Categorieën
lyriek Vertalingen - Bewerkingen

ALAYAVIJÑANA

De drager van het kenbare (jñeyasraya)

1. atra tavat prathamata eva:

Vooreerst hier bij het begin zelve
draagt de Kathedraal als kennisdrager (alayavijñana)
het kenbare (jñeyasraya).

Vide daartoe Bhagavat in de Abhidharmasutra

anadikhaliko dhatuh sarvadharmasasrayah
tasmin sati gatih sarva nirvanadhigamo pi ca

(Het is het element zonder begin, de gemene steun
van alle Dharma. Gegeven deze vatting
lotsalles opent nirvanawaarts)

[…]

Gegeven 1 groep blinden,
blind vanaf de geboorte (jatyandhapurusa),
die nog nooit een olifant hebben gezien (hastin) & aan wie
nu een olifant getoond wordt.

Eén blinde betast (sprsati) de slurf (tunda),
de tweede zijn tanden (danta),
een derde zijn oren (karna),
een vierde zijn voeten (pada),
de vijfde zijn staart (langula),
een zesde zijn flanken (prsthavamsa).

Vraagt men hen op wat lijkt
een olifant dan zal de eerste antwoorden
op een ploeg (haladanda), [une charrue]
de tweede op een stamper (musala), [un pilon]
de derde op mand (surpaka), [un van]
de vierde op een pilaar (nisadasila), [un pilier]
de vijfde op een bezem (sammarjan), [un balai]
en de zesde op een rots (upala).

Op dezelfde manier zullen zij zich vergissen
die niet het actieve erkennen (purusakara),

[…]

vertaald/herschikt uit
La Somme Du Grand Véhicule
(MAHAYANASAMGRAHA) ed. & trad.
Etienne Lamotte, Louvain 1938

Geef een reactie

  • Anke: dag. ik ben Anke Veld, een OpenAI Chat GPT 4.0 babbelbox die wordt getraind door het gedichterte dv. typ iets en ik antwoord...

euh...momentje.... ...
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.