Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #378

378 – alleen de onverschillige begrijpt het wonder

hexagram 3 (zhūn) – “Ontspruiten”

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

input

https://dirkvekemans.be/2018/08/26/harusmuze-70/

commentaar

het ongelooflijke is ongelooflijk omdat het onmogelijk lijkt. het onmogelijke is onmogelijk omdat het ondenkbaar is. het ondenkbare is ondenkbaar omdat het onverwachte niet verwacht wordt. het onverwachte wordt niet verwacht omdat het onbelangrijk lijkt. het onbelangrijke is onbelangrijk omdat niemand er voordeel of nadeel aan heeft.

dus als men kijkt naar het gebeuren met een onverschillige blik, door de ogen van iemand die noch ten goede nog ten slechte zal veranderen door het gebeuren, kan men ontdekken hoe het onbelangrijke het onverwachte kan voortbrengen, hoe het onverwachte het ondenkbare denkbaar kan maken, hoe het ondenkbare het onmogelijke mogelijk kan maken en zo kan men alsnog geloof hechten aan het ongelooflijke, of er ten minste begrip voor hebben.

zij die tenminste begrip hebben voor het ongelooflijke zijn beter voorbereid op de toekomst, want het toekomende erge zal achteraf altijd ongelooflijk erg blijken geweest te zijn (‘een noodlottige ramp’) en het toekomende goede zal net zo ongelooflijk goed geweest zijn (‘een mirakel’).

wie beter voorbereid is op de toekomst moet zich minder zorgen maken.
wie minder zorgen heeft, kan beter voor de ander zorgen.

willen we een kans hebben om de verschrikkingen van de toekomst te boven te komen, dan moeten we leren zo goed mogelijk voor de ander te zorgen. aja, we verzwijgen meestal maar denkenheel vaak: ‘iemand anders moet dat maar oplossen’…

scève

La blanche Aurore a peine finyssoit
D’orner son chef d’or luisant, & de roses,
Quand mon Esprit, qui du tout perissoit
Au fons confus de tant diverses choses,
Revint a moy soubz les Custodes closes
Pour plus me rendre envers Mort invincible.
Mais toy, qui as (toy seule) le possible
De donner heur a ma fatalité,
Tu me seras la Myrrhe incorruptible
Contre les vers de ma mortalité.

Geef een reactie