Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS CXXVII

Het beeft. Het heeft geen angst meer voor de dood.
De tijd die er was, is gans opgeteld:
haar ster bij verte, de lust bij de nood,
de schoonheid verpakt, benoemd voor het geld.
’t Moment is voorbij. ’t verhaal is verteld.
’t Zingt van de leegte, het voegt stem erbij.
De dood is een tel, ook dat snelt voorbij.
Wat het mist, wat niet raakt, maakt het compleet.
’t Gebrek dat doet beven, maakt het ook blij.
Een hand trilt en wijst, het drinkt en vergeet.

invoertekst (2012)

LAIS is de geschiedenis van een verwording.
het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
het ego van de auteur sterft in wansmakelijk zelfbeklag als god in ’t diepst van zijn gedachten, het schrijven zelf echter wil van geen wijken weten.
‘het’ is restant, begraven in het desolate landschap van een dode taal.
argeloze lezers wekken het sporadisch tot de hel van een onmogelijk leven.

LAIS wordt sinds 2010 rechtstreeks online geschreven op deze website en elders. het werk zal uiteindelijk uit minimaal 449 dizaines bestaan.

LAIS is dan ook in zekere zin een update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.

het dizain van Scève is een oude Franse dichtvorm die na hem in onbruik raakte ten voordele van het sonnet.
het telt 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

dv 2019 – asemische lezing van LAIS CXXVII

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.