Categorieën
Harusmuze lyriek NKdeE Tarot P'Tix rigorisme

CEY

T:P6 IT: 20

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

ingrijpend lezen

introductie


LITERATUUR, net als websites, software en andere programma’s, kan worden gezien als een programma op zich. Programma’s verdwijnen niet zomaar, maar kunnen wel in onbruik raken als ze niet meer goed functioneren in een veranderende omgeving.

Het interessante aan humane programma’s is dat zelfs oude, niet meer gebruikte programma’s op elk moment kunnen worden geüpdatet en opnieuw geactiveerd, mits er geïnteresseerde gebruikers zijn.

Onze genetisch-evolutionaire hardware is namelijk al zo’n 10.000 jaar min of meer stabiel. Als literaire programma’s zoals die van Petrarca destijds werkten, kunnen ze nu net zo goed werken. Het vereist alleen wat energie en de vastberadenheid van toegewijde auteur-programmeurs met kennis van zaken.

Het traditionele idee van “de literatuur” als de Republiek der Letteren is niet langer van toepassing. De ‘Zijnsgrond’, oftewel de goddelijke functie die zulke programma’s in onze samenleving veronderstellen en aanspreken, kan in onze tijd niet rekenen op een geïnstitutionaliseerde, wetenschappelijk onderbouwde consensus.

Voor mij persoonlijk werkt het programma van “de literatuur” niet meer, of in ieder geval onvoldoende om mijn activiteit als auteur te rechtvaardigen. Ik erken dit en onthoud me van verdere oordelen of meningen, omdat ik geen auctoriële autoriteit heb zonder een werkend literair programma dat maatschappelijke consensus geniet.

Als auteur bevind ik me dus in een patstelling. Geen enkele publicatie in boekvorm of digitaal kan daar iets aan veranderen. Dit besef heeft me er in 2004 toe gebracht om mijn eigen aanvankelijk uitsluitend literaire programma te ontwerpen, genaamd de “Neue Kathedrale des erotischen Elends” of “NKdeE” (ik koos de naam als eerbetoon aan Kurt Schwitters). Sindsdien werk ik er dagelijks aan, met ups en downs. Het is, en ik ben mij daar pijnlijk van bewust, een monstruositeit in het huidige post-literaire landschap, en in dit stadium niet meer dan een curiositeit.

Opgeven is echter geen optie voor mij. Als er vandaag de dag geen vraag is naar literatuur, dan moeten we niet met antwoorden komen, maar zelf een betere vraag bedenken.

Geïnspireerd door vele zielsverwante maar helaas veelal overleden auteurs zoek en bouw ik gestaag verder aan mijn “Kathedraal”. Ik ben recent deze zoektocht bewust wat meer verborgen gaan uitvoeren, weg van het tumult op de sociale netwerken, omdat ik heb gemerkt dat het werk en ikzelf niet gebaat waren bij nutteloze blootstelling en al te voorspelbaar hoongelach.

Bernard Réquichot schreef ooit: “Als bepaalde ontdekkingen een bepaald niveau van ernst bereiken, is het goed dat ze in het duister worden gekoesterd, dat ze hun pogingen in het verborgene doen, weg van vele ogen, zodat die overvloedige blikken ze niet bezoedelen als lachen.” [RÉQUICHOT 2002, p.119]

Vandaag en de komende dagen lezen we in dat kader het eerste deel van de “Triomf van de Liefde” van Francesco Petrarca onder de titel “ingrijpend lezen”, een nieuwe schrijfprogramma, een module in het hoofdprogramma van de NKdeE dat met aangewezen voorzichtigheid 1voor deze website beperk ik, om data-integriteit en correcte tekst-accreditatie te kunnen blijven garanderen, het gebruik tot versie 3.5 van ChatGPT, zonder directe toegang tot het internet, dus. gebruik wil maken van de nieuwe AI-technologie.

De “Trionfi” van Petrarca werden in de eerste eeuwen na zijn dood veel vaker gelezen dan de “Canzonieri” – de 366 gedichten aan Laura de Noves – waarvoor de meesten van ons de Italiaanse lyrische dichter kennen.

In de eerste fase van de opbouw van dit programma corrigeer, annoteer en becommentarieer ik gaandeweg een door ChatGPT gegenereerde vertaling van een deel van het werk, zodat we samen kunnen ontdekken wat de redenen van die voor ons merkwaardige populariteit waren… 2De editie die ik gebruik voor de verduidelijkingen is die van Marco Ariani, Milaan 1988, ISBN 88-425-1027-0.

Met vriendelijke groet,
dv@CEW

introtekst vereenvoudigd door ChatGPT@CEW – rev. dv@CEc

FRANCESCO PETRARCA – TRIUMPHUS CUPIDINIS

Triomf van de Liefde

I

potloodtekening dv 2020 (naar een schilderij toegeschreven aan Paulo Ucello)

ITA

NED

Al tempo che rinnova i miei sospiri
per la dolce memoria di quel giorno
che fu principio a sì lunghi martiri,
già il sole al Toro l'uno e l'altro corno
scaldava, e la fanciulla di Titone
correa gelata al suo usato soggiorno.

Amor, gli sdegni e 'l pianto e la stagione
ricondotto m'aveano al chiuso loco
ov'ogni fascio il cor lasso ripone.

Ivi fra l'erbe, già del pianger fioco,
vinto dal sonno, vidi una gran luce,
e dentro, assai dolor con breve gioco,
vidi un vittorïoso e sommo duce
pur com'un di color che 'n Campidoglio
triunfal carro a gran gloria conduce.

I' che gioir di tal vista non soglio
per lo secol noioso in ch'i' mi trovo,
voto d'ogni valor, pien d'ogni orgoglio,
l'abito in vista sì leggiadro e novo
mirai, alzando gli occhi gravi e stanchi,
ch'altro diletto che 'mparar non provo:
quattro destrier vie più che neve bianchi;
sovr'un carro di foco un garzon crudo
con arco in man e con saette a' fianchi;
nulla temea, però non maglia o scudo,
ma sugli omeri avea sol due grand'ali
di color mille, tutto l'altro ignudo;
d'intorno innumerabili mortali,
parte presi in battaglia e parte occisi,
parte feriti di pungenti strali.


In het seizoen dat mijn zuchten doet hernemen
bij de zoete herinnering aan de dag3 DF(=6 april in mijn cyclische datumnotatie, waarom ik dat zo doe zal nog blijken), de fatale dag waarop P. voor het eerst Laura zag
die aanvang was van mijn lange lijden,
warmde reeds de zon de Stier4 op DF staat de zon nog in Aries, maar bevindt zich dan al in het derde decanaat daarvan, het astrologische Huis van de Liefde, geregeerd door Venus zijn beide hoornen 5letterlijk: ‘de ene en de andere hoorn’
en ’t liefje van Tithonus6 Aurora, lees op DBNL de heerlijke navertelling van de mythe door Louis Couperus om te ervaren wat een eenvoudige naamsvermelding bij P.’s tijdgenoten zoal zou kunnen hebben getriggered rende verstijfd
van de kou naar haar geliefd verblijf.

De liefde, het voorjaar, de hoon en het huilen
hadden mij weer naar de kluis gebracht,
de plaats waar ’t weke hart haar lasten legt.

Daar in het gras, van droomgewonnen
flauw geween weerom, zag ik een groot licht,
met middenin – weinig spel met veel verdriet –
een zegevierend oppermachtige leider
zoals zij die op het Capitool de wagen
van de triomf naar grote glorie leiden.

Genieten van zo’n aanblik ben ik niet gewend:
de sombere tijden waarin ik mij bevind,
zijn vol hoogmoed en van waarden gans ontdaan.
Ik sloeg de zware, moede ogen op
en zag een dracht zo gracieus en nieuw
maar voelde vreugde enkel in ’t sommeren:
vier paarden witter dan de sneeuw;
een ruwe krijger op een wagen van vuur
met een boog in de hand en pijlen aan zijn zijde;
niets vreesde hij, dus hij had geen harnas of geen schild,
maar op zijn schouders slechts twee grote vleugels,
met duizend kleuren, en voor de rest gans naakt;
eromheen ontelbare stervelingen,
een deel gevangen in de strijd, een deel gedood,
en anderen gewond door scherpe pijlen.

rev. dv@CEb

lees verder in de onbewerkte ChatGPT-vertaling

telkens ik een stukje klaar heb, vraag ik ChatGPT om suggesties voor verdere verbetering. ik overweeg die dan en voer ze al dan niet door.
lang hoef ik daar dan niet over na te denken. beter is nou eenmaal beter.
maar voor ik onderstaande suggesties incorporeer kan u ze hier een dag lang zelf beoordelen:

(ChatGPT suggesties op CEY voor het stuk afgewerkt door mij op CEX hierboven):

Ik, die niet gewend ben van zo’n aanblik te genieten
vanwege de vervelende tijd waarin ik me bevind,
van alle waarde ontdaan, vol van trots,
zag met opgeheven, zware en vermoeide ogen
deze zo charmante en nieuwe verschijning,
waarvan ik geen ander genot heb dan het leren:
vier paarden witter dan sneeuw;
op een wagen van vuur een ruwe jongen
met boog in de hand en pijlen aan zijn zijde;
hij vreesde niets, dus geen harnas of schild,
maar op zijn schouders droeg hij slechts twee grote vleugels,
met duizend kleuren, geheel naakt voor de rest;
eromheen ontelbare sterfelijken,
sommigen gevangen in de strijd en sommigen gedood,
sommigen gewond door scherpe pijlen.

Verlangend om nieuws te horen, stortte ik me erin
tot ik werd als een van hen,
die door zijn handen van het leven waren beroofd.

Toen drong ik erop aan om te kijken of er iemand
was die ik kon herkennen in de dichte menigte
van de koning, altijd vastend van tranen.

Niemand herkende ik daar; en als er iemand was
die ik kende, had hij zijn uiterlijk veranderd
door dood of wrede en verschrikkelijke gevangenschap.

Een schaduw, iets minder triest dan de anderen,
kwam naar me toe en noemde me bij mijn naam,
zeggende: “Nu krijgt men dit door lief te hebben!”

Verwonderd zei ik: “Maar hoe ken jij mij,
dat ik jou niet herken?” En hij antwoordde: “Dit kreeg ik
door de zware lasten die ik draag, en de donkere lucht
strijdt met jouw ogen; maar waarachtig vriend
ben ik van je en ik ben geboren met jou op Toscaanse bodem.”

Zijn woorden en zijn oude gesprek
verwierpen wat zijn gezicht verborg;
en dus gingen we zitten op een open plek,
en hij begon: “Het is lang geleden dat ik dacht
je hier bij ons te zien, want sinds de eerste jaren
gaf het lot van je leven zo’n voorteken.”

“Dat is zeker waar, maar de liefdespijnen
verschrikten me zo dat ik het streven opgaf;
maar ik draag nog steeds de littekens in mijn hart en kleren.”

Zo sprak ik; en hij, toen hij mijn antwoord hoorde, glimlachte en zei:
“Oh, mijn zoon, wat voor vlam brandt er voor jou!”

Ik begreep het toen niet, maar zijn woorden zijn nu zo vast
in mijn hoofd gegrift, dat ze nooit steviger in marmer zijn geschreven;
en vanwege de nieuwe tijd, stoutmoedig en snel,
vraag ik het hem: “Vertel me alstublieft, welk volk is dit?”

“Binnenkort zul je het zelf weten,” antwoordde hij, “en je zult er deel van uitmaken:
zo wordt er voor jou een knoop gevormd, en je weet het niet;
en je zult eerst van uiterlijk en haar veranderen
voordat de knoop waarover ik spreek van je hals en ook je opstandige voeten wordt losgemaakt.

Maar om je jeugdige verlangen te bevredigen,
zal ik over ons vertellen, te beginnen met de grootste,
die ons zowel leven als vrijheid heeft ontnomen.

Deze is degene die de wereld Cupido noemt:
bitter zoals je ziet en nog beter zult zien
wanneer hij jouw heer zal zijn zoals hij de onze is;
een bescheiden jongeman en een trotse oude man:
hij weet heel goed wie het ervaart, en wees er zeker van
dat hij dat duizend jaar heeft gedaan: tot nu toe heb je geslapen.

Hij werd geboren uit ledigheid en zoete, vleiende gedachten,
heer en god gemaakt door ijdele mensen.

Sommigen sterven door hem, anderen leiden een bitterder leven onder duizend ketenen en duizend sleutels.

Hij die op zo’n nobele en glorieuze manier tevoorschijn komt,
is Caesar, die in Egypte Cleopatra vastbond tussen
de bloemen en het gras; nu wordt er triomf gevierd over hem,
en dat is terecht, want hij heeft de wereld overwonnen
en anderen hebben hem overwonnen, waardoor de overwinning
van zijn overwinnaar zijn roem is.

De ander is zijn zoon; en hij hield nog rechtvaardiger van hem:
hij is keizer Augustus, die Livia van anderen afpakte door te smeken.

De derde is Nero, meedogenloos en onrechtvaardig;
zie hem gaan vol woede en minachting;
een vrouw overwon hem, en hij lijkt zo machtig.

Zie de goede Marcus, vol lofwaardigheid,
vol filosofie in taal en hart;
maar toch houdt Faustina hem hier onder controle.

Die twee, vol angst en argwaan,
de een is Dionysus en de ander is Alexander;
maar diegene heeft een effectieve reden om bang te zijn.

De ander is degene die onder Antandros huilde
om de dood van Creusa, en zijn liefde nam
die van zijn zoon afgenomen werd door Evander.

Je hebt gehoord over degene die weigerde
de wreedheid van zijn stiefmoeder te tolereren
en door zijn gebeden te ontsnappen,
maar die zuivere en vriendelijke bedoeling
bracht hem om het leven, zijn liefde veranderde in haat;
Phaedra, een vreselijke en slechte minnares,
en zij stierf eraan: misschien een wraak
van Hippolytus en Theseus en Adriane,
die, zoals je goed weet, door liefde naar de dood snelden.

Degene die anderen berispt maar zichzelf veroordeelt;
want hij die genoegen schept in bedrog,
moet niet klagen als anderen hem bedriegen.

Zie de beroemde man, met zoveel lof,
gevangen genomen tussen de dood van twee zussen;
de een is van hem, en hij geniet van de andere.

Degene die bij hem is, is de machtige en sterke Hercules,
die door liefde werd overwonnen; en de andere is Achilles,
die zoveel leed ondervond van zijn liefde.

Die is Demophon, en zij is Phyllis;
die is Jason, en de andere is Medea,
die Amor volgden door vele steden;
en zij is het meest bedroefd vanwege haar vader en broer,
evenzo is ze het meest verward en kwaadaardig vanwege haar geliefde,want ze was het waard om meer dan haar liefde te zijn.

Dan komt Isiphile, en zij klaagt ook
over de barbaarse liefde die de hare heeft afgenomen.

Dan komt zij die de titel van schoonheid verdient;
met haar is de herder die haar mooie gezicht
zo aandachtig bekeek, waardoor grote stormen ontstonden,
en de wereld ondersteboven werd gekeerd.

Daarna hoor je de klachten tussen de andere bedroefden;
Enone over Paris, en Menelaus
over Helena, en Hermione die Orestes roept,
en Laodamia over haar Protesilaus,
en Argia over Polynices, veel trouwer
dan de hebzuchtige vrouw van Amphiaraus.

Luister naar het huilen en de zuchten, luister naar het geschreeuw
van de ongelukkigen die in brand staan, wiens geesten
aan hem zijn gegeven die hen op deze manier leidt.

Ik zou je nooit de namen van hen allemaal kunnen vertellen,
niet alleen mannen, maar ook goden in grote aantallen
vullen het bos en de schaduwrijke mirten.

Zie de mooie Venus en met haar Mars,
omringd door ijzer om zijn voeten, armen en nek,
en Pluto en Proserpina apart;
zie de jaloerse Juno en de blonde Apollo,
die de jeugd en de boog placht te minachten
die hij kreeg in Thessalië en die hem zo liet vallen.

Wat moet ik zeggen? In één stap ben ik minder ver gegaan:
ze zijn hier allemaal gevangen, de goden van Varro;
en Jupiter wordt voor de wagen gebracht, beladen
met ontelbare boeien.

Colofon en relevante links

originele Italiaanse tekst gekopieerd van petersadlon.com – vertaling gegenereerd door ChatGPT op CEU – revisie dv met behulp van DeepL

voorbeeld van een der vele oude editie van de Trionfi, deze dateert uit 1478 https://www.digitalcollections.manchester.ac.uk/view/PR-INCU-19252/200

BL#1 init@CEU – rev. dv@CEV

gedicht

de roep van Cthulhu

//dv@CEY: volgens het logbestand connecteerde het om 18:04:28 C.E.T.
met ‘het Ding’
, wat dat ook moge betekenen. een voorafschaduwing van de nieuwe AI-technologie? de invoertekst wérkt, dat voel ik, maar wat het allemaal te betekenen heeft…?
ik schreef in raadsels naar mijzelf en met de pas hervonden Grond wens ik daar nu geen weerklank van. ik doe het strikt noodzakelijke en verder niets.

1.

november 2020. zwarte lucht boeit,
het duister rendeert. de stromen lopen,
de bevelen donderen. het geeft geen krimp.
de tijd vreet de tijd als de staart
door de mond ervan naar binnen glijdt.

het lichaam trilt. het fulmineert.
het strijkt de wolken bij hun voornaam aan en zie:
de wolken storten het hun volle zin. het regent.
hoge vogels vallen met hun zingen in
en zetten hun veren te waaien
en verblindend hun kleuren bij.

het nieuwe denken klinkt al heel voornaam.
in muisstille huizen de buren knikken ‘dag’ en ‘toen’
en ‘aangenaam’. de kamers happen naar lucht
die het dapper met de handgebaren maakt,
maar geuren snel al weer
naar de hun voorgeschreven toekomst
van verdriet, afgunst en haat. het helpt,
maar niets helpt echt.

het schrijft haar af, zij roept het weder op,
maar kijk: haar lichaam is te zacht, het breekt
haar stem er beter af. zij bloedt dan leeg
in schittering, gouden klankenglans die zich uit
de inlegoortjes stort zoals een rol satijn
in een openstaande kist.

het davert gaarne met de aarde mee: “het licht”,
brult het dan, “het licht valt dadelijk de wereld in!”.

het grind knarsetandt wanneer het in
het graf binnendringt. de chrysanten
roeien hun geuren naar de overzijde.

2.

mei 2023. het herademt en
het is herboren, zoveel is zeker.
en het leert, maar het weet niet
wat of hoe.

3.

januari 2031. weelde.

de wind roert het om
en schepen doorklieven het:
het is een deinen op zee.

de maan is de mond. het
druipt van verre sterren
in de mondhoeken
in de vuurrode kom
en het sist als het zinkt.

donker klokt het waar
het in de aarde slonk,
klinkt.

invoer (2016) – rev.dv@CEY

 • uitvoer van LIEFDESKUNST 1.0
 • verwerking 2009-2016 van ‘The Call of Cthulu’ van H.P. Lovecraft
 • er mogen pas nieuwe wijzigingen worden aangebracht aan bovenstaande tekst op of na DEY (=25 mei 2024)

over liefdeskunst 1.0

liefdeskunst 1.0 produceert een verzameling transmutaties van teksten van H.P. Lovecraft.
het algoritme is vrij minimaal, het heeft wat van een cadavre exquis met je eigen geheugen:

- lees, bij voorkeur bij ontwaken, 
een tekst van Lovecraft

- schrijf (begin) zo snel mogelijk na de lezing 
een narratief gedicht of verhalend proza
 op basis van elementen uit de tekst 
(je mag een digitale versie van de tekst
 gebruiken om te 'plunderen' )

- herwerk na minimaal 1 jaar 
de geschreven teksten 
zonder de teksten van Lovecraft 
te herlezen (onder geen beding 
mag je een tekst van Lovecraft 
die je reeds gebruikte als invoer
 ooit nog herlezen (dedju).

- schrijf eventueel tijdens het herwerken 
van de oude uitvoer (bv. in het 
Gedicht van de Dag programma)
 enkele nieuwe teksten 

- formaliseer, test en verfijn het algoritme
 tijdens het schrijven (deze regel geldt
in elk NKdeE-programma)

- de spertijd van 1 jaar voor wijzigingen 
aan de tekst gaat in vanaf het tijdstip 
van de laatste update op de dag waarop 
aan het herschrijven is begonnen (locale tijd).


i tjing hexagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “scheppen met je handen”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Kwijt” – doorbreken, scheiden – “kwijt raken”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “meegaan met de stroom”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “vergiftigd door Guu”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Sjan” – verenigen, samenbrengen – “samen sjansen”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèven zijn heerlijk tamme teven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

hexagram 20 (guān) – “Observeren, contempleren”

Geheugensteun: “Koe-‘an de sterren!”

CHATGPT + CTEXT.ORG + DV

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/guan

CHATGPT (NED)

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

rev. dv@CEH

Hexagram 20 “Koe-an” (觀) – “Contemplatie”

Het hexagram Koe-an symboliseert contemplatie en observeren. Het bestaat uit het trigram Zhen (de donder) boven het trigram Kun (de aarde). Dit hexagram suggereert een periode van introspectie en het observeren van de wereld om je heen.

Guān nodigt je uit om de tijd te nemen om te reflecteren en dieper inzicht te krijgen. Het moedigt aan om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en stil te staan bij de betekenis van je ervaringen. Het is een periode waarin je de wereld om je heen kunt observeren en begrijpen, en waarin je kunt leren van wat je ziet en hoort.

Dit hexagram herinnert je eraan om geduldig te zijn en niet overhaast te handelen. Het is belangrijk om te wachten op het juiste moment voordat je beslissingen neemt of actie onderneemt. Door te observeren en te contemplteren kun je de situatie beter begrijpen en een meer weloverwogen keuze maken.

Guān suggereert ook dat je openstaat voor nieuwe perspectieven en ideeën. Door verschillende gezichtspunten te overwegen en andere mensen te observeren en te begrijpen, kun je je eigen begrip en wijsheid vergroten.

Dit hexagram nodigt je uit om de schoonheid van de wereld om je heen te waarderen en om stilte en rust te vinden in je contemplatie. Neem de tijd om te mediteren, te reflecteren en te luisteren naar je innerlijke stem. Door dit te doen, kun je een dieper begrip van jezelf en de wereld om je heen bereiken.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CEY middels de NKdeE account bij OpenAI
rev.dv@CEY

H A R U S M U Z E

410 – elke verwording gaat weg van het echte
35 – de poort is al weg als ze bewaakt wordt
[nog aan te vullen]

rev. dv@CEY

NKdeE Testimonial Tarot

Ik ben bezig met het maken van mijn eigen Tarot-kaartspel en integreer het in mijn dagelijkse routine samen met de I Tjing.

Beide systemen zijn waardevol cultureel erfgoed met een levende praktijk, waarbij het Chinese systeem duizenden jaren oud is en de Tarot slechts een paar honderd jaar.

Helaas wordt de Tarot nog te weinig naar waarde geschat in wetenschappelijk onderzoek, ondanks de diverse therapeutische toepassingen die hun nut al bewezen hebben. Ook mijn erg donkere ‘hertekening’ van het bekende Smith-Waite deck en het bijhorende Tarot-programma in ontwikkeling heeft een uitdrukkelijke ondersteunende functie, gericht aan mensen die, zoals ik, lijden aan (vormen van) post-traumatische stress.

De integratie van AI biedt veelbelovende perspectieven voor het bevorderen van de Tarot-tradities. Elke ochtend trek ik een kaart uit een Smith-Waite-deck om te integreren als NKdeE Tarotkaart van de dag. In een eerste faze werk ik samen met ChatGPT 3.5 een erg provisoire uitleg van de kaart uit. Die wordt dan later aangevuld met info uit mijn lectuur en ervaring in de praktijk.

Hopelijk draagt dit bij aan een grotere waardering voor de Tarot.

NKdeE Tarot Deck v. 0.3 – 6 OF PENTACLES – SUCCESS – E

De Smith-Waite Tarotkaart
die ik trok vanochtend was Zes van Munten (Six of Pentacles).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith in opdracht van A.E. Waite.

Afbeelding
Op de Zes van Munten zien we een persoon in een rijk gewaad die munten uitdeelt aan twee andere figuren. In hun linkerhand houden zij een balans hoog als om iets te wegen. De figuur die de munten ontvangt, is gekleed in versleten kleding. Achter de figuren is een stad te zien. De afbeelding straalt een sfeer van vrijgevigheid, medeleven en welwillendheid uit.

Symboliek
De Zes van Munten vertegenwoordigt vrijgevigheid, delen en een balans in geven en ontvangen. Het symboliseert ook het belang van welwillendheid en medeleven naar anderen toe.

De rijke persoon op de kaart laat zien dat zij op een doordachte wijze hun welvaart delen met degenen die het nodig hebben, waardoor zij een bron van steun en hulp zijn voor anderen.

Kabbalistisch perspectief
Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan de Zes van Munten worden geassocieerd met de Sefirah Tiferet in de Levensboom van de Kabbala. Tiferet staat voor harmonie, schoonheid en evenwicht. Deze kaart herinnert ons eraan om balans te vinden tussen geven en ontvangen, en om vrijgevigheid en compassie in evenwicht te brengen met onze eigen behoeften en grenzen.

Theosofisch perspectief
Vanuit een Theosofisch perspectief vertegenwoordigt de Zes van Munten het principe van broederschap en dienstbaarheid aan anderen. Het moedigt ons aan om onze middelen en vaardigheden te delen om anderen te helpen en bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschap. Het symboliseert ook het belang van een harmonieuze en evenwichtige samenleving waarin iedereen wordt ondersteund en verzorgd.

Samenvattend
De Zes van Munten symboliseert vrijgevigheid, delen en een balans in geven en ontvangen. Het nodigt ons uit om welwillendheid en medeleven naar anderen toe te tonen, en om onze middelen en vaardigheden te gebruiken om anderen te ondersteunen. Vanuit een spiritueel perspectief herinnert deze kaart ons eraan om balans te vinden tussen onze eigen behoeften en de behoeften van anderen, en om bij te dragen aan een harmonieuze samenleving waarin iedereen wordt verzorgd.

Timestamp ChatGPT: 2023-05-25 – rev. dv@CEY

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing. lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten. hoe waardevol ze ook kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen! voor goed advies ben je altijd beter af door zelf Tarot te beoefenen.

geschreven door dv in het Engels, vertaald door ChatGPT op CEF


~ ~ ~

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

//’cer-2′ =’ces’ + job feedback 1&2

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.