Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #409

409 – ’t gebeuren beleeft onze genotsdood

22B77a

409 – ’t gebeuren beleeft onze genotsdood

hexagram 27  (yí) –  “Kauwen” 

de HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakel, het Beginsel van een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

invoer

https://dirkvekemans.be/2018/07/26/harusmuze-39-reconstructie/

commentaar

deze uitspraak van de Harusmuze lijkt een serieus verdict, een soort besluit tot een panpsychisme met een dikke chocolaag Nietzscheaanse allure, en misschien is het dat ook, maar wat heb je aan dat soort herleidingen van een dynamisch zingevingsproces dat zich voor je ogen afspeelt en dat je op die manier enkel reduceert tot een -isme dat je kan ‘gehad’ hebben?

het is pas als je het als dusdanig aanvoelt dat je er wat aan hebben kan. we mogen nooit vergeten dat taal uit onmacht in de wereld kwam: je kan met taal de aanvankelijke onmacht niet wegdenken want ze is er zelf het resultaat van.

kijk, concreter, in onze huidige situatie: de taal is in haar stadium van het rot gekomen waarin zij autonoom als lopende code programma’s doet emergeren. Facebook is zo’n emergentie: het is geen ‘uitvinding’ die mensen die er rijk aan worden vullen enkel de lege plaatsen in het profiel op dat de kapitale ‘logika’ aanmaakt op de ‘markt’ . je kan net zo goed beweren dat Tim Berners-Lee de ‘uitvinder’ van sociale netwerken is. of Leibniz.
in het Rot schrijft het gebeuren zichzelf, haar schrijven is haar expressie, wij ‘zijn’ wat het ‘wil zeggen’.
wij hebben daar zelf 1000 maal minder aan te zeggen dan we wel willen geloven, of doen uitschijnen. onze controle over wat er met ons gebeurt is een waanbeeld dat, als gebrek aan inzicht, rechtstreeks verantwoordelijk is voor de urgente wereldproblemen waarmee we nu ‘af te rekenen hebben’. maar we hebben helemaal niks af te rekenen, we worden afgerekend.

maar, dus, voor ons, nu, heute: de inhoud van een programma is wat het doet met haar gebruiker, en wat de gebruiker er zelf mee kan doen, niet wat je ervan bewaart in bestanden, om te ‘delen’ alsof je ooit iets ‘hebt’ dat je kan delen.

wat je deelt, op de sociale media, is je vermogen om clicks te genereren. en je deelt dat met de eigenaars van het programma waarin je het deelt. zelf heb je niks, niemand heeft ooit iets van het ‘gedeelde’. zolang onze overheden het vertikken om zelf werk te maken van een degelijke virtuele leefomgeving voor haar bevolking zijn we gedoemd om alles met een bende narcistische Californische megalomanen te ‘delen’.

een overheid zou ervoor kunnen kiezen om haar burgers tegen al te naakte exploitatie te beschermen. maar dat gebeurt dus nergens, tenzij uiterst negatief in China, waar de bescherming enkel geldt voor de eigen machtsstructuren.

maar aangezien wij ‘onze’ overheden grotendeels zelf verkiezen, hebben we al die kak gewoon aan onszelf te danken, zoals dat vrijwel altijd gaat met kak waarover we ons beklag menen te moeten ‘delen met de anderen’.

tja.

het is pas als je programma’s kan verzinnen die andere programma’s delen waar alle gebruikers iets aan kunnen hebben, dat je effectief iets deelt, dan deel je mede: ‘hier, probeert dit ‘s, misschien dat het helpt’; helpt het niet dan heb je tenminste geprobeerd om iets te delen, helpt het wel, dan helpt het. als er iets werkt, merken we het heus wel hoor.

soit, dit slechts terzijde.

een betere explicatie van de Harusmuze van de dag ligt misschien wat verder af van het al te concrete:

‘als je het het gebeuren als gebeuren beschouwt dan kan je stellen dat, gezien de dubieuze uitspraak van Herakleitos dat ‘de ziel sterft door ons leven te leiden en wij sterven door deelgenoot te zijn aan het leven van de ziel’, het volgens haar eerder zo is dat het gebeuren als ziel geen individueel karakter heeft maar meer lijkt op het Ene van bv. François Laruelle of op een mystiek Al dat ook een Niets is, een Nirwana, maar dat er op een voor ons onbegrijpelijke manier toch genot aan beleeft om ons het genot te schenken dat uiteindelijk tot onze dood lijkt, want ja, tja, wat is dat egootje van ons anders dan een flets humaan constructiespul dat niet eens tegen wat Rot of Sterfte bestand is’.

of iets dergelijks.
de raad die we sowieso krijgen is, denk ik, dat het Gebeuren als gebeuren behoorlijk indifferent staat t.o.v. onze goed-en-kwaad-bepalingen en al evenmin een sikkepit geeft om onze doodsangst of doodsdrang.

trek uw plan zegt ze, gebeuren doet het toch…
allez vooruit.

scève

Appercevant cest Ange en forme humaine,
Qui aux plus fortz ravit le dur courage
Pour le porter au gracieux domaine
Du Paradis terrestre en son visage,
Ses beaulx yeulx clers par leur privé usage
Me dorent tout de leurs rayz espanduz.
Et quand les miens j’ay vers les siens tenduz,
Je me recrée au mal, ou je m’ennuye,
Comme bourgeons au Soleil estenduz,
Qui se refont aux gouttes de la pluye.

Geef een reactie

NL EN FR RU ZH-CN AM
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.