Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #380

elk voorschrift is een schuldbekentenis

22B32
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

Hexagram 13 –  同人 (Tóng Rén) – “Gemeenschap”

TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”

380 – elk voorschrift is een schuldbekentenis
input
commentaar dv@YGC

Elke taaluiting is een teken van onmacht. de primaire betekenis van elke taalakt (Austin) is een bekentenis (“ik kan niet verder zonder dit te zeggen“). Zelfs al klinkt het als een Tarzankreet – de andere dieren in het bos hebben het niet eens nodig om te denken: ‘daar heb je hem, de onmachtige met het blote vel’-.
Elke spreker spreekt in de eerste plaats zijn animale falen uit.

Het eerste woord is de erfzonde, de humane val uit het aards paradijs van het animale, de besmetting van het vegetale met de nooddruftige beweging in functie van de voortplanting die het stoffelijke in leven dwong. Ons treft evenwel geen blaam: Eva’s bijten verlost ons van de schuld, want dankzij de vrucht van de boom van de kennis weten wij dat god is begonnen door ons in zijn beeld te scheppen.

Elk verhaal is een recursieve schuldbekentenis van (het scheppingsverhaal van) de taal.

Vanuit dit basisbesef kunnen we onmiddellijk naar een ethiek van de omgang, de commerce onder de humanen in hun GeldRuimte. Elke omweg is larie. Larie is plezant en het bevordert de commerce, maar in deze tumultueuse tijden heeft de mens weinig tijd voor larie. Aldus blijkt toch uit de stellingen van het neo-liberalisme en uit de neo-liberale verordeningen van de nijd. Zodoende:

Regels, voorschriften, gedragsbepalingen die worden gedecreteerd, uitgeroepen, verordend, gepubliceerd en onder de neus gewreven dien je best dus ook eerst te lezen als een bekentenis van eigen falen van de voorschrijver, de verordenaar, de heersende orde of de media: wat ze zeggen is dat het niet werkt tenzij jullie dit en dat zo en zo doen.

Afhankelijk van wie of wat al dat gejammer komt, moet je maar zien of

 1. of de verordening aan jou gericht is
 2. of het op jouw toestand daadwerkelijk van toepassing is
 3. of het correct is wat er voorgeschreven wordt
 4. of er zich nare dingen gaan voordoen als je de edicten in de prullenmand kiepert
 5. of je wel tijd genoeg hebt nu om het voorgeschrevene aan een kritisch onderzoek te onderwerpen
 6. of het nodig is, indien bij 5. blijkt dat je nu maar beter kan voortdoen, om er later tijd in te stoppen zodat je in nieuwe gevallen weet wat de beste optie is voor het geblaat in kwestie.

Vanuit deze beslissingsboom kan je zelf wel verder verfijnen tot je het gevoel hebt dat je handelt in overeenstemming met jouw gezondheid en die van de anderen (in een gezonde situatie lossen die twee separate ‘gezondheden’ op in de verbondenheid in de situatie).

Het enige denken dat je nodig hebt is dat denken dat je op de makkelijkste manier bij een vanzelfsprekendheid in het gedrag brengt. En dat is niets anders dan de aloude gewoonte van de deugd.

Voor wie zich niettegenstaande deze evidentie van de deugd toch in zijn modieuse nihilistische pose wil blijven vertonen en het niet nodig vindt om enige deugd na te streven, verharden we nog even de kritiek van de verordening. Met mijn oprechte excuses voor het desgevallend veroorzaakte ongemak.

Zonder enig serieus onderzoek zijn er blijkbaar toch al dadelijk enkele wetmatigheden naspeurbaar in de praktijk van de verordening, we geven deze bedenkingen mee in de hoop dat de aspirant-onderzoekster ze kan omvormen tot falsifieerbare hypothesen:

 • hoe luider het verdict verkondigd wordt, hoe erger de schuld, hoe kleiner de tolerantie van onverschilligheid
 • edict-verkondigers zijn doorgaans onvatbaar voor schuldbemiddeling: zij zien niet in dat zij eerder slachtoffer zijn van het eigen gelijk dan krachtdadige uitvoerder van een natuurwet
 • elke schuldige heeft nood aan medeplichtigen, vandaar de verwoede pogingen tot gedragsbepaling
 • de schuld is het gelijk van de declamator, de hyper-man. Het is zijn evidentie, zijn klaarblijkelijkheid, de (al dan niet vermeende) hardheid van zijn fallus ‘”ziet ge dat nu niet [pets pets]!”
 • het kabaal verzuipt na verloop van tijd in eigen balen, maar verpest daardoor wel zeer grondig het veldbereik waarin het plaatsvindt (zie verder onder ‘slagvelden’)
 • verordenaars worden knap lastig en zelfs bepaald agressief als je hen uw gezonde reactie geeft, zelfs al doe je dat enigszins verdekt, zoals bv. een op rustige en verstaanbare manier uitspreken van de Nederlandstalige Vonnegutparafrase “ha, ik begrijp het, wel, geachte heer, waarom ga je nou niet even de maan lopen neuken hè, ik kan best zonder wat u mij hier loopt te verkondigen”. Let daar dus mee op.
 • voorschriften nemen vaak de allure aan van een wetmatigheid, en de overeenkomst is dat de schuld inderdaad ook achteraf wordt vastgesteld, zoals een wetmatigheid in een gebeuren steevast wordt bevestigd in het gebeuren nadat ze is vastgesteld. Tot er weer ‘iets niet klopt’, en alles instort tot het niets dat het was.

Merkwaardig is verder dat menig voorschrijver er zich over verbaasd dat zijn publiek zich afvraagt of de door hem verkondigde wetmatigheid wel van toepassing is, wat toch het eerste is dat elk zinnig mens doet met een voorgeschotelde wetmatigheid.

Als je een naam hoort, dan vraagt je je toch eerst af of de naam wel de juiste is? Of het jouw naam is? Of wil jij dan wel graag constant gejost, gesjareld, geharusmuzeerd of opgedirkt worden? Onmacht is en blijft des mensen wet.

rev. dv@CJI

Geef uw commentaar

Uw interpretatie van of commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze is erg welkom. Plaats die gewoon als ‘reactie’ onderaan deze post.
Bij validatie wordt uw inzending dan bij de eerstvolgende revisie van dit bestand onder dit kader toegevoegd.

Harusmuze uitspraken bij Hexagram 13 – 同人

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.