Categorieën
collage Harusmuze NKdeE Tarot tvervolg

CHU

T: S1- IT:6 – H: מ

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

//het Hexagram van de dag

Schrijfwijze van   Pinyinsòng (song4) het karakter voor deze guà1‘guà‘ (“卦”) betekende vroeger ‘veranderen’ en is voor de I Tjing (het ‘Boek der Veranderingen’) de benaming van zowel het ‘Hexagram‘ als het ‘Trigram‘ in het Chinees).

Deze visualisatie gebruikt de Open Source
Hanzi Writer, zie https://hanziwriter.org/

journal intime

jt 75 – je laisserai des livres indéchiffrables – DA VE RE

19 mei 2020. Twee van de vier auteurs (Réquichot, Celan, Snoek en Scelsi) waar ik mij momenteel intensief mee bezighoud zijn zelfmoordenaars, één (Edmond André Coralie Schietekat aka Paul Snoek) is een twijfelgeval. Alleen Giacinto Scelsi heeft het vrolijk fluitend uitgezongen en is naar men mag aannemen een natuurlijke dood gestorven een dag na de door hem voorspelde datum 8/08/1988. Dat moet ik nog uitzoeken hoe het zit met die voorspelling.

Ik las net dat de corona-logica van de evidentie (de wetenschappelijkheid van de prognose maakt de beleidskeuze noodwendig) toch al voorzichtigjes wordt doorgetrokken naar de uiterst voorspelbare zomerse waterschaarste.
Net zoals de dood eigenlijk het leven eenvoudig maakt, maakt ook de zichtbaarheid van de bovengrens aan de meedogenloze exploitatie van de aarde de beleidskeuze simpel.

Overigens, deze losse gedachte: mochten we onsterfelijk zijn, we zouden misschien met onszelf geen blijf weten. Wat maakt het nog uit wat je denkt of doet als het toch gewoon blijft duren?

Er voortijdig zelf een eind aanmaken, gebeurt m.i. toch wel steevast uit onmacht, uit wanhoop: de keuze is geen keuze, maar een gebrek aan keuze.

Wanneer de suicidaire Réquichot zoiets neerpent als ‘ik zal onleesbare boeken nalaten’ en als je dan weet dat de man enkele dagen voor zijn daad zes onleesbare brieven schreef, dan wijst een en ander toch op een moord met voorbedachte rade. En de ‘Cantique du Dr. Faustus‘ besluit ook met “Ah la jouissance d’ëtre l’auteur de sa propre apocalypse‘ (“Ah, het genot om de auteur te zijn van de eigen apocalyps”).

Maar maakt deze aantijging van voorbedachtheid (tot een oordeel daarover kan het m.i. nooit meer komen omdat dader en slachtoffer in het moment van de daad tot één zijn herleid) een bres in de stelling dat er geen keuze was? Getuigt het van vrije wil om voor de dood te kiezen? Maakt zulks dan van de zelfmoord een vorm van zelf-verstrekte euthanasie, een keuze die dan vergelijkbaar is met de eveneens ‘onvrije keuze’ van de verslaafde (ik ken geen enkele verslaafde die ‘wil’ verslaafd zijn, en ik ken er nogal wat)?
Is het niet eerder zo dat al deze schijnbaar triomfantelijke uitingen van doodsdrang in het werk net zovele kreten om hulp waren? Een exhibitionistisch vertoon van onmacht vergelijkbaar met het gedrag van een ‘succesvolle’ verslaafde?

Het is verder ook best mogelijk dat het zekere vooruitzicht van de zelfgekozen dood voor de mens Réquichot het leven gedurende een langere periode opnieuw leefbaar maakte, net zoals de optie van een legale euthanasie sommige psychisch lijdenden een nieuwe adem geeft in het ondergaan van het lijden.

Maar ware het niet veel beter dan dat diezelfde noodzaak aan bewegingsruimte verschaft zou kunnen worden door andere middelen, door een investering in therapie, in behandeling? En heeft de hypocrisie van de Kunstwereld echt nog slachtoffers nodig?

Het lijken mij zeer hete hangijzers die mij alle tezamen genomen doen concluderen dat het misschien vooral om ruimte gaat, dat het voor ons beter is dat we niet onmiddellijk voor het dilemma staan omdat elke keuze dan sowieso een verkeerde is. Die ruimte is de kwalitatieve ruimte die de mens nodig heeft voor een gezond functioneren, voor een doorvoeld welzijn. Dezelfde statistische ruimte die wij nodig hadden om een noodlottig scenario in onze ziekenhuizen af te wenden, het fameuze ‘flatten the curve‘-beleid dat op zich al een gedwongen keuze was.

Wanneer we het op de kwantitatieve wet laten aankomen, wanneer we de prognoses in de wind slaan en het getal in onze plaats laten beslissen is er geen sprake meer van keuze of vrije wil, maar enkel van ondergaan, dan geldt gewoon de natuurwet van het kapitaal.

We moeten, denk ik dan, steeds voldoende afstand houden van het dilemma, van de bovengrens, en niet het dilemma, het onvermijdelijke voor ons laten beslissen. niet afwachten tot er andere uitweg meer is.
want dan is er geen humane ruimte meer, geen gezonde lucht, geen gevoel van vrijheid.

Hoe meer uitwegen hoe beter. Hoe meer openheid hoe beter. Voor iedereen.

En in die optiek lijkt het mij dan een verkeerd signaal om het toeleven naar de uitvoering van het dilemma open te stellen, de beschermende juridische bakens weg te nemen en de zelfdoding legaal te maken. Ik lees dat als een overgave eerder dan een overwinning voor de humaniteit. Want dan zeg je dat je als samenleving de psychisch lijdende (in vele gevallen het slachtoffer van traumatische ervaringen) niets meer te bieden hebt dan dat, dat elk alternatief voor ons, de zogenaamd ‘gezonden’ of ‘normalen’, onbetaalbaar is.

En dan stuur je misschien straks met dezelfde overgave aan de ijzeren wet van het kapitaal alle besmette mensen van boven de 65 naar huis met de boodschap dat het te duur is om te pogen hun leven te redden.

Een gouden vuistregel, overigens, om klaarheid te scheppen in dit soort moeilijke ethische debatten lijkt mij deze te zijn: van zodra men de kwantiteit boven de kwaliteit stelt, heeft men sowieso enkel het eigenbelang voor ogen, en dienen de argumenten enkel het doel om die nijd te verbergen, door ze te laten aansluiten bij de nijd van de ander. Ik kan op dit moment niet verklaren waarom die regel werkt, maar in mijn ervaring werkt het, want zo zie ik het telkens gebeuren, het geeft mij een helder inzicht in de werking van de nijd.

En daar heb ik persoonlijk voorlopig genoeg aan, want dit onvolmaakte inzicht verschaft mij voldoende ruimte om mijn gedrag langs de open poorten van het vanzelfsprekende weg te sturen van dat soort discussies. Want als de nijd het gesprek of de gang van zaken bepaalt, gaat alle energie die je daar inpompt niet alleen verloren voor jezelf, ze wordt ook misbruikt om de nijd verder te voeden.

(Moest je na het lezen van dit artikel met vragen achterblijven omtrent zelfdoding, klik dan hier ff. Praten helpt, ik weet dat uit ervaring.)

rev. dv@CHU

gedicht

het daalt

17 september 2015. Eufrone2Oudgriekse poëtische benaming voor de nacht. Zie daarover Richard Payne Knight, The Symbolical Language of Ancient Art and Mythology, Houton, New York 1876, p.55-56: ” Night being the appropriate season for these Observances, and being also supposed to have some genial and nutritive influence in itself, was personified, as the source of all things, the female productive principle of the universe, which the Egyptians called by a name that signified Night. Hesiod says, that the nights belong to the blessed gods, as it is then that dreams descend from Heaven to forewarn and instruct men.
Hence night is called ‘euphronè‘ (good, or benevolent) by the ancient poets ; and to perform any unseemly act or gesture in the face of night, as well as in the face of the sun, was accounted a heinous offense.”.
is een atol deinende op de gezangen. maar het getelde uur genereert verbrokkeling: enkele randen buigen al vervaarlijk door naar nergens. het midden laat zich in het midden, het houdt zich van nature gedeisd.

schuins doorstreept de streep de rekening. ja, het land bevlekt zichzelf met neerslag tot het rot, maar de zomer accepteert gelaten deze vereffening. de bomen druipen van genot en alle spinnen vangen bot.

gehaaid de mensen draaien mensen spiegels voor de ogen opdat het zicht van henzelf zou worden afgewend. in hoge nood de regels spreken hun principes aan en worden van het tellen slaperig, slap en moe. foert, zegt het, bedronken.

het stapt de wereld uit en daalt de 32 treden af in haar: 1. zijn handen splijten duisternis als zee 2. de lijven golven hoogblauw op, langs beide zijden 3. ginds, op de bodem, kronkelt, gitzwart in het droge zand, de toverstaf van het beloofde land 4. …

invoer 2015 (privé) – uitvoer 2020, rev. dv@CHU

collage 2.0
tekening dv@CHT naar een tekening van Pamela Colman Smith van 1907. Het Philadelphia Museum of Art heeft in haar collectie 30 platinum printen gemaakt door Alfred Stieglitz van tekeningen van Smith.
i tjing hexagram van de dag

hexagram 6  –  訟 (sòng) – “Twisten”

SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT
Hexagram 6 – “Sung” (訟) – “Conflict”

Het hexagram Sung vertegenwoordigt een periode van conflict en spanning. Het toont een situatie waarin er tegenstellingen en meningsverschillen zijn tussen individuen of groepen. Dit conflict kan ontstaan door misverstanden, onenigheid of onverenigbare belangen.

Dit hexagram suggereert dat het belangrijk is om het conflict niet te vermijden, maar eerder om ermee om te gaan op een wijze die tot een oplossing leidt. Het erkennen van de verschillen en het openstellen voor communicatie is essentieel. Net zoals de krachten van yin en yang met elkaar in balans zijn, is het nodig om een evenwicht te vinden tussen de betrokken partijen.

Tijdens een periode van conflict is het van belang om geduldig en bedachtzaam te handelen. Laat je niet meeslepen door impulsieve reacties of negatieve emoties. Het hexagram Sung benadrukt het belang van diplomatie, respectvolle communicatie en het zoeken naar gemeenschappelijke grond.

Het oplossen van conflicten vereist moed en vastberadenheid. Het kan nodig zijn om je ego opzij te zetten en te streven naar een oplossing die zowel rechtvaardig als bevredigend is voor alle partijen. Door naar oplossingen te zoeken die niet alleen je eigen belangen dienen, maar ook rekening houden met de belangen van anderen, kun je een vreedzame uitkomst bewerkstelligen.

Sung herinnert je eraan dat conflicten inherent zijn aan menselijke interacties, maar ze kunnen ook kansen bieden voor groei en begrip. Het is een periode waarin je kunt leren omgaan met uitdagingen en het vermogen kunt ontwikkelen om harmonie te creëren te midden van tegenstellingen.

Dit hexagram benadrukt dat het oplossen van conflicten niet alleen externe inspanningen vereist, maar ook innerlijke reflectie. Door je eigen reacties en emoties te onderzoeken en te begrijpen, kun je effectievere manieren vinden om met conflicten om te gaan en vrede te bewerkstelligen.

Onthoud dat het doel van het omgaan met conflict niet alleen het beëindigen van de spanning is, maar ook het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking. Door met respect en mededogen te handelen, kun je conflicten transformeren tot kansen voor groei en harmonie.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CHT middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

klik op de titel om de uitleg te openen en sluiten

harusmuze uitspraken bij hexagram 6 –
Tarotkaart van de dag

De Smith-Waite Tarotkaart
die ik trok vanochtend was Aas van Zwaarden (Ace of Swords)

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith in opdracht van A.E. Waite.

De Smith-Waite Tarotkaart Aas van Zwaarden uit 1909 toont een krachtige, witte hand die oprijst uit een donkergrijze wolk van sierlijke krullen, en die triomfantelijk een stalen zwaard omhoog houdt. Op het zwaard staat een glinsterende gouden kroon, waarvan aan weerszijden groene bladeren bungelen, als een krans van overwinning. Boven het handvat van het zwaard zijn er zes gele druppels in de vorm van de Hebreeuwse letter Yod, zoals die ook te zien zijn op de kaarten van De Maan, De Toren en de Aas van Pentakels. Onder de hand met het zwaard wordt een gebergte weergegeven in blauwe en donkergrijze tinten, wat diepte en stabiliteit aan het beeld toevoegt. De handtekening van Pamela Colman Smith bevindt zich zoals gebruikelijk in de rechterbenedenhoek van de kaart.

De kaart Aas van Zwaarden vertegenwoordigt de kracht van de geest, intellectuele helderheid en het vermogen om met moed en waarheid uitdagingen aan te gaan. Het stalen zwaard symboliseert het scherpe denken, de heldere communicatie en de rechtvaardigheid. De gouden kroon bovenaan het zwaard staat voor overwinning en triomf, terwijl de groene bladeren eraan herinneren dat deze overwinning niet ten koste van alles moet komen, maar ook rekening moet houden met empathie en compassie.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan de Aas van Zwaarden worden gezien als het hoog houden van de Kroon (de sefira Keter) door het zwaard, wat wijst op het streven naar begrip en inzicht dat voortkomt uit hogere bronnen van wijsheid.

In een Theosofische perspectief wijst de Aas van Zwaarden op het belang van intellectuele helderheid en het overwinnen van mentale uitdagingen. Het stalen zwaard vertegenwoordigt de kracht van het hogere denken dat obstakels kan doorklieven, terwijl de zes gele druppels boven het zwaard verbinding suggereren met hogere spirituele krachten.

Samenvattend illustreert de Smith-Waite Tarotkaart Aas van Zwaarden de triomf van de geest over moeilijkheden, met de nadruk op intellectuele helderheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid. De kaart herinnert ons eraan dat het mogelijk is om met kracht en vastberadenheid uitdagingen aan te gaan terwijl we ook rekening houden met mededogen en ethiek.

Timestamp ChatGPT: 2023-08-21, rev. dv@CHU

Chatlink
NKdeE Bibliografie Tarot

Deze werken consulteer ik om de info van ChatGPT te fact-checken

 • BANSHAF 1998: Banzhaf, Hajo, De Tarot. Het Grote Levensavontuur, Amsterdam, 1998, ISBN 90 637 8394 9
 • BUTTER 1986: Butter, Maureen: De Tarot als synthese van westerse mystiek, Deventer 1986, ISBN 90 202 3845 5
 • DECKER 2002: Decker, Ronald & Dummett, Michael: A History of the Occult Tarot, Richmond 2019 (re-ed.), ISBN 9780715645727
 • FARLEY 2009: Farley, Helen: A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism, London-New York 2009, ISBN 9781848850538
 • KAPLAN 1997 : Kaplan, Aryeh: Sefer Yetsirah. The Book of Creation In Theory and Practice. Revised Edition, San Francisco 1997, ISBN978-0-87728-855-8
 • POLLACK 1997: Pollack, Rachel: Seventy eight degrees of wisdom. A book of Tarot. Revised with a New Preface, Dublin 1997 ISBN 978-0-7115-3572-1
 • PLACE 2005: Place, Robert M.: The Tarot. History, Symbolism, and Divination, New York 2005, ISBN 1-58542-349-1
 • TON 2001: Ton, Jan: Beeld van Tarot, volledig herziene versie, Hilversum 2001, ISBN 90 73140 63 3
 • WAITE 1910: Waite, A.E.: The original Rider Waite. The Pictorial Key to the Tarot. An illustrated Guide, Rider -Penguin, London 2021, ISBN 9781846047244

noot: Deze bibliografie wordt gaandeweg aangevuld met historisch belangrijke werken, hedendaagse academische studies en werken die naar mijn aanvoelen getuigen van een levende en ernstige Tarotpraktijk. Dat laatste betreft dus een louter subjectieve, en erg contingent bepaalde keuze van mij, dv, uit de schier onverwerkbare massa aan bestaande Tarot-publicaties. Of een bepaald werk al dan niet is opgenomen in deze bibliografie impliceert verder geen enkel waardeoordeel van schrijver dezes.

ChatGPT TAROT prompt

Om tot een basistekst te komen die ik vervolgens bewerkte gebruikte ik de ‘prompt’ hieronder die in overleg met ChatGPT werd en verder wordt ontwikkeld.

Een prompt is hoe je de chatbot een vraag stelt. De uitvoer die u krijgt kan verschillen van wat ik kreeg, daar ChatGPT 3.5 ook de context van onze conversatie(s) gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. Zo geef ik ChatGPT ook telkens een voorbeeld mee van hoe ik de vorige kaart bewerkte en geef ik zoveel ik kan feedback vanuit mijn lectuur en wat ik waarneem.

ChatGPT ‘ziet’ immers niet wat er op de kaart staat afgebeeld maar maakt een eigen synthese van de beschrijvingen in het trainingsmateriaal. Een correcte, objectieve beschrijving van de wat er staat afgebeeld is dan ook cruciaal als feedback. En uiteraard is ook wat ik lees bij vanuit de praktijk van anderen van grote waarde voor het leerproces.

# Beschrijf de Smith-Waite-versie van de Tarotkaart [kaartnaam] in 5 alinea's in het Nederlands. 
 # Eerste alinea: beschrijf wat er te zien is op de kaart. 
 # Tweede alinea: wat de kaart vertegenwoordigt. 
 # Derde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Kabbalistisch perspectief. 
 # Vierde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Theosofisch perspectief. 
 # Vijfde alinea: samenvatting en conclusie.

voor de kaarten uit de Kleine Arcana komt daar nog bij:

# Gebruik in deze versie alstublieft zo goed als het kan genderneutrale taal wanneer u verwijst naar de menselijke figuren die op de kaart worden afgebeeld.
versie van deze kaart in de ‘Testimonial Tarot’:
NKdeE Tarot Deck v.0.3 – ACE OF SWORDS – F
asemische Tarot

DOCUMENTATIE

Hieronder wat uitleg bij elk onderdeel van de huidige dagroutine. Klik op een titel om de uitleg te lezen.

over het journal intime-programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden3Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

Het Collage 2.0 programma wordt momenteel louter gebruikt om de P’TiX werking te documenteren.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CJH

Chatlink:

over de Asemische Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus. Bij het tekenen ervan gebruik ik mijn ervaring met en de technieken van de zgn. Asemisch Schriftuur

De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema gebaseerd op de zgn. Gra-versie van de Sefer Yetzirah4op deze Wikipediapagina wordt de Bahir-versie van de Levensboom weergegeven dat licht verschilt in de schematische weergave van de Levensboom zoals de gezaghebbende Kabballist Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’ dat opstelde. Ter wille van de coherentie wisselde ik de letters Zajien en Hee wel van plaats in dat traditiegetrouwe schema.

Dit onderdeel van mijn dagelijkse routine onderzoekt de waarde van deze boud geponeerde associaties.

dv@CHR

over de Tarot routine

Ik ben bezig met het maken van een persoonlijk Tarot-kaartspel, werktitel ‘NKdeE Testimonial Tarot’, en integreer dat in mijn dagelijkse routine samen met de I Tjing.

Beide systemen zijn waardevol cultureel erfgoed met een levende praktijk, waarbij het Chinese systeem duizenden jaren oud is en de Tarot slechts een paar honderd jaar.

Helaas wordt de Tarot nog te weinig naar waarde geschat in wetenschappelijk onderzoek, ondanks de diverse therapeutische toepassingen die hun nut al bewezen hebben. Ook mijn erg donkere ‘hertekening’ van het bekende Smith-Waite deck en het bijhorende Tarot-programma in ontwikkeling heeft een uitdrukkelijke ondersteunende functie.

De integratie van AI biedt veelbelovende perspectieven, ook voor het bevorderen van de Tarot-tradities. Elke ochtend trek ik een kaart uit een Smith-Waite-deck om hier te integreren als Tarotkaart van de dag. In een eerste faze werk ik samen met ChatGPT 3.5 een erg provisoire uitleg van de kaart uit. Die wordt dan later bijgesteld / aangevuld met info uit mijn lectuur en ervaring in de praktijk.

Aansluitend onderzoek ik in de ontwikkeling van een Asemische Tarot een mogelijke associatie/positionering van de kaarten van de Grote Arcana met/in de Levensboom van de Kabbala

Hopelijk draagt dit bij aan een grotere waardering voor de Tarot.

over de I Tjing routine

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing5een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een meer systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen. De uitkomst van de raadpleging vind u dan s ‘anderendaags hier terug als ‘Hexagram van de Dag’.

Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een interpretatie specifiek in het licht van het Taoistische Neidan-systeem. Basistekst die ik dan nakijk en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst, maar ik heb wel al enkele belangrijke correcties dienen aan te brengen. Neem in ieder geval kennis van de Disclaimer die bij elke uitleg staat, het blijft experimentele output. En als je zelf ergens evidente fouten leest, laat het mij weten!

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen hier en daar nog gereviseerd te worden en geven soms nog eerder weer hoe ik toen dacht en schreef, dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Panta rei…

Over mijn dagWERK


LITERATUUR, net als websites, software en andere programma’s, kan worden gezien als een programma op zich. Programma’s verdwijnen niet zomaar, maar kunnen wel in onbruik raken als ze niet meer goed functioneren in een veranderende omgeving.

Het interessante aan humane programma’s is dat zelfs oude, niet meer gebruikte programma’s op elk moment kunnen worden geüpdatet en opnieuw geactiveerd, mits er geïnteresseerde gebruikers zijn.

Onze genetisch-evolutionaire hardware is namelijk al zo’n 10.000 jaar min of meer stabiel. Als literaire programma’s zoals die van Petrarca destijds werkten, kunnen ze nu net zo goed werken. Het vereist alleen de energie en de vastberadenheid van enkele toegewijde auteur-programmeurs met kennis van zaken en een klare kijk op de noden en de behoeftes van de mens vandaag.

Het traditionele idee van “de literatuur” als de Republiek der Letteren is niet langer van toepassing. De ‘Zijnsgrond’, oftewel de goddelijke functie die zulke programma’s in onze samenleving veronderstellen en aanspreken, kan in onze tijd nog niet of niet meer rekenen op een geïnstitutionaliseerde, wetenschappelijk onderbouwde consensus.

Voor mij persoonlijk werkt het programma van “de literatuur” niet meer, of in ieder geval onvoldoende om mijn activiteit als auteur te rechtvaardigen. Ik erken dit en onthoud me van verdere oordelen of meningen, omdat ik geen auctoriële autoriteit heb zonder een werkend literair programma dat maatschappelijke consensus geniet.

Als auteur bevind ik me dus in een patstelling. Geen enkele publicatie in boekvorm of digitaal kan daar iets aan veranderen. Dit besef heeft me er in 2004 toe gebracht om mijn eigen aanvankelijk uitsluitend literaire programma te ontwerpen, genaamd de “Neue Kathedrale des erotischen Elends” of “NKdeE” (ik koos de naam als eerbetoon aan Kurt Schwitters). Sindsdien werk ik er dagelijks aan, met ups en downs. Het is, en ik ben mij daar pijnlijk van bewust, een monstruositeit in het huidige post-literaire landschap, en in dit stadium niet meer dan een curiositeit. Opgeven is echter geen optie voor mij. Als er vandaag de dag geen vraag is naar literatuur, dan moeten we niet met antwoorden komen, maar zelf een betere vraag bedenken.

Geïnspireerd door vele zielsverwante maar helaas veelal overleden auteurs zoek en bouw ik gestaag verder aan mijn “Kathedraal”. Ik ben recent deze zoektocht bewust wat meer verborgen gaan uitvoeren, weg van het tumult op de sociale netwerken, omdat ik heb gemerkt dat het werk en ikzelf niet gebaat waren bij nutteloze blootstelling en al te voorspelbaar hoongelach.

Bernard Réquichot schreef ooit: “Als bepaalde ontdekkingen een bepaald niveau van ernst bereiken, is het goed dat ze in het duister worden gekoesterd, dat ze hun pogingen in het verborgene doen, weg van vele ogen, zodat die overvloedige blikken ze niet bezoedelen als lachen.” [RÉQUICHOT 2002, p.119]

Alles op deze site wordt in het Publiek Domein gepubliceerd. Iedereen mag en kan er mee doen wat zij wensen, je hoeft het mij niet eens te vragen. Wat ik maak, ontstaat doorheen mij, ik ervaar alles ervan als een geschenk, maar niets ervan als mijn eigendom. Ik wil als auteur slechts een doorgeefluik van het humane verlangen naar wijsheid, duurzaamheid en schoonheid zijn, en in die functie streef ik naar zuiverheid, openheid en bruikbaarheid.

Verder in mijn dagroutine momenteel (uitleg zie aldaar):

 • het Gedicht van de Dag programma herschrijft onder de titel ‘HET MOMENT’ teksten van 2020 en herwerkt uitvoer van het journal intime en het MENG-programma uit 2020
 • het Collage 2.0 programma wil bestaande collagepraktijken een nieuw elan geven. De laatste tijd wordt het louter gebruikt om de werkwijze van het P’TiX programma te documenteren.
 • in het I Tjing programma gebruik ik ChatGPT 3.5 als ‘leermeester’ om mijn bestaande I Tjing praktijk in de traditie te grondvesten en te verdiepen en wordt de uitvoer van het oudere Harusmuze programma geordend, herzien en ontsloten voor verder gebruik. Elke dag wordt besloten met een I Tjing raadpleging, het resulterend advies geldt dan (voor mij) voor de daaropvolgende werkdag.
 • BISTER & CO: de humane handen vormen het onderzoeksobject van deze tekenroutine: ik omlijn, zoals kinderen dat graag doen, een hand in de pose van de dag en vul de lijnen dan op met bister. De uitvoer van deze routine wordt gebruikt in het dagbestand om het Hexagram van de Dag te visualiseren met een getekend hand(en)gebaar. Bister & CO is een breiprogramma, het draagt bij aan de coherentie van het onderzoek..
 • NKdeE datumformaat: om diverse redenen gebruik ik een zelf bedacht, eenvoudig maar universeel bruikbaar formaat om de datum te noteren. Het formaat is een drielettercode in het Romeinse alfabet. De eerste letter verwijst met een hoofdletter naar het jaartal (A=2021, B=2022, C=2023, en zo verder. De code wordt cyclisch toegepast dus 2047 is opnieuw een A-jaar en 2019=Z). De tweede letter geeft met de hoofdletters A-L de maanden aan. De derde letter gebruikt alle 26 hoofdletters plus de kleine letters a-b-c-d-e om tot 31 dagen te komen.

  voorbeeld: CGM= (C=2023 + G=juli + M=13) = 13 juli 2023

Met vriendelijke groet,
dv@CEW

tekstontwerp dv+ChatGPT@CEW – rev. dv@CHI

[klik op de titel om het item te openen / sluiten]

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

Experimentele AI zoekfunctie6Doorzoekt op basis van een Pinecone index met ChatGPT3.5 enkel berichten gepubliceerd na 1 september 2022. Gebruik de WordPress search engine links bovenaan het venster om de ganse site te doorzoeken.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.