Categorieën
lyriek

LAIS CCLXI

Van achter het masker, uit de gaten,
aan ’t zwarte gebonden zijn de woorden
een laken rond ’t lijf van hiaten,
verwijzende naar verlaten oorden,
pracht van het Niets waartoe wij behoorden.
  Lyriek is hiervan ook de verwoording,
zang penetreert zo ’t onmachtige ding
perforeert het ‘ik’ van elke persoon.
  Maar, bazuin, leg de stad niet in puin, zing
trager uw golven, diep, en monotoon.

invoertekst (2014)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx