Categorieën
lyriek

LAIS CCLXI

Van achter het masker, uit de gaten,
aan ’t zwarte gebonden zijn de woorden
een laken rond ’t lijf van hiaten,
verwijzende naar verlaten oorden,
pracht van het Niets waartoe wij behoorden.
  Lyriek is hiervan ook de verwoording,
zang penetreert zo ’t onmachtige ding
perforeert het ‘ik’ van elke persoon.
  Maar, bazuin, leg de stad niet in puin, zing
trager uw golven, diep, en monotoon.

invoertekst (2014)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema: ababbccdcd.

de uitvoer van LAIS is invoer voor een nog op te zetten AI dizain-programma.

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.