Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #378

alleen de onverschillige begrijpt het wonder

378 – alleen de onverschillige begrijpt het wonder

hexagram 3 (zhūn) – “Ontspruiten”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

input

https://dirkvekemans.be/2018/08/26/harusmuze-70/

commentaar

het ongelooflijke is ongelooflijk omdat het onmogelijk lijkt.
het onmogelijke is onmogelijk omdat het ondenkbaar is.
het ondenkbare is ondenkbaar omdat het onverwachte niet verwacht wordt.
het onverwachte wordt niet verwacht omdat het onbelangrijk lijkt.
het onbelangrijke is onbelangrijk omdat niemand er voordeel of nadeel aan heeft.

dus als men kijkt naar het gebeuren met een onverschillige (dwz. tao-gelijkende, onberoerde, niet-handelende) blik, door de ogen van iemand die noch ten goede nog ten slechte zal veranderen door het gebeuren, kan men ontdekken hoe het onbelangrijke het onverwachte kan voortbrengen, hoe het onverwachte het ondenkbare denkbaar kan maken, hoe het ondenkbare het onmogelijke mogelijk kan maken en zo kan men alsnog geloof hechten aan het ongelooflijke, of er ten minste begrip voor hebben.

zij die tenminste begrip hebben voor het ongelooflijke zijn beter voorbereid op de toekomst, want het toekomende erge zal achteraf altijd ongelooflijk erg blijken geweest te zijn (‘een noodlottige ramp’) en het toekomende goede zal net zo ongelooflijk goed geweest zijn (‘een mirakel’).

wie beter voorbereid is op de toekomst moet zich minder zorgen maken.
wie minder zorgen heeft, kan beter voor de ander zorgen.

willen we een kans hebben om de verschrikkingen van de toekomst te boven te komen, dan moeten we leren zo goed mogelijk voor de ander te zorgen.

en ach ja, we verzwijgen het meestal maar denken heel vaak: ‘iemand anders moet dat maar oplossen’. het begint echter allemaal bij jou, bij wat jij nu doet en wat je niet doet, wat jij en ik helaas al te vaak nalaten te doen.

en dat maakt de omgang met het eigen falen het startpunt van elke ‘ver-ander-ing’ 1sorry, W.F. Hermans. je lot kan je niet veranderen, niemand kan dat, maar je kan het wel een bestemming geven.

mogelijks weldra beschikbaar…

Steun de Vrije Lyriek!

de Neue Kathedrale des erotischen Elends
is een gave van iedereen voor iedereen

financiële steun voor de NKdeE is welkom op
IBAN BE22 7340 2968 5847 BIC KREDBEBB
op naam van Dirk Vekemans.

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt alle berichten in je mailbox.

Uw adres wordt verder NIET gebruikt of doorgegeven en u kan op elk moment opzeggen.

Noten[+]

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.