Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #410

elke verwording gaat weg van het echte

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

410 – elke verwording gaat weg van het echte

hexagram 20 (guān) – “Observeren, contempleren”

GUAN (觀) – “Koe-an, Kwan” – observeren, beschouwen – “Kwanta sterren!”

invoer

https://dirkvekemans.be/2018/07/25/harusmuze-38/

commentaar dv@YHE

Het worden wordt wel eens als tegengesteld aan het zijn gepresenteerd (sic), maar een filosofie van het worden is natuurlijk ook gewoon een zoveelste filosofie van het Zijn: elk worden blijkt in dat soort filosofie uiteindelijk een worden van het ene zijn naar het andere in te houden, zoals men ook het gebeuren pleegt te reduceren tot een reeks gebeurtenissen, die dan weer lekker gewoon ‘zijn wat ze zijn’.
Heel de Event-blabla van Badiou bv. is een haast schaamteloze herinvoering van infantiele ontologische dogmatiek die dan als ‘oplossing’ voor de postmoderne impasse wordt voorgesteld, maar het is m.i. niet meer dan een vlucht vooruit naar de nieuwe ‘objectiviteit’ die enkel in een commercieel verziekt academisch milieu de weerklank kon vinden die ze kreeg.

Het worden zoals het gebruikt wordt in dynamische ontologische modellen, die bv alluderen of effectief voortbouwen op de natuurfilosofie van Lucretius, is een louter ideologisch vectorenstelsel, een projectie in de onverschilligheid van de Geldruimte : elk worden zou dan een ‘verbetering’ van het huidige Zijn inhouden: vooruitgang!

Van het ‘bestaande’ wordt een model gemaakt en dat model wordt gedynamiseerd door er een evolutie naar een volgend model in te willen detecteren. uiteraard ‘ziet’ men dan wat men wil zien, om welke ideologische reden dan ook en zal men ongetwijfeld ook bevestigingen kunnen detecteren van de hypothetische ‘evolutie’ naar een hogere ‘perfectie’.

Omdat men op die manier modellen van modellen gaat produceren stijgt uiteraard ook de techniciteit van het voorgeschotelde discours, waarbij je vooral ook in het Angelsaxische milieu een onontwarbaar kluwen krijgt van pure tech-talk uit de IT met gemuteerde en gezellig doorrottende ‘strains’ (strengen) van de oude analytische traditie in de filosofie daar (denk maar aan de ‘semantic ontology’ zoals de term in IT-middens de benaming van een xml-tool geworden is voor databeheer en datamining. of aan de corruptie van het taalbegrip door de ‘languages’ van de machinetaal.

Door het wegvallen van de oude cultureel-literaire auctoritas (die kan je meer en meer gewoon kopen, naarmate je ze ‘nodig’ hebt) kom je in die brij weg met eender welk betoog, gegeven dat je maar genoeg ‘juice’ hebt, kapitaal afkomstig van commerciële/ideologische belangen die van je betoog kunnen gebruik maken.

Een aantal degelijk opgeleide en welmenende, kritische en getalenteerde filosofen zijn zo de academische poel al ontvlucht naar onafhankelijk ‘instituten’, maar ja die zijn dan natuurlijk evenzeer afhankelijk van een of andere vorm van ‘funding’.
Deze evolutie zet zich blijkbaar door vanuit de rotte schil van de humane wetenschappen, die toch al grotendeels publiekelijk op de tocht worden gezet omdat ze niet ‘renderen’, naar de harde STEM-kern van de wetenschap, zodat je op den duur nergens nog over ‘betrouwbare’ informatie, laat staan gefundeerde kennis kan gaan beschikken.

Dat plaatje wordt dan helemaal mooi met de aanstormende golf van toepassingen van de blockchaintechnologie die de lacune van de betrouwbaarheid natuurlijk perfect weet te dempen. ‘Privacy’ wordt een eufemisme voor een bloedcontract met de maffia, inclusief een geautomatiseerde ‘omerta’.

Met dat soort oncontroleerbaar gekoppelde noodwendigheden zit je dan weer knal midden in een skynet-terminator doemscenario waar de inhumane technologie ongestoord en vooral ook onverstoorbaar en onnavolgbaar haar eigen noden nastreeft en wij mensjes mogen ophoepelen.

Tot zover een voorbeeld van een denken louter gebaseerd op het zo geroemde ‘worden’; het Accelerationisme, de Objectgeoriënteerde filosofie (OOP) en de al even ‘nieuwe’ Speculatieve filosofie heeft talloze varianten van dit brandend actuele ‘worden’.

Maar elk ‘worden’ is natuurlijk een verwording, een verdere verergering van onze ’toe-stand’, en elke verdere verwording drijft onze afgesneden individuele bewustzijnszweren verder weg van een beleving van het Echte.

rev. dv@CIC

Geef uw commentaar

Uw interpretatie van of commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze is erg welkom. Plaats die gewoon als ‘reactie’ onderaan deze post.
Bij validatie wordt uw inzending dan bij de eerstvolgende revisie van dit bestand onder dit kader toegevoegd.

Harusmuze uitspraken bij hexagram 20 – 觀

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.