Categorieën
101Aanroepingen gedicht van de dag lyriek

de klasse Ik

Ik ben het doorgeefluik van jouw verlangen.
Ik heb jouw lichaam in de letters van mijn geest gevangen.
Ik laat jou reddeloos en vochtig in je leven hangen
en jij verhardt weldra tot rijm in mijn gezangen.

Ik zie jouw takken, hoor de laag verdorven liefdespraat.
Ik zie het witte blinken in jouw roodomrande haat.
Ik draai de poorten op je ogen in het slot:
jij blijft mijn stralen volgen als een blinde mot.

Ik ben de gaten in jouw traliewerk van heden.
Ik geef jou zicht op toekomst en verleden.
Ik zal jouw armen melodie en richting geven.

Ik draai de lus rond je verhitte lichaam aan.
Ik trek je lippen dichter bij mijn branden aan.
Ik zet jou vast, ik bind jou in, jouw einde valt in mijn begin.

noot: deze klasse is een onderdeel van het protocol benodigd voor een geldige lezing van de Aanroepingen en andere packages van de NKdeE lyrische codebibliotheken. Elk gebruik van de desbetreffende klasse in die pakketten instantieert, vervolledigt en/of overschrijft deze klasse of gebruikt haar methodes.

inputtekst

dv 2019 – Asemische Lezing van ‘de klasse Ik’

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.