Categorieën
lyriek

De Feesten – Routebeschrijving

De Feesten – Routebeschrijving A) met de auto De barstribben schuiven, het trilbeen knakt het stuikhart in, de uitzang Uit ploft het brein uit in wolkjes roze. Het exiteren verwerkwoordt. Dan, middels een immateriële transformatie rond de aleatorisch omzweven singulariteit, treedt het het buiten zichzelf, vervoegt, zich in een onzichtbaar zich vermommend, het deksel der […]

Categorieën
lyriek

Het Punt Opdiepen, Waarlijk Pieken

I het zit denk ik ook al in & aan de bestanden als een stalkende kwijlveeg in het halfduister de straatstenen te bevreten. Het hinnikt & balkt het zijn uit van haar geschiedenishikje in de lustwekkende pixelhuidjes, b.v. de grafbewegingen op, die krasloos op de schermen lopen te dagen ik? ik, ach ik, je kent […]

Categorieën
lyriek

SPINOZISTISCH TERPSITONEMANUAAL

Men dient u niet te natureren dan: De klankband loopt, de indruk valt & in het rode werpt het vlees gestalten, Wast tot witte maan met zee de man. Vermeerdert niet het vlak de vouw, Het zicht wordt aan de lijn gesplitst & waar haar zon op einders flitst deelt als wachter mee de poort […]

Categorieën
lyriek

DE NEDERLANDSTALIGE VLEERMUISLYRIEK TOT GROTE BLOEI GEBRACHT

Het lijf zijgt. Muurplak. Pollencongregaten in de netvliezen. De knokige uitstrekking 1 wijst in weerwil van het achterdehandse 2 t.e.m. 10, dat niet wijst. De haartjes klitten in de vleermuispelsjes. Zwart blikt een sluikse ijking van de rotswand af, botst op, & stuitert van de rotswand wederom. Slijk waarin de zingende lijfjes zingen, zijgen. (Bewaren […]