Categorieën
Grafiek P'Tix

BIR

“jeu de boules”

P’TiX BIR – “jeu de boules”

over P’TiX

P’TiX is een grafisch NKdeE programma dat van accidentele en intentionele invoer middels intuïtieve, semi-bewuste visuele projecties van de gebruiker (proefpersoon/patient/tekenares) elke dag minstens 1 narratieve potloodtekening produceert in een vierkant formaat.

– de code van drie letters in de titels van de uitvoer is de datum van publicatie in een eigen formaat van de NKdeE.

– de accidentele invoer bestaat 52 vlekken in Oostindische inkt en bister gemaakt door de gebruiker.
de vlekken werden met een glasplaat op verloren kartonpapier afgedrukt, een procédé waarover de gebruiker geen enkele controle heeft en ze zijn ook in een duur gemaakt (minder dan 5 minuten) die geen intentionaliteit toelaat.

– elke volledige cyclus van het programma bestaat uit 52 dagen/tekeningen.

– deze praxis resulteert bij de accidentele invoer de facto in een ‘manuele, motorische denkruimte’ (zoals bij het gewone “doodlen”, wat ik de ‘Filonovmethode’ noem is au fond een soort gestuurd doodlen) waarbinnen de gebruiker absolute vrijheid kan genieten en het tekenen van elke dwingende mimetische of semantische intentionaliteit wordt ontdaan . een tekenmethode gebaseerd op de praktijk van Asemic Writing.


– wanneer er met intentionele invoer (tekeningen van oude meesters) gewerkt wordt kan het programma worden omgevormd tot een nieuw soort academische tekenoefening. zo wordt P’TiX ook geschikt voor louter educatieve doeleinden.

– de geboden semantische vrijheid is ook ideaal voor therapeutische toepassingen waarbij, vergelijkbaar met de techniek van het Asemich Lezen, niet het resultaat maar de praktijk zelf als helend wordt gekwalificeerd en de gebruiker kan bevrijden uit mentale blockages.


– in een volgende faze wordt dezelfde accidentele invoer gebruikt als invoer voor enkele AI tekenprogramma’s.

– tevens wordt dezelfde invoer hergebruikt in de volgende ronde van 52 tekeningen door dezelfde proefpersoon-tekenaar.

– deze iteratie laat de ontwikkeling van een feedbackcyclus en een interne cultivatie van motorische gewoontes toe in de virtuele modelopstelling.

– er wordt onderzocht in welke mate de tekenpraktijk van de manuele invoer geformaliseerd en dus programmeerbaar gemaakt kan worden.

– in een aparte kleurmodule worden inkleuringsprocedures uitgetest.


Geef een reactie