Categorieën
gedicht van de dag LAÏS lyriek

LAIS CLVI

Het is roodgroen geelblauw witrood groengeel

Het is roodgroen geelblauw witrood groengeel
of blauwwit roodgroen geelblauw witrood groen
of toch eerder geelblauw witrood groengeel,
ook al lijkt het dat het blauwwit roodgroen
het geel nodig heeft om blauwwit roodgroen
te kunnen zijn, net zoals het geelblauw
wit roodgroen nodig had om niet geelblauw
te worden of helemaal in witrood
groengeel te veranderen, terwijl het blauw
geen wit wou maar roodgroen geelblauw witrood!

invoertekst (2012)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

dv 2019 – asemische lezing van LAIS CLVI

Geef een reactie