Categorieën
gedicht van de dag LAÏS 0 lyriek

LAIS CLVI

Het is roodgroen geelblauw witrood groengeel

Het is roodgroen geelblauw witrood groengeel
of blauwwit roodgroen geelblauw witrood groen
of toch eerder geelblauw witrood groengeel,
ook al lijkt het dat het blauwwit roodgroen
het geel nodig heeft om blauwwit roodgroen
te kunnen zijn, net zoals het geelblauw
wit roodgroen nodig had om niet geelblauw
te worden of helemaal in witrood
groengeel te veranderen, terwijl het blauw
geen wit wou maar roodgroen geelblauw witrood!

invoertekst (2012)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

dv 2019 – asemische lezing van LAIS CLVI

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.