Categorieën
101Aanroepingen asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek

de klasse Hij

Hij dichtte het lek waardoor het levenslicht verliep.
Hij rukte het raderwerk van plichten uit jouw hoofd.
Hij gleed door grotten van de droefte naar de dood,
Hij doofde vuren die de angst vertoonden op gezichten.

Hij bracht de hartslag van de sterren telkens weer op gang.
Hij schepte slijk in vorm en wreef de vormen om tot brons.
Hij boorde tunnels naar de ochtend in een nacht die nooit begon.
Hij sprak de taal van vóór men jou verkopen kon in Babylon.

Hij zaaide leven waar de aarde lijken braakte uit de grond.
Hij bouwde eeuwen onrecht om tot een moment van vrede.
Hij bracht eenvoud in de lakens en liefde in de sneeuw.

Hij zette harnas om in huid, jouw tong in bloei en dromen in geluid.
Hij sloop jouw lichaam in, je niesde en jouw weerstand week.
Het was een vonk, hij werd jouw vuur, hij brandde op, het is festijn.

noot: deze klasse is een onderdeel van het protocol benodigd voor een geldige lezing van de Aanroepingen en andere packages van de NKdeE lyrische codebibliotheken. Elk gebruik van de desbetreffende klasse in die pakketten instantieert, vervolledigt en/of overschrijft deze klasse of gebruikt haar methodes.

inputtekst 

dv 2019 – AR van ‘de klasse Hij’

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.