Categorieën
gedicht van de dag LAÏS lyriek

LAIS CLV

Wanneer het oplost in haar eeuwigheid

Wanneer het oplost in haar eeuwigheid
wordt het een niets dat in dat hoge rijk
de mijlpaal is van alomvattendheid,
want zoals het van haar stralen is de ijk,
zo brengt zijn niets haar binnen handbereik.
  Omdat het haar vergeefs met niets verlengt,
omdat het Niets van buiten in haar brengt
en haar binnen buiten zo volledig is,
is zij het Al waarin het tijd vermengt:
LAIS die zonder niets ook alles is.

invoertekst (2012)

over LAIS

LAIS is de geschiedenis van een verwording. het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden. het ego sterft als god in ’t diepst van zijn gedachten maar ergens halverwege niest het van ontzetting in de verzamelde geschriften: het kan niet zonder haar.

LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.
het werk wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website

.- over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Geef een reactie