijkheden vrij is van urgente noden.
Als de ander zich wil blijven behoeftig en gebrekkig voelen is dat haar of zijn zaak, maar we kunnen voor onszelf niet iets echt wensen zonder dat onze omgeving vrij is van echte deprivatie, van soortgenoten die noden hebben. Zoals bij de liefde begint het ook hier bij jezelf, en vandaar onmiddellijk naar de ander en dan terug naar jezelf om dan pas op vanzelfsprekende wijze aan het proces te beginnen.

“Wel euh,” opperde ik heel letterlijk, want de woorden kwamen in weerwil van mijn diepe wens tot stilzwijgen toch aan de oppervlakte van het hoorbare, “dat euh, mevrouw de meneer en edelachtbare Harusmuze, euh, dat de meeste mensen dat misschien nogal streng gaan vinden aangezien op vakantie gaan en zo wat rondhossen en plezier maken niet als zodanig euh kwalificeren als echte noden en tja we…”

“’t is dat of het wordt niks”, sprak ze resoluut, en: “allez, bol het af en kuis uw dt-fouten maar op, weer”

Er stak nog veel meer klaar aan bezwaren in mijn borrelende keelgat, maar ik heb die dan maar doorgeslikt.

rev. dv@CIJ

Geef uw commentaar

Uw interpretatie van of commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze is erg welkom. Plaats die gewoon als ‘reactie’ onderaan deze post.
Bij validatie wordt uw inzending dan bij de eerstvolgende revisie van dit bestand onder dit kader toegevoegd.

Harusmuze uitspraken bij hexagram 22 – 賁

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.