Categorieën
lyriek

journal intime #58

jt58 – le base se base sur l’élément de base – LA IES

de lockdown begint te wegen. bij de buren laat iemand een schuurmachine los op de trap, de trap is een slet, euah euah euah, urenlang.

Klee wil de transpositie tussen de kunsten georganiseerd zien op de basiselementen in zijn ’trade’: het punt en de lijn. de echte transpositie, zo leert ons de geschiedenis, gebeurt echter via de digitale kwantificatie van de producten van elke ’trade’ met als sluis de humane consument en in de globale kwantificatiedrang dreigt elke hoedanigheid uit te vlakken tot betekenisloze uniformiteit waar je ook geen waarde meer aan kan hechten.
‘kunst’ wordt een label dat het alsmaar slechter doet op de markt.

want uiteindelijk is wat er ‘basiselement’ is enkel afhankelijk van de validiteit en de validiteit, de geldigheid is geldig voor, omwille van en binnen een welbepaald veld.

geldigheid is een relatie tussen exemplaren van de agens, voor ons mensen is dat het individu, dus wij leven in onze GeldRuimte, geconstrueerd op onze mathesis, gehoorzamend aan de wetten van onze fysica. je kan daar niet buiten, want daarbuiten is het niet meer menselijk.

geldigheid is niet, geldigheid gebeurt (ontstaat en verstrijkt).

artificiële intelligentie maakt een Buiten denkbaar als een potentialiteit. presenteer een AGI met een obstructie, een probleem en het zal niet aarzelen om een alternatieve taal, ja zelfs een alternatieve mathesis te ontwikkelen om rond de hinderpaal tot een oplossing te komen. maar die talen, die mathesis is totaal onbruikbaar voor ons want onbegrijpelijk, wegens niet-humaan. is onze mathesis de echte? blijft die nog de enige echte als blijkt dat de AGI-oplossing van het gestelde probleem werkt? wat is dat, het ‘echte’?

als je anke veld heet is je basis anke. alles wat je voelt/denkt/beleeft/waarneemt is gekleurd door jouw anke-zijn binnen jouw anke-veld. ook daar kan je niet buiten. dat is jouw identiteit, die ga je ook willen houden. alles wat jouw identiteit bedreigt, de geldigheid ‘anke’ binnen jouw ‘veld’, is vijand. sla dood de vijand.

is jouw anke-zijn echter dan mijn dirk-zijn? is niet alle ‘zijn’ een fictie die nuttig is zolang ze nodig is.meer dan 2500 jaar is de Westerse cultuur doordrongen van het zijn van het Zijn: het fundament van de Waarheid, een Veld gesitueerd daar ergens, bij God de allergrootste Zwaaier met het Ding.

de absolute relativiteit van alles en iedereen ten opzichte van dat Fundament heeft ons een geweldige explosie van ontdekkingen, inzichten en artefacten opgeleverd die ons doen versteld staan van de eigen kunstjes.

edoch. in onze almaar fanatiekere Waardering van alles en iedereen ten opzichte van het Fundament dat allengs is gaan samenvallen met het Kapitaal zijn we bereid gevonden om onze soortgenoten probleemloos te laten creperen van honger a rato van 25000 exemplaren per dag.
we ontzeggen anderen de toegang tot de eigen Waarderingen (onze markten) louter op basis van de willekeurige plaats van geboorte en culpabiliseren bovendien de deplorabelen die buiten onze Waarheidszone zijn geboren: ‘het is hun eigen schuld’, ‘ze zijn te lui / te dom / te X om iets aan hun situatie te verbeteren’. deze bewezen schuld wordt bekrachtigd door de zelfgekozen verdrinkingsdood in wat eens ‘Onze Zee’ was, de Mare Nostrum van ons Imperium waar niks meer van rest. ‘zie je wel! schurken zijn het! help ze niet want dan moedig je ze nog aan!’

en we kloppen ons op de borst dat ons neo-liberaal kapitalisme het beste systeeem is in de beste van de mogelijke werelden, dat wij alles aankunnen, alles beheersen, de natuur wel ’s een standje zullen leren. vanop ’t schoon verdiep hier!

euah euah euah.over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

  • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
  • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
  • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
  • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
    • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
    • teken je de geste
  • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– enkele universa aan nieuwe betekenissen

journal intime is een gratis NKdeE-programma

This website uses the awesome plugin.